Porównanie powiadomień

 

 

SMS

e-mail

powiadomienie push w aplikacji mobilnej IKO

Koszt usługi

Brak dodatkowych opłat dla posiadaczy PKO Konta bez GranicKonta AURUMKonta Platinium II

0 zł/m-c za pakiet 5 SMS dla posiadaczy PKO Konta dla Młodych (umowy zawarte od 10.01.2014 r.). Każdy SMS ponad ten pakiet oraz SMS bez pakietu 0,30 zł.

6 zł/m-c za pakiet 40 SMS


Każdy SMS ponad ten pakiet oraz SMS bez pakietu: 0,30 zł.

Bezpłatne

Bezpłatne

Kiedy wysyłamy powiadomienie?

Od razu po zdarzeniu lub od 8:00 do 22:00 (SMS-y o wypłacie transzy kredytu są wysyłane od 10:00 do 22:00)

Od razu po zdarzeniu

Od razu po zdarzeniu

 

Rodzaje zdarzeń

 

 

SMS

e-mail

powiadomienie push w aplikacji mobilnej IKO

Rachunki

 

 

 

Zmiana salda na ujemne (debet na koncie lub limit odnawialny)

tak

tak

tak

Uznanie konta (powyżej wskazanej kwoty)

tak

tak

tak*

Obciążenie (powyżej wskazanej kwoty)

tak

tak

tak*

Przypomnienie o transakcji z datą przyszłą /o zakończeniu zlecenia stałego

tak

tak

nie

Przypomnienie o konieczności potwierdzenia operacji na wysoką kwotę kodem jednorazowym

tak

tak

nie

Założenie blokady na koncie

tak

tak

tak

Zdjęcie blokady z konta

tak

tak

tak

Niezrealizowana transakcja

tak

tak

Karty

 

 

 

Wysyłka karty płatniczej

tak

tak

tak

Autoryzacja transakcji kartowej

tak

tak

tak

Zastrzeżenie karty płatniczej

tak

tak

-

Przypomnienie o spłacie karty kredytowej

tak

tak

tak

Powiadomienie o rozłożeniu zadłużenia karty kredytowej na raty

tak

tak

-

Zmiana i wydanie duplikatu PINu

tak

tak

-

Kredyty

 

 

 

Powstanie zadłużenia wymagalnego w wyniku braku spłaty raty

tak

tak

tak

Spłata zadłużenia wymagalnego

tak

tak

tak

Przypomnienie o spłacie debetu/kredytu

tak

tak

tak

Lokaty

 

 

 

Założenie, zerwanie lub zbliżające się wygaśnięcie lokaty

tak

tak

-

Ubezpieczenia

 

 

 

Zakup ubezpieczeń

tak

tak

-

Obsługa konta / kanały dostępu

 

 

 

Zablokowanie serwisu iPKO / automatycznego serwisu telefonicznego

 tak

tak

-

Wysłanie karty kodów

 tak

tak

-

Zmiana danych osobowych

 tak

tak

-

Zmiana hasła / poziomu dostępu do konta

 tak

tak

-

* Niezależenie od kwoty

 

Personalizacja powiadomień SMS/e-mail

  • ze względu na wartość operacji
    Przy wybranych powiadomieniach możesz wprowadzić kwotę progową - wtedy otrzymasz SMS-y lub e-maile tylko dla zdarzeń o kwocie równej lub wyższej niż wskazana. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o wszystkich operacjach wskazanego typu pozostaw domyślnie ustawioną kwotę 0,00 zł.
  • ze względu na zakres produktów
    Samodzielnie wybierasz, do których produktów chcesz otrzymać powiadomienie.

Personalizacja powiadomień push

  • ze względu na grupy produktów