Serwis internetowy iPKO

  • Zarządzaj swoimi finansami online
  • Załatwiaj sprawy urzędowe i składaj wnioski przez internet, gdziekolwiek jesteś
  • Korzystaj z iPKO na komputerze, tablecie, telefonie – serwis automatycznie dostosuje się do Twojego urządzenia

Wymagania techniczne

Korzystaj z najnowszych wersji przeglądarek – aktualizuj je regularnie. Używanie starych wersji oprogramowania jest niebezpieczne.
Grafika do linku Więcej o dostępach do serwisu iPKO

Jak sprawdzić wersję przeglądarki?
W menu przeglądarki wybierz: Pomoc, a następnie dla przeglądarki Firefox - wybierz: O programie Firefox, Google Chrome – wybierz: informacje dla przeglądarki Chrome, Opera - wybierz: o Operze, Microsoft Edge - wybierz: Microsoft Edge - informacje

Więcej o dostępach do serwisu iPKO

Na stronie używamy nazw handlowych. Sprawdź, jak te terminy są definiowane w wykazie usług reprezentatywnych

Przelew jednorazowy, cykliczny

Definicja prawna

to określenie na polecenie przelewu. Jest to usługa płatnicza polegająca na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.

Co to dla Ciebie znaczy?

Transakcja płatnicza w formie bezgotówkowej, która polega na przekazaniu pieniędzy pomiędzy kontami prowadzonymi w różnych instytucjach płatniczych.

Przelew walutowy

Definicja prawna

to określenie na polecenie przelewu w walucie obcej. Jest to usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro.

Co to dla Ciebie znaczy?

Transakcja płatnicza w formie bezgotówkowej, która polega na przekazaniu waluty innej niż złoty oraz euro pomiędzy rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez polskie instytucje płatnicze.

Serwis (internetowy) iPKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

Szczegółowe informacje o poszczególnych produktach i usługach, w tym warunki skorzystania z usługi PKO Płace Później, dostępne są na naszej stronie www.pkobp.pl w dedykowanych zakładkach.