Dodatkowe zabezpieczenia logowania do serwisu iPKO

Logowanie do serwisu iPKO potwierdzisz w wybrany sposób:

 

 • logowaniem z urządzenia zaufanego  ? Urządzenie zaufane to sprzęt lub przeglądarka internetowa, z których najczęściej korzystasz podczas logowania do serwisu iPKO
 • dwuetapowym logowaniem
 • narzędziem autoryzacji ? Narzędzie autoryzacji to kod karty kodów jednorazowych, kod SMS lub mobilna autoryzacja w aplikacji IKO. Wpisz login i hasło i dodatkowo potwierdź logowanie w aplikacji IKO
Grafika do linku Więcej o PSD2

Dodatkowe zabezpieczenia wynikają z przepisów PSD2 (ang. Payment Services Directive 2) i SCA (ang. Strong Customer Authentication), czyli tzw. silnego uwierzytelnienia

Więcej o PSD2

Logowanie na urządzeniu zaufanym

 • Możesz dodać maks. 10 urządzeń zaufanych
 • Ze względów bezpieczeństwa co 90 dni poprosimy Cię o zalogowanie z narzędziem autoryzacji
 • Możemy ponownie poprosić Cię o dodanie urządzenia do zaufanych, jeśli: korzystasz z przeglądarki w trybie incognito, masz ustawione automatyczne czyszczenie plików cookies po zamknięciu przeglądarki, samodzielnie wyczyścisz pliki cookies lub pliki cookies zostaną wyczyszczone podczas aktualizacji przeglądarki, nie wyrazisz zgody na wykorzystywanie plików cookies, zmienisz przeglądarkę na urządzeniu, z którego korzystasz
  1. Po zalogowaniu do serwisu iPKO wybierz Dodaj urządzenie
  2. Wpisz nazwę swojego sprzętu lub przeglądarki
  3. Potwierdź dodanie urządzenia swoim narzędziem autoryzacji
  1. Na urządzeniu zaufanym podajesz tylko login i hasło
  2. Jeśli korzystasz z dwuetapowego logowania, potwierdź dodatkowo logowanie w aplikacji IKO

Dwuetapowe logowanie

 • Dwuetapowe logowanie do iPKO to potwierdzenie logowania w aplikacji IKO. Ze względów bezpieczeństwa co 90 dni poprosimy Cię o zalogowanie z narzędziem autoryzacji.

  • Jak włączyć? W ustawieniach w serwisie iPKO lub aplikacji IKO
  • Jak się logować? Wpisz login i hasło i dodatkowo potwierdź logowanie w aplikacji IKO
Grafika do linku Więcej

Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu iPKO i aplikacji IKO

Więcej

Serwis (internetowy) iPKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.