28.06.2024 | 10:00

Zwyczajne Walne Zgromadzenie


Nasza strategia na lata 2023-2025

Przygotowani do wyzwań, nastawieni na przyszłość

WYNIKI FINANSOWE GRUPY

Nasze wyniki za I kwartał 2024 r.

Kalendarium Inwestora

 • 1
  19-20 czerwca 2024 r.

  2024 Santander Markets Poland Conference (Warszawa, Polska)

 • 2
  22 sierpnia 2024 r.

  Raport okresowy PKO Banku Polskiego S.A. za I półrocze 2024 r. 

 • 3
  4-5 września 2024 r.

  2024 Global Emerging Markets One-on-One UBS Conference (Nowy Jork, USA)

Najpopularniejsze pytania

 • Historyczne wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego S.A. są dostępne na stronie internetowej Banku pod adresem Wyniki finansowe i prezentacje (pkobp.pl) Dane te są również zebrane w pliku Excel znajdującym się pod tym samym adresem.

 • Daty publikacji wyników kwartalnych, półrocznych i rocznych Grupy PKO Banku Polskiego S.A. są dostępne na stronie internetowej pod adresem Raport nr 1/2024 – Daty przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych w 2024 r. (pkobp.pl)
 • Aktualny konsensus rynkowy dotyczący przewidywanych wyników Grupy PKO Banku Polskiego S.A. na rok bieżący i kolejny jest dostępny na stronie internetowej Banku  pod adresem Konsensus i prognozy - PKO Bank Polski (pkobp.pl)
 •  
  Lista instytucji i analityków, którzy sporządzają opracowania i wydają rekomendacje dla akcji PKO Banku Polskiego S.A. jest dostępna na stronie internetowej Banku pod adresem Konsensus i prognozy - PKO Bank Polski (pkobp.pl)