W sprawach związanych z obsługą klienta, reklamacjami, etc., zapraszamy do kontaktu  www.pkobp.pl/kontakt/           na stronie www.pkobp.pl

 

Dariusz Choryło, Dyrektor

Dariusz.Chorylo@pkobp.pl

Tel. 604 050 796

 

Biuro Relacji Inwestorskich

ir@pkobp.pl

Korespondencję  możesz kierować na adres:

PKO Bank Polski - Centrala
ul. Puławska 15
00-975 Warszawa

 
Odpowiedzi na pytania inwestorów udzielane są niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach po upływie 14 dniowego terminu, po uprzednim poinformowaniu inwestora o planowanym terminie udzielenia odpowiedzi.

 

 

 

Drukuj