Struktura akcjonariatu

Informacje o akcjach

Akcjonariusze 2021
Liczba akcji:1 250 000 000
Wartość nominalna 1 akcji:1 zł
Notowane:GPW w Warszawie od 10.11.2004 r.
Indeksy:WIG, WIG20, WIG30, WIG Banki
ISIN:PLPKO0000016
FISN:PKOBP/BRSH SER-A-D PLN1.0
LEI:P4GTT6GF1W40CVIMFR43
Bloomberg:PKO PW
Reuters:PKOB WA

 

Informacje o akcjonariuszach (stan na 30.09.2022 r.)

Akcjonariusze 2021
Akcjonariusz

Udział w kapitale
zakładowym / %

Głosy na WZA / %

Dane adresowe
akcjonariuszy znaczących

Dane kontaktowe
akcjonariuszy znaczących

ikona kwadratu Skarb Państwa

367 918 98029,43%367 918 98029,43%

Ministerstwo Aktywów Państwowych
ul. Krucza 36 / Wspólna 6
00-522 Warszawa

+48 22 695 86 15
sekretariatDNI@map.gov.pl
www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe

ikona kwadratu Nationale-Nederlanden OFE

101 860 0008,15%101 860 0008,15%Nationale-Nederlanden OFE
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
+48 22 522 00 00 | 522 11 11
info@nn.pl
www.nn.pl

ikona kwadratu  Aviva OFE

90 711 4837,26%90 711 4837,26%

Aviva OFE
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa

+48 22 557 44 44 | 557 40 50
bok_ofe@aviva.pl
www.aviva.pl

ikona kwadratu Pozostali akcjonariusze

689 509 53755,16%689 509 53755,16%  
Ogółem1 250 000 000100%1 250 000 000100%  

 

Dywidenda
Drukuj