Misja

Wspieramy rozwój Polski i Polaków

Strategia

Prezentacja Strategii PKO Banku Polskiego na lata 2020-2022

Zarząd i Rada Nadzorcza

Prezentacja Zarządu PKO Banku Polskiego oraz Rady Nadzorczej.

ESG

PKO Bank Polski kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju i przywiązuje coraz większą wagę do sposobu wykorzystywania zasobów naturalnych.

Rzecznik Klienta

Stawiamy na zrównoważony rozwój. Prowadząc biznes w sposób odpowiedzialny odpowiadamy na potrzeby różnych grup interesariuszy: klientów, pracowników, akcjonariuszy oraz lokalnych społeczności i partnerów biznesowych.