Misja

Wspieramy rozwój Polski i Polaków

Strategia

Prezentacja Strategii PKO Banku Polskiego na lata 2020-2022

Zarząd i Rada Nadzorcza

Prezentacja Zarządu PKO Banku Polskiego oraz Rady Nadzorczej.

Odpowiedzialność społeczna

Społeczna odpowiedzialność jest elementem strategii PKO Banku Polskiego, a zrównoważony rozwój częścią jego DNA.

Rzecznik Klienta

Stawiamy na zrównoważony rozwój. Prowadząc biznes w sposób odpowiedzialny odpowiadamy na potrzeby różnych grup interesariuszy: klientów, pracowników, akcjonariuszy oraz lokalnych społeczności i partnerów biznesowych.