Misja

Wspieramy rozwój Polski i Polaków

Zarząd i Rada Nadzorcza

Prezentacja Zarządu PKO Banku Polskiego oraz Rady Nadzorczej.

ESG

ESG w Grupie PKO Banku Polskiego

Rzecznik Klienta

Stawiamy na zrównoważony rozwój. Prowadząc biznes w sposób odpowiedzialny odpowiadamy na potrzeby różnych grup interesariuszy: klientów, pracowników, akcjonariuszy oraz lokalnych społeczności i partnerów biznesowych.

Strategia podatkowa

Cele i misja podatkowa PKO Banku Polskiego S.A.