Misja

Wspieramy rozwój Polski i Polaków

Zarząd i Rada Nadzorcza

Prezentacja Zarządu PKO Banku Polskiego oraz Rady Nadzorczej.

ESG

ESG w Grupie PKO Banku Polskiego

Rzecznik Klienta

Stawiamy na zrównoważony rozwój. Prowadząc biznes w sposób odpowiedzialny odpowiadamy na potrzeby różnych grup interesariuszy: klientów, pracowników, akcjonariuszy oraz lokalnych społeczności i partnerów biznesowych.

Zgłaszanie reklamacji

Wszystkie zgłaszane przez Państwa opinie i uwagi są dla nas bardzo ważne. Jeśli macie Państwo uwagi do świadczonych przez PKO Bank Polski usług prosimy podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami.

Podmioty współpracujące z PKO Bankiem Polskim S.A.

Podmiotem współpracującym jest podmiot należący do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., której skład wskazany jest na stronie www.pkobp.pl/grupa oraz podmiot, który zawarł z PKO Bankiem Polskim S.A. umowę związaną ze świadczonymi przez PKO Bank Polski S.A. usługami bankowymi, wskazany poniżej.

Przedsiębiorcy wykonujący czynności na rzecz PKO Banku Polskiego

Zapoznaj się z przedsiębiorcami wykonującymi czynności na rzecz PKO Banku Polskiego