Misja

Wspieramy rozwój Polski i Polaków

Więcej

Strategia

Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego na lata 2016-2020

Więcej

Zarząd i Rada Nadzorcza

Prezentacja Zarządu PKO Banku Polskiego oraz Rady Nadzorczej.

Więcej

Odpowiedzialność społeczna

Społeczna odpowiedzialność jest elementem strategii PKO Banku Polskiego, a zrównoważony rozwój częścią jego DNA.

Więcej

Bankowość zagraniczna

Jako lider krajowego sektora bankowego czujemy szczególną odpowiedzialność za wspieranie rozwoju polskich firm, a w konsekwencji również całej gospodarki.

Więcej

Rzecznik Klienta

Stawiamy na zrównoważony rozwój. Prowadząc biznes w sposób odpowiedzialny odpowiadamy na potrzeby różnych grup interesariuszy: klientów, pracowników, akcjonariuszy oraz lokalnych społeczności i partnerów biznesowych.

Więcej