Jak wspieramy?

Działania sponsorskie i charytatywne realizowane przez PKO Bank Polski mają na celu kształtowanie wizerunku banku jako godnej zaufania instytucji finansowej, zaangażowanej społecznie, nowoczesnej i otwartej na potrzeby klientów.

Są one zgodne z misją banku, która zakłada wsparcie rozwoju Polski i Polaków, pozytywny wpływ organizacji na ludzi, firmy i środowisko oraz konsekwentne budowanie wiarygodności.

PKO Bank Polski nie podejmuje współpracy sponsorskiej z osobami fizycznymi

Zasady realizacji działalności sponsoringowej

Współpracę sponsorską formalizuje umowa sponsorska, która precyzuje: korzyści sponsorskie, zasady współpracy, sposób płatności oraz prawa i obowiązki stron. PKO Bank Polski nie podejmuje współpracy sponsorskiej z osobami fizycznymi. W celu złożenia wniosku sponsorskiego należy wypełnić formularz

    • ranga przedsięwzięcia (istotne są tu np.: patronaty, zasięg medialny, liczba uczestników)
    • ekwiwalentność korzyści sponsorskich w stosunku do oczekiwanej kwoty wsparcia
    • potencjał wizerunkowy /biznesowy (możliwość promowania marki i wsparcia biznesu)
    • wiarygodność/doświadczenie organizatora, gwarantujące wysoki poziom realizacji przedsięwzięcia
    • otoczenie sponsorskie

Fundacja i działalność charytatywna

Działania charytatywne zostały wyodrębnione i powierzone Fundacji PKO Banku Polskiego. Pomiędzy Bankiem i Fundacją została zawarta umowa o współpracy, regulująca zasady wspólnego działania.

Miniatura video 42870

Jak pomagać z naszą fundacją przez aplikację IKO?