Polityka prywatności PKO Banku Polskiego

Ochrona prywatności użytkowników ma dla PKO Banku Polskiego S.A. (dalej: „Bank”) bardzo duże znaczenie. Wykorzystujemy informacje zebrane podczas odwiedzin na stronie internetowej w celu  świadczenia usług na najwyższym poziomie i przedstawienia treści odpowiadającej potrzebom użytkownikom internetowych stron banku.  

Przetwarzamy dane w plikach cookies, aby:

  • rozpoznać użytkowników strony internetowej i zaprezentować im spersonalizowany przekaz marketingowy,
  • dopasować określone produkty i usługi do potrzeb użytkownika, w tym Klienta,
  • doskonalić oferowane przez nas produkty i usługi,
  • zapobiegać oszustwom,  praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • zapewnić bezpieczeństwo naszych usług finansowych .

W ramach działań marketingowych prezentujemy użytkownikom, którzy odwiedzają naszą stronę internetową ofertę, produktów i usług Banku dostosowaną do ich zainteresowań i potrzeb.

Jakie dane zbieramy?

Zbieramy dane o  aktywności użytkowników na stronach internetowych banku wraz z informacją o adresie IP przeglądarki, z której korzysta użytkownik.

W ramach odwiedzin na stronie internetowej  w plikach cookies nie zbieramy danych identyfikujących użytkownika takich jak imię nazwisko, adres email, ani np. ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe.

Odwołania do innych stron internetowych niż strona pkobp.pl

Nie odpowiadamy za zasady ochrony prywatności  właścicieli innych stron niż pkobp.pl, do których linki znajdują się na stronie banku. Prosimy użytkowników o zapoznanie się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach partnerskich.

Cookies i inne podobne technologie (np. znaczniki pikselowe, niewidoczne obrazy Web beacons, clear GIF, skrypty JavaScript)

Strony internetowe Banku używają plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w Polityce plików cookies

Kody Floodlight

Niektóre strony internetowe korzystają z technologii Floodlight, która służy do tworzenia zbiorczych statystyk o stronach www. Floodlight mogą rozpoznawać niektóre informacje na komputerach użytkowników, np. numer pliku cookie, czas i datę przeglądania strony www oraz jej opis.

Agencje reklamowe i inne podmioty (Zaufani partnerzy)

Podczas wizyt  na stronach internetowych na urządzeniu użytkownika (np. laptop, tablet, smartfon) zapisują są pliki cookies lub Floodlight podmiotów działających na zlecenie Banku, internetowych agencji reklamowych i innych podmiotów zajmujących się analizą danych. Dzięki temu Bank może zbierać statystyki o stronach internetowych lub mierzyć reakcje użytkownika na reklamy, z uwzględnieniem ich preferencji.

Zaufani partnerzy, w tym Facebook,TikTok mogą gromadzić i wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne i podobne technologie do statystyk i targetowania reklam. 

Sprawdź listę zaufanych partnerów z którymi współpracujemy. 

Zmiany w polityce ochrony prywatności stron internetowych Banku

Na zmiany w Polityce prywatności stron internetowych może wpłynąć rozwój technologii lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych.

O wszelkich zmianach dowiesz się na naszych stronach internetowych.

Uwaga: Tylko stałe aktualizowanie oprogramowania oraz wsparcie producenta dla systemu operacyjnego daje zwiększone bezpieczeństwo - dlatego zalecamy korzystanie z systemów operacyjnych, które mają pełne wsparcie techniczne producenta oraz robienie aktualizacji do nowszych wersji Windows lub zamianę na inny, możliwy do regularnej aktualizacji system. 

Administrator danych osobowych

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

Inspektor Ochrony Danych

W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych, adres: Inspektor Ochrony Danych, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl 

Zobacz również politykę prywatności aplikacji mobilnej