Z dnia Wybierz
tabela: II/154/20

Kursy dla transakcji z wyłączeniem obsługi kredytów

USA

1 USD. Średni kurs NBP: 3.7240
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno3.57853.5599 -0.15%
Sprzedaż3.87683.8954 -0.15%
European flag

EURO

1 EUR. Średni kurs NBP: 4.4101
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno4.23004.2080 -0.32%
Sprzedaż4.58254.6045 -0.32%

W.BRYTANIA

1 GBP. Średni kurs NBP: 4.9009
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno4.68074.6563 -0.48%
Sprzedaż5.07085.0952 -0.48%

AUSTRALIA

1 AUD. Średni kurs NBP: 2.6753
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno2.57802.5646 -0.25%
Sprzedaż2.79282.8062 -0.25%

KANADA

1 CAD. Średni kurs NBP: 2.8028
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno2.68032.6663 -0.16%
Sprzedaż2.90362.9176 -0.16%

SZWAJCARIA

1 CHF. Średni kurs NBP: 4.0996
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno3.96513.9569 -0.38%
Sprzedaż4.19354.2017 -0.39%

CHINY

1 CNY. Średni kurs NBP: 0.5361
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.5143nd. -0.10%
Sprzedaż0.5572nd. -0.09%

CZECHY

1 CZK. Średni kurs NBP: 0.1687
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno0.16090.1601 0.06%
Sprzedaż0.17430.1751 0.11%

DANIA

1 DKK. Średni kurs NBP: 0.5919
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.57680.5738 -0.29%
Sprzedaż0.60630.6093 -0.30%

HONGKONG

1 HKD. Średni kurs NBP: 0.4805
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.4618nd. -0.13%
Sprzedaż0.5002nd. -0.14%

CHORWACJA

1 HRK. Średni kurs NBP: 0.5905
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno0.56710.5642 -0.30%
Sprzedaż0.61440.6173 -0.29%

WĘGRY

100 HUF. Średni kurs NBP: 1.2736
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno1.22311.2168 -0.09%
Sprzedaż1.32511.3314 -0.09%

JAPONIA

100 JPY. Średni kurs NBP: 3.5237
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno3.38713.3695 -0.22%
Sprzedaż3.66943.6870 -0.22%

NORWEGIA

1 NOK. Średni kurs NBP: 0.4143
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.40350.4014 -0.12%
Sprzedaż0.42410.4262 -0.16%

N.ZELANDIA

1 NZD. Średni kurs NBP: 2.4720
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno2.3789nd. -0.47%
Sprzedaż2.5771nd. -0.47%

ROSJA

1 RUB. Średni kurs NBP: 0.0508
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.0482nd. +0.00%
Sprzedaż0.0533nd. 0.19%

SZWECJA

1 SEK. Średni kurs NBP: 0.4278
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.41640.4142 -0.26%
Sprzedaż0.43770.4399 -0.27%

SINGAPUR

1 SGD. Średni kurs NBP: 2.7167
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno2.6107nd. -0.15%
Sprzedaż2.8283nd. -0.14%

RPA

1 ZAR. Średni kurs NBP: 0.2120
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.2043nd. 0.15%
Sprzedaż0.2214nd. 0.14%

BUŁGARIA

1 BGN. Średni kurs NBP: 2.2548
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno2.1628nd. -0.32%
Sprzedaż2.3431nd. -0.31%

TURCJA

1 TRY. Średni kurs NBP: 0.5200
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.4994nd. 1.71%
Sprzedaż0.5411nd. 1.73%

RUMUNIA

1 RON. Średni kurs NBP: 0.9118
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.8745nd. -0.31%
Sprzedaż0.9473nd. -0.32%

Kursy walut wykorzystywane do obsługi kredytów

SZWAJCARIA

1 CHF.
DewizyZmiana
Kupno3.9804 0.27%
Sprzedaż4.2098 0.27%

DANIA

1 DKK.
DewizyZmiana
Kupno0.5785 0.38%
Sprzedaż0.6081 0.36%
European flag

EURO

1 EUR.
DewizyZmiana
Kupno4.3099 0.37%
Sprzedaż4.5310 0.37%

W.BRYTANIA

1 GBP.
DewizyZmiana
Kupno4.7766 0.40%
Sprzedaż5.0216 0.40%

NORWEGIA

1 NOK.
DewizyZmiana
Kupno0.4040 -0.02%
Sprzedaż0.4248 +0.00%

SZWECJA

1 SEK.
DewizyZmiana
Kupno0.4175 +0.00%
Sprzedaż0.4389 -0.02%

USA

1 USD.
DewizyZmiana
Kupno3.6399 0.67%
Sprzedaż3.8265 0.67%

Uwagi do kursów walut

1. Przy kupnie bilonu stosuje się prowizję 50% /* Bilonu nie kupuje się/.
2. Jeżeli kurs wymiany dla pieniędzy jest określony skrótem 'nd.' oznacza to że Bank nie prowadzi obrotu w tej walucie.
**Dla walut AUD, CAD, JPY Bank prowadzi obsługę gotówkową w wybranych oddziałach
***Dla walut CZK, HRK i HUF Bank prowadzi wyłącznie obsługę bezgotówkową
3. Istnieje możliwość negocjowania kursów dla kwot nie mniejszych 25.000 USD lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych, przeliczonych według aktualnych cen na rynku międzybankowym.
4. Kursy NBP prezentowane są z 1 dniowym opóźnieniem w stosunku do kursów prezentowanych na stronie NBP. Aktualne kursy walut NBP dostępne są na stronie Narodowego Banku Polskiego.

Wartości archiwalnych kursów walutowych Nordea Bank Polska SA przejętego w wyniku fuzji przez PKO Bank Polski SA znajdują się
w tabeli kursów walutowych tutaj.

Kurs CHF dla klientów indywidualnych, spłacających kredyty mieszkaniowe w CHF

Szwajcaria

DewizyZmiana
Kupno4.0746 +0.00%
Sprzedaż4.1156 +0.00%

Spread CHF dla klientów indywidualnych, spłacających kredyty mieszkaniowe w CHF

Szwajcaria

Spread dewizy
Procent1.00%
PLN0.0410

Niniejszy kurs ma zastosowanie do spłat kredytów/pożyczek hipotecznych we franku szwajcarskim, dokonywanych wyłącznie z rachunku ROR (PLN) albo rachunku technicznego prowadzonego w PLN. Oznacza to, że aby skorzystać z oferty „1% spread”, klient winien zapewnić środki na ratę na rachunku wskazanym w umowie kredytu będącym rachunkiem do spłaty prowadzonym w PLN (ROR albo rachunek techniczny).

Spready do obsługi kredytów

European flag

EURO

1 EUR.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.2211

USA

1 USD.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.1866

W.BRYTANIA

1 GBP.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.2450

SZWAJCARIA

1 CHF.
Spread dewizy
Procent5.6000%
PLN0.2294

DANIA

1 DKK.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.0296

SZWECJA

1 SEK.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.0214

NORWEGIA

1 NOK.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.0208

Stawki międzybankowe

WIBID

Kraj
Okres depozytuWysokość stopy w %
O\N-0.05000
T\N-0.06000
1-tydz.-0.04000
2-tyg.-0.02000
1-mc0.01000
2-mcb.d
3-mc0.03000
6-mc0.07000
9-mcb.d
12-mc0.08000

WIBOR

Kraj
Okres depozytuWysokość stopy w %
O\N0.10000
T\N0.10000
1-tydz.0.12000
2-tyg.0.17000
1-mc0.20000
2-mcb.d
3-mc0.23000
6-mc0.27000
9-mcb.d
12-mc0.28000
Stawka referencyjna WIBOR-S3M od 2020.07.01: 0,35%

IRS

Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 3 sierpnia 2020 wynosi 0,25%

Kursy rozliczeniowe organizacji płatniczych dla transakcji dokonanych w walucie obcej

Kurs rozliczeniowy - kurs przeliczenia kwoty transakcji płatniczej (transakcja POS, wypłata gotówki) na walutę rozliczeniową organizacji, obowiązujący w dniu przetworzenia transakcji płatniczej przez organizację płatniczą Mastercard lub Visa.

Aby przeliczyć swoją transakcję, skorzystaj z kalkulatora organizacji, w ramach której została wydana Twoja karta. Pamiętaj o sprawdzeniu prowizji dla Twojej karty. Znajdziesz ją w Taryfie Opłat i Prowizji.

Kalkulator Visa
Kalkulator Mastercard

Stała stopa bazowa

5-letnia stała stopa bazowa w dniu 07.08.2020 wynosi 0,52%

Kursy wymiany z: 09.08.2020; 21:57**
Kursy wymiany z: 09.08.2020; 21:57** KupnoSprzedaż
European flag EUR 4,3839 PLN4,4421 PLN
CHF 4,0665 PLN4,139 PLN
CZK 0,1661 PLN0,1695 PLN
NOK 0,4082 PLN0,4195 PLN
DKK 0,587 PLN0,5981 PLN
SEK 0,422 PLN0,4335 PLN
GBP 4,8462 PLN4,9296 PLN
HUF * 1,2609 PLN1,2901 PLN
USD 3,711 PLN3,7782 PLN
HRK 0,5712 PLN0,5949 PLN

Marża dla płatności kartą

Zgodnie z Regulacjami UE*, mamy obowiązek prezentować wysokość marży wyliczonej między kursem rozliczeniowym stosowanym przy przeliczeniu transakcji wykonanej kartą, a aktualnym referencyjnym kursem wymiany ogłoszonym przez Europejski Bank Centralny (EBC). Aby poznać wysokość tej marży, wybierz rodzaj posiadanej karty płatniczej oraz walutę w której będzie wykonana transakcja. Kursy stosowane do rozliczeń transakcji kartowych są dostępne w zakładce Kursy rozliczeniowe.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty

Marża do referencyjnego kursu Europejskiego Banku Centralnego dla usługi DCC w bankomatach PKO Banku Polskiego

DCC (ang. Dynamic Currency Conversion) to usługa przeliczenia waluty transakcji na walutę karty, którą PKO Bank Polski oferuje posiadaczom zagranicznych kart płatniczych. W chwili wykonywania wypłaty w bankomacie, klientowi proponowany jest kurs przeliczenia wypłacanych złotówek na walutę karty i jest to kurs kupna pieniądza dla danej waluty, dostępny w zakładce Tabela kursów. Zgodnie z Regulacjami UE*, mamy obowiązek prezentować dodatkowo wysokość marży wyliczonej między kursem stosowanym w naszych bankomatach przy wypłacie z opcją DCC, a aktualnym referencyjnym kursem wymiany ogłoszonym przez Europejski Bank Centralny (EBC).

WalutaMarża
European flag EUR 4,76%
GBP 4,75%
NOK 3,18%
DKK 3,14%
SEK 3,16%
CHF 3,11%

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty