Z dnia Wybierz
tabela: I/154/22

Kursy dla transakcji z wyłączeniem obsługi kredytów

USA

1 USD. Średni kurs NBP: 4.6127
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno4.42254.3995 -0.39%
Sprzedaż4.79114.8141 -0.40%
European flag

EURO

1 EUR. Średni kurs NBP: 4.7013
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno4.50964.4862 -0.30%
Sprzedaż4.88554.9089 -0.30%

W.BRYTANIA

1 GBP. Średni kurs NBP: 5.5752
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno5.34545.3176 -0.30%
Sprzedaż5.79095.8187 -0.30%

AUSTRALIA

1 AUD. Średni kurs NBP: 3.2101
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno3.08443.0684 0.14%
Sprzedaż3.34153.3575 0.15%

KANADA

1 CAD. Średni kurs NBP: 3.5734
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno3.43993.4220 0.15%
Sprzedaż3.72653.7444 0.15%

SZWAJCARIA

1 CHF. Średni kurs NBP: 4.8137
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno4.68914.6795 0.27%
Sprzedaż4.95934.9689 0.27%

CHINY

1 CNY. Średni kurs NBP: 0.6821
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.6543nd. -0.24%
Sprzedaż0.7089nd. -0.24%

CZECHY

1 CZK. Średni kurs NBP: 0.1916
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno0.18420.1832 -0.27%
Sprzedaż0.19950.2005 -0.30%

DANIA

1 DKK. Średni kurs NBP: 0.6319
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.61560.6124 -0.29%
Sprzedaż0.64710.6503 -0.29%

HONGKONG

1 HKD. Średni kurs NBP: 0.5876
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.5634nd. -0.39%
Sprzedaż0.6104nd. -0.39%

CHORWACJA

1 HRK. Średni kurs NBP: 0.6258
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno0.60050.5974 -0.22%
Sprzedaż0.65050.6536 -0.23%

WĘGRY

100 HUF. Średni kurs NBP: 1.1975
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno1.14281.1368 -0.49%
Sprzedaż1.23801.2440 -0.50%

JAPONIA

100 JPY. Średni kurs NBP: 3.4135
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno3.27633.2592 -0.15%
Sprzedaż3.54933.5664 -0.15%

NORWEGIA

1 NOK. Średni kurs NBP: 0.4725
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.46130.4589 0.02%
Sprzedaż0.48490.4873 0.02%

N.ZELANDIA

1 NZD. Średni kurs NBP: 2.8878
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno2.7765nd. 0.16%
Sprzedaż3.0078nd. 0.16%

SZWECJA

1 SEK. Średni kurs NBP: 0.4528
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.44280.4406 0.05%
Sprzedaż0.46560.4678 0.06%

SINGAPUR

1 SGD. Średni kurs NBP: 3.3427
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno3.2080nd. -0.14%
Sprzedaż3.4753nd. -0.15%

RPA

1 ZAR. Średni kurs NBP: 0.2762
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.2663nd. 0.60%
Sprzedaż0.2884nd. 0.59%

BUŁGARIA

1 BGN. Średni kurs NBP: 2.4037
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno2.3057nd. -0.30%
Sprzedaż2.4979nd. -0.30%

TURCJA

1 TRY. Średni kurs NBP: 0.2568
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.2462nd. -0.53%
Sprzedaż0.2668nd. -0.48%

RUMUNIA

1 RON. Średni kurs NBP: 0.9546
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.9179nd. -0.05%
Sprzedaż0.9944nd. -0.05%

Kursy walut wykorzystywane do obsługi kredytów

SZWAJCARIA

1 CHF.
DewizyZmiana
Kupno4.6891 0.27%
Sprzedaż4.9593 0.27%

DANIA

1 DKK.
DewizyZmiana
Kupno0.6156 -0.29%
Sprzedaż0.6471 -0.29%
European flag

EURO

1 EUR.
DewizyZmiana
Kupno4.5801 -0.30%
Sprzedaż4.8150 -0.30%

W.BRYTANIA

1 GBP.
DewizyZmiana
Kupno5.4289 -0.30%
Sprzedaż5.7074 -0.30%

NORWEGIA

1 NOK.
DewizyZmiana
Kupno0.4613 0.02%
Sprzedaż0.4849 0.02%

SZWECJA

1 SEK.
DewizyZmiana
Kupno0.4428 0.05%
Sprzedaż0.4656 0.06%

USA

1 USD.
DewizyZmiana
Kupno4.4916 -0.39%
Sprzedaż4.7220 -0.39%

Uwagi do kursów walut

1. Przy kupnie bilonu stosuje się prowizję 50% /* Bilonu nie kupuje się/.
2. Jeżeli kurs wymiany dla pieniędzy jest określony skrótem 'nd.' oznacza to że Bank nie prowadzi obrotu w tej walucie.
**Dla walut AUD, CAD, JPY Bank prowadzi obsługę gotówkową w wybranych oddziałach
***Dla walut CZK, HRK i HUF Bank prowadzi wyłącznie obsługę bezgotówkową
3. Negocjowanie kursów jest możliwe dla kwot nie mniejszych niż określone w Komunikacie Szczególne warunki współpracy.
4. Kursy NBP prezentowane są z 1 dniowym opóźnieniem w stosunku do kursów prezentowanych na stronie NBP. Aktualne kursy walut NBP dostępne są na stronie Narodowego Banku Polskiego.

Wartości archiwalnych kursów walutowych Nordea Bank Polska SA przejętego w wyniku fuzji przez PKO Bank Polski SA znajdują się
w tabeli kursów walutowych tutaj.

Kurs CHF dla klientów indywidualnych, spłacających kredyty mieszkaniowe w CHF

Szwajcaria

DewizyZmiana
Kupno4.8001 -0.29%
Sprzedaż4.8483 -0.29%

Spread CHF dla klientów indywidualnych, spłacających kredyty mieszkaniowe w CHF

Szwajcaria

Spread dewizy
Procent1.00%
PLN0.0482

Niniejszy kurs ma zastosowanie do spłat kredytów/pożyczek hipotecznych we franku szwajcarskim, dokonywanych wyłącznie z rachunku ROR (PLN) albo rachunku technicznego prowadzonego w PLN. Oznacza to, że aby skorzystać z oferty „1% spread”, klient winien zapewnić środki na ratę na rachunku wskazanym w umowie kredytu będącym rachunkiem do spłaty prowadzonym w PLN (ROR albo rachunek techniczny).

Spready do obsługi kredytów

European flag

EURO

1 EUR.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.2349

USA

1 USD.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.2304

W.BRYTANIA

1 GBP.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.2785

SZWAJCARIA

1 CHF.
Spread dewizy
Procent5.6000%
PLN0.2702

DANIA

1 DKK.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.0315

SZWECJA

1 SEK.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.0228

NORWEGIA

1 NOK.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.0236

Stawki międzybankowe

WIBID

Kraj
Okres depozytuWysokość stopy w %
O\N6.07000
T\N6.29000
1-tydz.6.54000
2-tyg.6.59000
1-mc6.62000
2-mcb.d
3-mc6.83000
6-mc7.10000
9-mcb.d
12-mc7.24000

WIBOR

Kraj
Okres depozytuWysokość stopy w %
O\N6.37000
T\N6.59000
1-tydz.6.74000
2-tyg.6.79000
1-mc6.82000
2-mcb.d
3-mc7.03000
6-mc7.30000
9-mcb.d
12-mc7.44000
Stawka referencyjna WIBOR-S3M od 2022.07.01: 6,75%

IRS

Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 8 sierpnia 2022 wynosi 6,68%

Kursy rozliczeniowe organizacji płatniczych dla transakcji dokonanych w walucie obcej

Kurs rozliczeniowy - kurs przeliczenia kwoty transakcji płatniczej (transakcja POS, wypłata gotówki) na walutę rozliczeniową organizacji, obowiązujący w dniu przetworzenia transakcji płatniczej przez organizację płatniczą Mastercard lub Visa.

Aby przeliczyć swoją transakcję, skorzystaj z kalkulatora organizacji, w ramach której została wydana Twoja karta. Pamiętaj o sprawdzeniu prowizji dla Twojej karty. Znajdziesz ją w Taryfie Opłat i Prowizji.

Kalkulator Visa
Kalkulator Mastercard

Stała stopa bazowa

5-letnia stała stopa bazowa w dniu 09.08.2022 wynosi 7,1%

Kursy wymiany z: 15.07.2022; 22:57**
Kursy wymiany z: 15.07.2022; 22:57** KupnoSprzedaż
European flag EUR 4,7397 PLN4,8163 PLN
CHF 4,7932 PLN4,9025 PLN
CZK 0,1922 PLN0,198 PLN
NOK 0,4583 PLN0,4729 PLN
DKK 0,6352 PLN0,6488 PLN
SEK 0,4447 PLN0,459 PLN
GBP 5,5652 PLN5,6782 PLN
HUF * 1,1725 PLN1,2135 PLN
USD 4,6876 PLN4,7941 PLN
HRK 0,621 PLN0,6514 PLN

Marża dla płatności kartą

Zgodnie z Regulacjami UE*, mamy obowiązek prezentować wysokość marży wyliczonej między kursem rozliczeniowym stosowanym przy przeliczeniu transakcji wykonanej kartą, a aktualnym referencyjnym kursem wymiany ogłoszonym przez Europejski Bank Centralny (EBC). Aby poznać wysokość tej marży, wybierz rodzaj posiadanej karty płatniczej oraz walutę w której będzie wykonana transakcja. Kursy stosowane do rozliczeń transakcji kartowych są dostępne w zakładce Kursy rozliczeniowe.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty

Marża do referencyjnego kursu Europejskiego Banku Centralnego dla usługi DCC w bankomatach PKO Banku Polskiego

DCC (ang. Dynamic Currency Conversion) to usługa przeliczenia waluty transakcji na walutę karty, którą PKO Bank Polski oferuje posiadaczom zagranicznych kart płatniczych. W chwili wykonywania wypłaty w bankomacie, klientowi proponowany jest kurs przeliczenia wypłacanych złotówek na walutę karty.
Zgodnie z Regulacjami UE*, mamy obowiązek prezentować dodatkowo wysokość marży wyliczonej między kursem stosowanym w naszych bankomatach przy wypłacie z opcją DCC, a aktualnym referencyjnym kursem wymiany ogłoszonym przez Europejski Bank Centralny (EBC).

WalutaMarża
European flag EUR 11,99%
GBP 11,79%
USD 11,59%
NOK 11,92%
DKK 11,98%
SEK 11,51%
CZK 11,78%
CHF 11,7%
CAD 11,54%
AUD 11,49%

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty

Opłata interchange

Opłata interchange to opłata wypłacana przez agenta rozliczeniowego na rzecz banku wydającego kartę, z tytułu transakcji bezgotówkowych wykonywanych kartą.

Opłata nie jest pobierana od klienta.

Opłaty interchange w systemie Visa
Opłaty interchange w systemie Mastercard