Z dnia Wybierz
tabela: I/101/20

Kursy dla transakcji z wyłączeniem obsługi kredytów

USA

1 USD. Średni kurs NBP: 4.1503
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno3.98253.9618 0.22%
Sprzedaż4.31444.3351 0.22%
European flag

EURO

1 EUR. Średni kurs NBP: 4.5234
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno4.33284.3102 -0.20%
Sprzedaż4.69384.7164 -0.20%

W.BRYTANIA

1 GBP. Średni kurs NBP: 5.0538
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno4.85004.8248 0.03%
Sprzedaż5.25425.2794 0.03%

AUSTRALIA

1 AUD. Średni kurs NBP: 2.7055
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno2.60042.5869 0.27%
Sprzedaż2.81722.8307 0.27%

KANADA

1 CAD. Średni kurs NBP: 2.9587
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno2.84692.8321 0.39%
Sprzedaż3.08423.0990 0.39%

SZWAJCARIA

1 CHF. Średni kurs NBP: 4.2688
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno4.14234.1338 -0.05%
Sprzedaż4.38104.3895 -0.05%

CHINY

1 CNY. Średni kurs NBP: 0.5812
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.5579nd. 0.02%
Sprzedaż0.6043nd. 0.02%

CZECHY

1 CZK. Średni kurs NBP: 0.1660
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno0.15870.1579 -0.69%
Sprzedaż0.17200.1728 -0.64%

DANIA

1 DKK. Średni kurs NBP: 0.6066
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.59010.5871 -0.19%
Sprzedaż0.62040.6234 -0.19%

HONGKONG

1 HKD. Średni kurs NBP: 0.5350
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.5135nd. 0.21%
Sprzedaż0.5563nd. 0.20%

CHORWACJA

1 HRK. Średni kurs NBP: 0.5967
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno0.57110.5681 -0.26%
Sprzedaż0.61860.6216 -0.29%

WĘGRY

100 HUF. Średni kurs NBP: 1.2941
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno1.23901.2326 -0.50%
Sprzedaż1.34231.3487 -0.50%

JAPONIA

100 JPY. Średni kurs NBP: 3.8594
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno3.69693.6777 -0.06%
Sprzedaż4.00504.0242 -0.06%

NORWEGIA

1 NOK. Średni kurs NBP: 0.4120
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.40330.4012 0.45%
Sprzedaż0.42400.4261 0.47%

N.ZELANDIA

1 NZD. Średni kurs NBP: 2.5325
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno2.4264nd. -0.16%
Sprzedaż2.6286nd. -0.17%

ROSJA

1 RUB. Średni kurs NBP: 0.0578
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.0552nd. 0.36%
Sprzedaż0.0610nd. 0.49%

SZWECJA

1 SEK. Średni kurs NBP: 0.4285
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.41750.4154 0.02%
Sprzedaż0.43890.4410 +0.00%

SINGAPUR

1 SGD. Średni kurs NBP: 2.9152
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno2.7920nd. -0.11%
Sprzedaż3.0247nd. -0.12%

RPA

1 ZAR. Średni kurs NBP: 0.2333
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.2269nd. 1.20%
Sprzedaż0.2458nd. 1.19%

BUŁGARIA

1 BGN. Średni kurs NBP: 2.3128
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno2.2153nd. -0.20%
Sprzedaż2.4000nd. -0.20%

TURCJA

1 TRY. Średni kurs NBP: 0.6096
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.5846nd. -0.03%
Sprzedaż0.6334nd. -0.02%

RUMUNIA

1 RON. Średni kurs NBP: 0.9341
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.8948nd. -0.20%
Sprzedaż0.9693nd. -0.22%

Kursy walut wykorzystywane do obsługi kredytów

SZWAJCARIA

1 CHF.
DewizyZmiana
Kupno4.1423 -0.05%
Sprzedaż4.3810 -0.05%

DANIA

1 DKK.
DewizyZmiana
Kupno0.5901 -0.19%
Sprzedaż0.6204 -0.19%
European flag

EURO

1 EUR.
DewizyZmiana
Kupno4.4005 -0.20%
Sprzedaż4.6261 -0.20%

W.BRYTANIA

1 GBP.
DewizyZmiana
Kupno4.9258 0.03%
Sprzedaż5.1784 0.03%

NORWEGIA

1 NOK.
DewizyZmiana
Kupno0.4033 0.45%
Sprzedaż0.4240 0.47%

SZWECJA

1 SEK.
DewizyZmiana
Kupno0.4175 0.02%
Sprzedaż0.4389 +0.00%

USA

1 USD.
DewizyZmiana
Kupno4.0447 0.22%
Sprzedaż4.2522 0.22%

Uwagi do kursów walut

1. Przy kupnie bilonu stosuje się prowizję 50% /* Bilonu nie kupuje się/.
2. Jeżeli kurs wymiany dla pieniędzy jest określony skrótem 'nd.' oznacza to że Bank nie prowadzi obrotu w tej walucie.
**Dla walut AUD, CAD, JPY Bank prowadzi obsługę gotówkową w wybranych oddziałach
***Dla walut CZK, HRK i HUF Bank prowadzi wyłącznie obsługę bezgotówkową
3. Istnieje możliwość negocjowania kursów dla kwot nie mniejszych niż: - w transakcjach bezgotówkowych: Minimalna kwota transakcji bezgotówkowej wynosi 5.000 USD lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych, przeliczonych według aktualnych cen na rynku międzybankowym - w transakcjach gotówkowych w USD - 25.000 lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych, przeliczonych według aktualnych cen na rynku międzybankowym.
4. Kursy NBP prezentowane są z 1 dniowym opóźnieniem w stosunku do kursów prezentowanych na stronie NBP. Aktualne kursy walut NBP dostępne są na stronie Narodowego Banku Polskiego.

Wartości archiwalnych kursów walutowych Nordea Bank Polska SA przejętego w wyniku fuzji przez PKO Bank Polski SA znajdują się
w tabeli kursów walutowych tutaj.

Kurs CHF dla klientów indywidualnych, spłacających kredyty mieszkaniowe w CHF

Szwajcaria

DewizyZmiana
Kupno4.2403 -0.05%
Sprzedaż4.2830 -0.05%

Spread CHF dla klientów indywidualnych, spłacających kredyty mieszkaniowe w CHF

Szwajcaria

Spread dewizy
Procent1.00%
PLN0.0427

Niniejszy kurs ma zastosowanie do spłat kredytów/pożyczek hipotecznych we franku szwajcarskim, dokonywanych wyłącznie z rachunku ROR (PLN) albo rachunku technicznego prowadzonego w PLN. Oznacza to, że aby skorzystać z oferty „1% spread”, klient winien zapewnić środki na ratę na rachunku wskazanym w umowie kredytu będącym rachunkiem do spłaty prowadzonym w PLN (ROR albo rachunek techniczny).

Spready do obsługi kredytów

European flag

EURO

1 EUR.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.2256

USA

1 USD.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.2075

W.BRYTANIA

1 GBP.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.2526

SZWAJCARIA

1 CHF.
Spread dewizy
Procent5.6000%
PLN0.2387

DANIA

1 DKK.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.0303

SZWECJA

1 SEK.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.0214

NORWEGIA

1 NOK.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.0207

Stawki międzybankowe

WIBID

Kraj
Okres depozytuWysokość stopy w %
O\N0.09000
T\N0.13000
1-tydz.0.30000
2-tyg.0.32000
1-mc0.44000
2-mcb.d
3-mc0.48000
6-mc0.49000
9-mcb.d
12-mc0.54000

WIBOR

Kraj
Okres depozytuWysokość stopy w %
O\N0.39000
T\N0.43000
1-tydz.0.50000
2-tyg.0.52000
1-mc0.64000
2-mcb.d
3-mc0.68000
6-mc0.69000
9-mcb.d
12-mc0.74000
Stawka referencyjna WIBOR-S3M od 2020.04.01: 1,7%

IRS

Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 25 maja 2020 wynosi 0,55%

Kursy rozliczeniowe organizacji płatniczych dla transakcji dokonanych w walucie obcej

Kurs rozliczeniowy - kurs przeliczenia kwoty transakcji płatniczej (transakcja POS, wypłata gotówki) na walutę rozliczeniową organizacji, obowiązujący w dniu przetworzenia transakcji płatniczej przez organizację płatniczą Mastercard lub Visa.

Aby przeliczyć swoją transakcję, skorzystaj z kalkulatora organizacji, w ramach której została wydana Twoja karta. Pamiętaj o sprawdzeniu prowizji dla Twojej karty. Znajdziesz ją w Taryfie Opłat i Prowizji.

Kalkulator Visa
Kalkulator Mastercard

Stała stopa bazowa

5-letnia stała stopa bazowa w dniu 25.05.2020 wynosi 0,76%

Kursy wymiany z: 25.05.2020; 14:28**
Kursy wymiany z: 25.05.2020; 14:28** KupnoSprzedaż
European flag EUR 4,4833 PLN4,5176 PLN
CHF 4,2305 PLN4,2672 PLN
CZK 0,1638 PLN0,1662 PLN
NOK 0,4076 PLN0,4153 PLN
DKK 0,5996 PLN0,6074 PLN
SEK 0,4227 PLN0,4304 PLN
GBP 5,0109 PLN5,0468 PLN
HUF * 1,2743 PLN1,2922 PLN
USD 4,1074 PLN4,1429 PLN
HRK 0,5841 PLN0,603 PLN

Marża dla płatności kartą

Zgodnie z Regulacjami UE*, mamy obowiązek prezentować wysokość marży wyliczonej między kursem rozliczeniowym stosowanym przy przeliczeniu transakcji wykonanej kartą, a aktualnym referencyjnym kursem wymiany ogłoszonym przez Europejski Bank Centralny (EBC). Aby poznać wysokość tej marży, wybierz rodzaj posiadanej karty płatniczej oraz walutę w której będzie wykonana transakcja. Kursy stosowane do rozliczeń transakcji kartowych są dostępne w zakładce Kursy rozliczeniowe.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty

Marża do referencyjnego kursu Europejskiego Banku Centralnego dla usługi DCC w bankomatach PKO Banku Polskiego

DCC (ang. Dynamic Currency Conversion) to usługa przeliczenia waluty transakcji na walutę karty, którą PKO Bank Polski oferuje posiadaczom zagranicznych kart płatniczych. W chwili wykonywania wypłaty w bankomacie, klientowi proponowany jest kurs przeliczenia wypłacanych złotówek na walutę karty i jest to kurs kupna pieniądza dla danej waluty, dostępny w zakładce Tabela kursów. Zgodnie z Regulacjami UE*, mamy obowiązek prezentować dodatkowo wysokość marży wyliczonej między kursem stosowanym w naszych bankomatach przy wypłacie z opcją DCC, a aktualnym referencyjnym kursem wymiany ogłoszonym przez Europejski Bank Centralny (EBC).

WalutaMarża
European flag EUR 4,89%
GBP 4,62%
NOK 3,31%
DKK 3,25%
SEK 3,28%
CHF 3,26%

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty