Z dnia Wybierz
tabela: I/098/22

Kursy dla transakcji z wyłączeniem obsługi kredytów

USA

1 USD. Średni kurs NBP: 4.4231
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno4.21224.1903 -0.99%
Sprzedaż4.56334.5852 -0.99%
European flag

EURO

1 EUR. Średni kurs NBP: 4.6429
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno4.45894.4357 -0.09%
Sprzedaż4.83054.8537 -0.08%

W.BRYTANIA

1 GBP. Średni kurs NBP: 5.4796
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno5.25295.2256 -0.23%
Sprzedaż5.69075.7180 -0.23%

AUSTRALIA

1 AUD. Średni kurs NBP: 3.0888
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno2.96702.9515 -0.43%
Sprzedaż3.21423.2297 -0.43%

KANADA

1 CAD. Średni kurs NBP: 3.4452
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno3.29113.2739 -0.71%
Sprzedaż3.56533.5825 -0.71%

SZWAJCARIA

1 CHF. Średni kurs NBP: 4.5303
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno4.39574.3867 0.62%
Sprzedaż4.64904.6580 0.61%

CHINY

1 CNY. Średni kurs NBP: 0.6537
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.6299nd. 0.33%
Sprzedaż0.6823nd. 0.31%

CZECHY

1 CZK. Średni kurs NBP: 0.1879
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno0.18060.1797 -0.33%
Sprzedaż0.19570.1966 -0.25%

DANIA

1 DKK. Średni kurs NBP: 0.6239
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.60840.6053 -0.11%
Sprzedaż0.63970.6428 -0.09%

HONGKONG

1 HKD. Średni kurs NBP: 0.5636
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.5367nd. -1.00%
Sprzedaż0.5814nd. -0.99%

CHORWACJA

1 HRK. Średni kurs NBP: 0.6158
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno0.59150.5884 -0.10%
Sprzedaż0.64080.6439 -0.11%

WĘGRY

100 HUF. Średni kurs NBP: 1.2028
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno1.16131.1553 -0.21%
Sprzedaż1.25811.2641 -0.21%

JAPONIA

100 JPY. Średni kurs NBP: 3.4597
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno3.29593.2788 -0.26%
Sprzedaż3.57063.5877 -0.25%

NORWEGIA

1 NOK. Średni kurs NBP: 0.4497
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.44160.4394 0.73%
Sprzedaż0.46430.4665 0.76%

N.ZELANDIA

1 NZD. Średni kurs NBP: 2.8014
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno2.6968nd. -0.02%
Sprzedaż2.9215nd. -0.02%

SZWECJA

1 SEK. Średni kurs NBP: 0.4421
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.43170.4295 0.02%
Sprzedaż0.45380.4560 0.02%

SINGAPUR

1 SGD. Średni kurs NBP: 3.1872
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno3.0573nd. -0.26%
Sprzedaż3.3121nd. -0.26%

RPA

1 ZAR. Średni kurs NBP: 0.2758
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.2664nd. 0.26%
Sprzedaż0.2885nd. 0.24%

BUŁGARIA

1 BGN. Średni kurs NBP: 2.3739
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno2.2798nd. -0.08%
Sprzedaż2.4697nd. -0.09%

TURCJA

1 TRY. Średni kurs NBP: 0.2769
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.2640nd. -0.90%
Sprzedaż0.2860nd. -0.90%

RUMUNIA

1 RON. Średni kurs NBP: 0.9384
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.9013nd. -0.09%
Sprzedaż0.9764nd. -0.08%

Kursy walut wykorzystywane do obsługi kredytów

SZWAJCARIA

1 CHF.
DewizyZmiana
Kupno4.3957 0.62%
Sprzedaż4.6490 0.61%

DANIA

1 DKK.
DewizyZmiana
Kupno0.6084 -0.11%
Sprzedaż0.6397 -0.09%
European flag

EURO

1 EUR.
DewizyZmiana
Kupno4.5286 -0.08%
Sprzedaż4.7608 -0.09%

W.BRYTANIA

1 GBP.
DewizyZmiana
Kupno5.3350 -0.23%
Sprzedaż5.6086 -0.23%

NORWEGIA

1 NOK.
DewizyZmiana
Kupno0.4416 0.73%
Sprzedaż0.4643 0.76%

SZWECJA

1 SEK.
DewizyZmiana
Kupno0.4317 0.02%
Sprzedaż0.4538 0.02%

USA

1 USD.
DewizyZmiana
Kupno4.2781 -0.99%
Sprzedaż4.4974 -0.99%

Uwagi do kursów walut

1. Przy kupnie bilonu stosuje się prowizję 50% /* Bilonu nie kupuje się/.
2. Jeżeli kurs wymiany dla pieniędzy jest określony skrótem 'nd.' oznacza to że Bank nie prowadzi obrotu w tej walucie.
**Dla walut AUD, CAD, JPY Bank prowadzi obsługę gotówkową w wybranych oddziałach
***Dla walut CZK, HRK i HUF Bank prowadzi wyłącznie obsługę bezgotówkową
3. Negocjowanie kursów jest możliwe dla kwot nie mniejszych niż określone w Komunikacie Szczególne warunki współpracy.
4. Kursy NBP prezentowane są z 1 dniowym opóźnieniem w stosunku do kursów prezentowanych na stronie NBP. Aktualne kursy walut NBP dostępne są na stronie Narodowego Banku Polskiego.

Wartości archiwalnych kursów walutowych Nordea Bank Polska SA przejętego w wyniku fuzji przez PKO Bank Polski SA znajdują się
w tabeli kursów walutowych tutaj.

Kurs CHF dla klientów indywidualnych, spłacających kredyty mieszkaniowe w CHF

Szwajcaria

DewizyZmiana
Kupno4.4771 -0.50%
Sprzedaż4.5220 -0.50%

Spread CHF dla klientów indywidualnych, spłacających kredyty mieszkaniowe w CHF

Szwajcaria

Spread dewizy
Procent1.00%
PLN0.0449

Niniejszy kurs ma zastosowanie do spłat kredytów/pożyczek hipotecznych we franku szwajcarskim, dokonywanych wyłącznie z rachunku ROR (PLN) albo rachunku technicznego prowadzonego w PLN. Oznacza to, że aby skorzystać z oferty „1% spread”, klient winien zapewnić środki na ratę na rachunku wskazanym w umowie kredytu będącym rachunkiem do spłaty prowadzonym w PLN (ROR albo rachunek techniczny).

Spready do obsługi kredytów

European flag

EURO

1 EUR.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.2322

USA

1 USD.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.2193

W.BRYTANIA

1 GBP.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.2736

SZWAJCARIA

1 CHF.
Spread dewizy
Procent5.6000%
PLN0.2533

DANIA

1 DKK.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.0313

SZWECJA

1 SEK.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.0221

NORWEGIA

1 NOK.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.0227

Stawki międzybankowe

WIBID

Kraj
Okres depozytuWysokość stopy w %
O\N4.70000
T\N4.93000
1-tydz.5.13000
2-tyg.5.17000
1-mc5.40000
2-mcb.d
3-mc6.25000
6-mc6.48000
9-mcb.d
12-mc6.60000

WIBOR

Kraj
Okres depozytuWysokość stopy w %
O\N5.00000
T\N5.23000
1-tydz.5.33000
2-tyg.5.37000
1-mc5.60000
2-mcb.d
3-mc6.45000
6-mc6.68000
9-mcb.d
12-mc6.80000
Stawka referencyjna WIBOR-S3M od 2022.04.01: 4,1%

IRS

Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 16 maja 2022 wynosi 7,18%

Kursy rozliczeniowe organizacji płatniczych dla transakcji dokonanych w walucie obcej

Kurs rozliczeniowy - kurs przeliczenia kwoty transakcji płatniczej (transakcja POS, wypłata gotówki) na walutę rozliczeniową organizacji, obowiązujący w dniu przetworzenia transakcji płatniczej przez organizację płatniczą Mastercard lub Visa.

Aby przeliczyć swoją transakcję, skorzystaj z kalkulatora organizacji, w ramach której została wydana Twoja karta. Pamiętaj o sprawdzeniu prowizji dla Twojej karty. Znajdziesz ją w Taryfie Opłat i Prowizji.

Kalkulator Visa
Kalkulator Mastercard

Stała stopa bazowa

5-letnia stała stopa bazowa w dniu 20.05.2022 wynosi 6,48%

Kursy wymiany z: 22.05.2022; 00:23**
Kursy wymiany z: 22.05.2022; 00:23** KupnoSprzedaż
European flag EUR 4,5809 PLN4,6672 PLN
CHF 4,4357 PLN4,5493 PLN
CZK 0,1848 PLN0,1906 PLN
NOK 0,4411 PLN0,4564 PLN
DKK 0,6141 PLN0,6289 PLN
SEK 0,4324 PLN0,4475 PLN
GBP 5,4068 PLN5,5305 PLN
HUF * 1,1827 PLN1,226 PLN
USD 4,3288 PLN4,4396 PLN
HRK 0,5984 PLN0,6298 PLN

Marża dla płatności kartą

Zgodnie z Regulacjami UE*, mamy obowiązek prezentować wysokość marży wyliczonej między kursem rozliczeniowym stosowanym przy przeliczeniu transakcji wykonanej kartą, a aktualnym referencyjnym kursem wymiany ogłoszonym przez Europejski Bank Centralny (EBC). Aby poznać wysokość tej marży, wybierz rodzaj posiadanej karty płatniczej oraz walutę w której będzie wykonana transakcja. Kursy stosowane do rozliczeń transakcji kartowych są dostępne w zakładce Kursy rozliczeniowe.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty

Marża do referencyjnego kursu Europejskiego Banku Centralnego dla usługi DCC w bankomatach PKO Banku Polskiego

DCC (ang. Dynamic Currency Conversion) to usługa przeliczenia waluty transakcji na walutę karty, którą PKO Bank Polski oferuje posiadaczom zagranicznych kart płatniczych. W chwili wykonywania wypłaty w bankomacie, klientowi proponowany jest kurs przeliczenia wypłacanych złotówek na walutę karty.
Zgodnie z Regulacjami UE*, mamy obowiązek prezentować dodatkowo wysokość marży wyliczonej między kursem stosowanym w naszych bankomatach przy wypłacie z opcją DCC, a aktualnym referencyjnym kursem wymiany ogłoszonym przez Europejski Bank Centralny (EBC).

WalutaMarża
European flag EUR 4,53%
GBP 4,61%
NOK 11,45%
USD 4,61%
DKK 11,55%
SEK 11,51%
CZK 11,6%
CHF 11,43%
CAD 11,72%
AUD 11,89%

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty

Opłata interchange

Opłata interchange to opłata wypłacana przez agenta rozliczeniowego na rzecz banku wydającego kartę, z tytułu transakcji bezgotówkowych wykonywanych kartą.

Opłata nie jest pobierana od klienta.

Opłaty interchange w systemie Visa
Opłaty interchange w systemie Mastercard