Z dnia Wybierz
tabela: I/059/19

USA

1 USD. Średni kurs NBP: 3.7581
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno3.66533.6465 0.22%
Sprzedaż3.85323.8720 0.22%
European flag

EURO

1 EUR. Średni kurs NBP: 4.2870
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno4.17314.1517 -0.05%
Sprzedaż4.38714.4085 -0.05%

W.BRYTANIA

1 GBP. Średni kurs NBP: 4.9503
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno4.81554.7908 -0.16%
Sprzedaż5.06255.0872 -0.16%

AUSTRALIA

1 AUD. Średni kurs NBP: 2.6847
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno2.60612.5927 -0.31%
Sprzedaż2.73972.7531 -0.32%

KANADA

1 CAD. Średni kurs NBP: 2.8249
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno2.74342.7293 -0.22%
Sprzedaż2.88412.8982 -0.22%

SZWAJCARIA

1 CHF. Średni kurs NBP: 3.7849
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno3.68283.6752 0.18%
Sprzedaż3.89493.9025 0.18%

CHINY

1 CNY. Średni kurs NBP: 0.5622
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.5468nd. -0.05%
Sprzedaż0.5749nd. -0.03%

CZECHY

1 CZK. Średni kurs NBP: 0.1672
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.1627nd. -0.06%
Sprzedaż0.1710nd. -0.06%

DANIA

1 DKK. Średni kurs NBP: 0.5744
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.55920.5563 -0.04%
Sprzedaż0.58790.5908 -0.03%

HONGKONG

1 HKD. Średni kurs NBP: 0.4789
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.4647nd. 0.24%
Sprzedaż0.4934nd. 0.22%

CHORWACJA

1 HRK. Średni kurs NBP: 0.5781
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.5628nd. -0.05%
Sprzedaż0.5916nd. -0.05%

WĘGRY

100 HUF. Średni kurs NBP: 1.3640
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno1.3276nd. -0.12%
Sprzedaż1.3956nd. -0.12%

JAPONIA

100 JPY. Średni kurs NBP: 3.4020
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno3.30903.2920 -0.16%
Sprzedaż3.47863.4956 -0.16%

NORWEGIA

1 NOK. Średni kurs NBP: 0.4460
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.43420.4319 0.81%
Sprzedaż0.45640.4587 0.80%

N.ZELANDIA

1 NZD. Średni kurs NBP: 2.5992
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno2.5137nd. -0.20%
Sprzedaż2.6691nd. -0.20%

ROSJA

1 RUB. Średni kurs NBP: 0.0590
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.0560nd. 0.18%
Sprzedaż0.0620nd. 0.32%

SZWECJA

1 SEK. Średni kurs NBP: 0.4112
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.40000.3979 -0.20%
Sprzedaż0.42050.4226 -0.19%

SINGAPUR

1 SGD. Średni kurs NBP: 2.7889
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno2.7031nd. 0.06%
Sprzedaż2.8703nd. 0.05%

RPA

1 ZAR. Średni kurs NBP: 0.2651
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.2564nd. -0.08%
Sprzedaż0.2722nd. -0.11%

BUŁGARIA

1 BGN. Średni kurs NBP: 2.1919
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno2.1336nd. -0.06%
Sprzedaż2.2431nd. -0.05%

TURCJA

1 TRY. Średni kurs NBP: 0.6906
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.6688nd. -0.31%
Sprzedaż0.7030nd. -0.33%

RUMUNIA

1 RON. Średni kurs NBP: 0.9015
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.8779nd. -0.03%
Sprzedaż0.9230nd. -0.02%

Uwagi do kursów walut

1. Przy kupnie bilonu stosuje się prowizję 50% /* Bilonu nie kupuje się/.
2. Jeżeli kurs wymiany dla pieniędzy jest określony skrótem 'nd.' oznacza to że Bank nie prowadzi obrotu w tej walucie.
**Dla walut AUD, CAD, JPY Bank prowadzi obsługę gotówkową w wybranych oddziałach
3. Istnieje możliwość negocjowania kursów dla kwot nie mniejszych niż: - w transakcjach bezgotówkowych: Minimalna kwota transakcji bezgotówkowej wynosi 5.000 USD lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych, przeliczonych według aktualnych cen na rynku międzybankowym - w transakcjach gotówkowych w USD - 25.000 lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych, przeliczonych według aktualnych cen na rynku międzybankowym.
4. Kursy NBP prezentowane są z 1 dniowym opóźnieniem w stosunku do kursów prezentowanych na stronie NBP. Aktualne kursy walut NBP dostępne są na stronie Narodowego Banku Polskiego.

Wartości archiwalnych kursów walutowych Nordea Bank Polska SA przejętego w wyniku fuzji przez PKO Bank Polski SA znajdują się
w tabeli kursów walutowych tutaj.

Kurs CHF dla klientów indywidualnych,
spłacających kredyty mieszkaniowe w CHF

Szwajcaria

DewizyPieniądzeZmiana
Kupno3.78883.7888 0.50%
Sprzedaż3.82683.8268 0.50%

Spread CHF dla klientów indywidualnych,
spłacających kredyty mieszkaniowe w CHF

Szwajcaria

Spread dewizySpread pieniądza
Procent1.00%1.00%
PLN0.03800.0380

Niniejszy kurs ma zastosowanie do spłat kredytów/pożyczek hipotecznych we franku szwajcarskim, dokonywanych wyłącznie z rachunku ROR (PLN) albo rachunku technicznego prowadzonego w PLN. Oznacza to, że aby skorzystać z oferty „1% spread”, klient winien zapewnić środki na ratę na rachunku wskazanym w umowie kredytu będącym rachunkiem do spłaty prowadzonym w PLN (ROR albo rachunek techniczny).

SZWAJCARIA

1 CHF.
Spread dewizySpread pieniądza
Procent5.6000%6.0000%
PLN0.21210.2273

USA

1 USD.
Spread dewizySpread pieniądza
Procent5.0000%6.0000%
PLN0.18790.2255

W.BRYTANIA

1 GBP.
Spread dewizySpread pieniądza
Procent5.0000%6.0000%
PLN0.24700.2964
European flag

EURO

1 EUR.
Spread dewizySpread pieniądza
Procent5.0000%6.0000%
PLN0.21400.2568

Stawki międzybankowe

WIBID

Kraj
Okres depozytuWysokość stopy w %
O\N1.30000
T\N1.30000
1-tydz.1.35000
2-tyg.1.38000
1-mc1.44000
2-mc0.00000
3-mc1.52000
6-mc1.59000
9-mc1.62000
12-mc1.67000

WIBOR

Kraj
Okres depozytuWysokość stopy w %
O\N1.57000
T\N1.58000
1-tydz.1.55000
2-tyg.1.58000
1-mc1.64000
2-mc0.00000
3-mc1.72000
6-mc1.79000
9-mc1.82000
12-mc1.87000
Stawka referencyjna WIBOR-S3M od 2019.01.01: 1,7%

IRS

Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 18 marca 2019 wynosi 1,83%

Kursy rozliczeniowe organizacji płatniczych dla transakcji dokonanych w walucie obcej

Kurs rozliczeniowy - kurs przeliczenia kwoty transakcji płatniczej (transakcja POS, wypłata gotówki) na walutę rozliczeniową organizacji, obowiązujący w dniu przetworzenia transakcji płatniczej przez organizację płatniczą MasterCard International lub Visa Europe.

Aby przeliczyć swoją transakcję, skorzystaj z kalkulatora organizacji, w ramach której została wydana Twoja karta. Pamiętaj o sprawdzeniu prowizji dla Twojej karty. Znajdziesz ją w Taryfie Opłat i Prowizji.

Kalkulator Visa Europe
Kalkulator MasterCard International

Stała stopa bazowa

5-letnia stała stopa bazowa w dniu 22.03.2019 wynosi 2,16%