Z dnia Wybierz
tabela: I/237/23

Kursy dla transakcji z wyłączeniem obsługi kredytów

USA

1 USD. Średni kurs NBP: 3.9910
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno3.84943.8294 0.05%
Sprzedaż4.17024.1902 0.06%
European flag

EURO

1 EUR. Średni kurs NBP: 4.3233
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno4.15104.1294 -0.16%
Sprzedaż4.49694.5185 -0.16%

W.BRYTANIA

1 GBP. Średni kurs NBP: 5.0417
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno4.84994.8246 -0.03%
Sprzedaż5.25405.2793 -0.03%

AUSTRALIA

1 AUD. Średni kurs NBP: 2.6252
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno2.53602.5228 0.23%
Sprzedaż2.74742.7606 0.23%

KANADA

1 CAD. Średni kurs NBP: 2.9449
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno2.83752.8227 0.04%
Sprzedaż3.07403.0888 0.04%

SZWAJCARIA

1 CHF. Średni kurs NBP: 4.5689
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno4.45534.4461 -0.10%
Sprzedaż4.71194.7211 -0.10%

CHINY

1 CNY. Średni kurs NBP: 0.5588
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.5373nd. -0.06%
Sprzedaż0.5821nd. -0.05%

CZECHY

1 CZK. Średni kurs NBP: 0.1772
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno0.17050.1696 0.12%
Sprzedaż0.18470.1856 0.11%

DANIA

1 DKK. Średni kurs NBP: 0.5798
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno0.56550.5626 -0.16%
Sprzedaż0.59440.5973 -0.17%

HONGKONG

1 HKD. Średni kurs NBP: 0.5107
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.4928nd. 0.14%
Sprzedaż0.5339nd. 0.15%

WĘGRY

100 HUF. Średni kurs NBP: 1.1398
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno1.09351.0878 0.09%
Sprzedaż1.18471.1904 0.09%

JAPONIA

100 JPY. Średni kurs NBP: 2.7140
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno2.61852.6049 -0.03%
Sprzedaż2.83682.8504 -0.03%

MEKSYK

1 MXN. Średni kurs NBP: 0.2284
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.2218nd. 1.14%
Sprzedaż0.2402nd. 1.14%

NORWEGIA

1 NOK. Średni kurs NBP: 0.3677
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno0.35780.3560 -0.53%
Sprzedaż0.37620.3780 -0.50%

N.ZELANDIA

1 NZD. Średni kurs NBP: 2.4545
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno2.3747nd. 0.38%
Sprzedaż2.5725nd. 0.38%

SZWECJA

1 SEK. Średni kurs NBP: 0.3823
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno0.37290.3710 -0.21%
Sprzedaż0.39210.3940 -0.18%

SINGAPUR

1 SGD. Średni kurs NBP: 2.9821
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno2.8722nd. 0.01%
Sprzedaż3.1115nd. 0.01%

RPA

1 ZAR. Średni kurs NBP: 0.2123
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.2034nd. -0.25%
Sprzedaż0.2203nd. -0.23%

BUŁGARIA

1 BGN. Średni kurs NBP: 2.2104
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno2.1224nd. -0.16%
Sprzedaż2.2992nd. -0.17%

TURCJA

1 TRY. Średni kurs NBP: 0.1382
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.1332nd. 0.08%
Sprzedaż0.1443nd. 0.07%

RUMUNIA

1 RON. Średni kurs NBP: 0.8703
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.8357nd. -0.13%
Sprzedaż0.9053nd. -0.14%

Kursy walut wykorzystywane do obsługi kredytów

SZWAJCARIA

1 CHF.
DewizyZmiana
Kupno4.4553 -0.10%
Sprzedaż4.7119 -0.10%

DANIA

1 DKK.
DewizyZmiana
Kupno0.5655 -0.16%
Sprzedaż0.5944 -0.17%
European flag

EURO

1 EUR.
DewizyZmiana
Kupno4.2159 -0.16%
Sprzedaż4.4320 -0.16%

W.BRYTANIA

1 GBP.
DewizyZmiana
Kupno4.9257 -0.03%
Sprzedaż5.1782 -0.03%

NORWEGIA

1 NOK.
DewizyZmiana
Kupno0.3578 -0.53%
Sprzedaż0.3762 -0.50%

SZWECJA

1 SEK.
DewizyZmiana
Kupno0.3729 -0.21%
Sprzedaż0.3921 -0.18%

USA

1 USD.
DewizyZmiana
Kupno3.9096 0.06%
Sprzedaż4.1100 0.05%

Uwagi do kursów walut

1. Przy kupnie bilonu stosuje się prowizję 50% /* Bilonu nie kupuje się/.
2. Jeżeli kurs wymiany dla pieniędzy jest określony skrótem 'nd.' oznacza to że Bank nie prowadzi obrotu w tej walucie.
**Dla walut AUD, CAD, JPY Bank prowadzi obsługę gotówkową w wybranych oddziałach
***Dla walut NOK, SEK, CZK, DKK i HUF Bank prowadzi wyłącznie obsługę bezgotówkową
3. Negocjowanie kursów jest możliwe dla kwot nie mniejszych niż określone w Komunikacie Szczególne warunki współpracy.
4. Kursy NBP prezentowane są z 1 dniowym opóźnieniem w stosunku do kursów prezentowanych na stronie NBP. Aktualne kursy walut NBP dostępne są na stronie Narodowego Banku Polskiego.

Wartości archiwalnych kursów walutowych Nordea Bank Polska SA przejętego w wyniku fuzji przez PKO Bank Polski SA znajdują się
w tabeli kursów walutowych tutaj.

Kurs CHF dla klientów indywidualnych, spłacających kredyty mieszkaniowe w CHF

Szwajcaria

DewizyZmiana
Kupno4.5607 0.43%
Sprzedaż4.6065 0.43%

Spread CHF dla klientów indywidualnych, spłacających kredyty mieszkaniowe w CHF

Szwajcaria

Spread dewizy
Procent1.00%
PLN0.0458

Niniejszy kurs ma zastosowanie do spłat kredytów/pożyczek hipotecznych we franku szwajcarskim, dokonywanych wyłącznie z rachunku ROR (PLN) albo rachunku technicznego prowadzonego w PLN. Oznacza to, że aby skorzystać z oferty „1% spread”, klient winien zapewnić środki na ratę na rachunku wskazanym w umowie kredytu będącym rachunkiem do spłaty prowadzonym w PLN (ROR albo rachunek techniczny).

Spready do obsługi kredytów

European flag

EURO

1 EUR.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.2161

USA

1 USD.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.2004

W.BRYTANIA

1 GBP.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.2525

SZWAJCARIA

1 CHF.
Spread dewizy
Procent5.6000%
PLN0.2566

DANIA

1 DKK.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.0289

SZWECJA

1 SEK.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.0192

NORWEGIA

1 NOK.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.0184

Stawki międzybankowe

WIBID

Kraj
Okres depozytuWysokość stopy w %
O\N5.53000
T\N5.50000
1-tydz.5.63000
2-tyg.5.65000
1-mc5.64000
2-mcb.d
3-mc5.64000
6-mc5.62000
9-mcb.d
12-mc5.59000

WIBOR

Kraj
Okres depozytuWysokość stopy w %
O\N5.83000
T\N5.80000
1-tydz.5.83000
2-tyg.5.85000
1-mc5.84000
2-mcb.d
3-mc5.84000
6-mc5.82000
9-mcb.d
12-mc5.79000
Stawka referencyjna WIBOR-S3M od 2023.10.01: 6,20%

IRS

Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 4 grudnia 2023 wynosi 5,08%

Kursy rozliczeniowe organizacji płatniczych dla transakcji dokonanych w walucie obcej

Kurs rozliczeniowy - kurs przeliczenia kwoty transakcji płatniczej (transakcja POS, wypłata gotówki) na walutę rozliczeniową organizacji, obowiązujący w dniu przetworzenia transakcji płatniczej przez organizację płatniczą Mastercard lub Visa.

Aby przeliczyć swoją transakcję, skorzystaj z kalkulatora organizacji, w ramach której została wydana Twoja karta. Pamiętaj o sprawdzeniu prowizji dla Twojej karty. Znajdziesz ją w Taryfie Opłat i Prowizji.

Kalkulator Visa
Kalkulator Mastercard

Stała stopa bazowa

5-letnia stała stopa bazowa w dniu 06.12.2023 wynosi 5,26%
5-letnia stała stopa bazowa dla Bezpiecznego kredytu 2% wynosi 5,02%

Kursy wymiany z: 06.12.2023; 11:38**
Kursy wymiany z: 06.12.2023; 11:38** KupnoSprzedaż
European flag EUR 4,3185 PLN4,3587 PLN
CHF 4,5739 PLN4,6205 PLN
CZK 0,1771 PLN0,1798 PLN
NOK 0,3628 PLN0,3714 PLN
DKK 0,5777 PLN0,5862 PLN
SEK 0,3792 PLN0,3874 PLN
GBP 5,0431 PLN5,0892 PLN
HUF * 1,1317 PLN1,1499 PLN
USD 4,0006 PLN4,0436 PLN

Marża dla płatności kartą

Zgodnie z Regulacjami UE*, mamy obowiązek prezentować wysokość marży wyliczonej między kursem rozliczeniowym stosowanym przy przeliczeniu transakcji wykonanej kartą, a aktualnym referencyjnym kursem wymiany ogłoszonym przez Europejski Bank Centralny (EBC). Aby poznać wysokość tej marży, wybierz rodzaj posiadanej karty płatniczej oraz walutę w której będzie wykonana transakcja. Kursy stosowane do rozliczeń transakcji kartowych są dostępne w zakładce Kursy rozliczeniowe.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1230 z 14.07.2021 r. w sprawie płatności transgranicznych w Unii.

Marża do referencyjnego kursu Europejskiego Banku Centralnego dla usługi DCC w bankomatach PKO Banku Polskiego

DCC (ang. Dynamic Currency Conversion) to usługa przeliczenia waluty transakcji na walutę karty, którą PKO Bank Polski oferuje posiadaczom zagranicznych kart płatniczych. W chwili wykonywania wypłaty w bankomacie, klientowi proponowany jest kurs przeliczenia wypłacanych złotówek na walutę karty.
Zgodnie z Regulacjami UE*, mamy obowiązek prezentować dodatkowo wysokość marży wyliczonej między kursem stosowanym w naszych bankomatach przy wypłacie z opcją DCC, a aktualnym referencyjnym kursem wymiany ogłoszonym przez Europejski Bank Centralny (EBC).

WalutaMarża
European flag EUR 11,7%
GBP 11,52%
USD 11,35%
NOK 11,64%
DKK 11,68%
SEK 11,66%
CZK 11,56%
CHF 11,43%
CAD 11,15%
AUD 10,86%

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty

Opłata interchange

Opłata interchange to opłata wypłacana przez agenta rozliczeniowego na rzecz banku wydającego kartę, z tytułu transakcji bezgotówkowych wykonywanych kartą.

Opłata nie jest pobierana od klienta.

Opłaty interchange w systemie Visa
Opłaty interchange w systemie Mastercard