Z dnia Wybierz
tabela: I/205/19

USA

1 USD. Średni kurs NBP: 3.8503
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno3.74063.7215 -0.38%
Sprzedaż3.93253.9516 -0.38%
European flag

EURO

1 EUR. Średni kurs NBP: 4.2844
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno4.17444.1530 -0.00%
Sprzedaż4.38844.4098 -0.01%

W.BRYTANIA

1 GBP. Średni kurs NBP: 4.9671
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno4.83874.8139 0.19%
Sprzedaż5.08695.1117 0.19%

AUSTRALIA

1 AUD. Średni kurs NBP: 2.6326
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno2.56962.5564 0.19%
Sprzedaż2.70132.7145 0.19%

KANADA

1 CAD. Średni kurs NBP: 2.9316
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno2.84852.8339 -0.32%
Sprzedaż2.99463.0092 -0.32%

SZWAJCARIA

1 CHF. Średni kurs NBP: 3.8969
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno3.78403.7763 -0.12%
Sprzedaż4.00214.0098 -0.11%

CHINY

1 CNY. Średni kurs NBP: 0.5436
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.5288nd. -0.23%
Sprzedaż0.5560nd. -0.22%

CZECHY

1 CZK. Średni kurs NBP: 0.1669
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno0.16280.1620 0.31%
Sprzedaż0.17120.1720 0.29%

DANIA

1 DKK. Średni kurs NBP: 0.5735
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.55880.5559 +0.00%
Sprzedaż0.58740.5903 +0.00%

HONGKONG

1 HKD. Średni kurs NBP: 0.4910
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.4746nd. -0.36%
Sprzedaż0.5039nd. -0.38%

CHORWACJA

1 HRK. Średni kurs NBP: 0.5757
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno0.56100.5581 0.02%
Sprzedaż0.58970.5926 +0.00%

WĘGRY

100 HUF. Średni kurs NBP: 1.2946
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno1.26141.2549 -0.02%
Sprzedaż1.32601.3325 -0.04%

JAPONIA

100 JPY. Średni kurs NBP: 3.5420
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno3.44683.4291 -0.33%
Sprzedaż3.62353.6412 -0.33%

NORWEGIA

1 NOK. Średni kurs NBP: 0.4189
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.40880.4067 +0.00%
Sprzedaż0.42980.4319 +0.00%

N.ZELANDIA

1 NZD. Średni kurs NBP: 2.4533
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno2.3814nd. 0.15%
Sprzedaż2.5287nd. 0.15%

ROSJA

1 RUB. Średni kurs NBP: 0.0602
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.0571nd. -0.17%
Sprzedaż0.0632nd. +0.00%

SZWECJA

1 SEK. Średni kurs NBP: 0.3975
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.38760.3856 0.10%
Sprzedaż0.40740.4094 0.07%

SINGAPUR

1 SGD. Średni kurs NBP: 2.8196
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno2.7324nd. -0.14%
Sprzedaż2.9015nd. -0.14%

RPA

1 ZAR. Średni kurs NBP: 0.2610
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.2520nd. -0.20%
Sprzedaż0.2675nd. -0.26%

BUŁGARIA

1 BGN. Średni kurs NBP: 2.1906
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno2.1343nd. -0.00%
Sprzedaż2.2438nd. -0.00%

TURCJA

1 TRY. Średni kurs NBP: 0.6660
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.6455nd. -0.63%
Sprzedaż0.6787nd. -0.62%

RUMUNIA

1 RON. Średni kurs NBP: 0.9010
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.8773nd. -0.11%
Sprzedaż0.9222nd. -0.12%

Uwagi do kursów walut

1. Przy kupnie bilonu stosuje się prowizję 50% /* Bilonu nie kupuje się/.
2. Jeżeli kurs wymiany dla pieniędzy jest określony skrótem 'nd.' oznacza to że Bank nie prowadzi obrotu w tej walucie.
**Dla walut AUD, CAD, JPY Bank prowadzi obsługę gotówkową w wybranych oddziałach
***Dla walut CZK, HRK i HUF Bank prowadzi wyłącznie obsługę bezgotówkową
3. Istnieje możliwość negocjowania kursów dla kwot nie mniejszych niż: - w transakcjach bezgotówkowych: Minimalna kwota transakcji bezgotówkowej wynosi 5.000 USD lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych, przeliczonych według aktualnych cen na rynku międzybankowym - w transakcjach gotówkowych w USD - 25.000 lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych, przeliczonych według aktualnych cen na rynku międzybankowym.
4. Kursy NBP prezentowane są z 1 dniowym opóźnieniem w stosunku do kursów prezentowanych na stronie NBP. Aktualne kursy walut NBP dostępne są na stronie Narodowego Banku Polskiego.

Wartości archiwalnych kursów walutowych Nordea Bank Polska SA przejętego w wyniku fuzji przez PKO Bank Polski SA znajdują się
w tabeli kursów walutowych tutaj.

Kurs CHF dla klientów indywidualnych,
spłacających kredyty mieszkaniowe w CHF

Szwajcaria

DewizyPieniądzeZmiana
Kupno3.87363.8736 -0.12%
Sprzedaż3.91253.9125 -0.11%

Spread CHF dla klientów indywidualnych,
spłacających kredyty mieszkaniowe w CHF

Szwajcaria

Spread dewizySpread pieniądza
Procent1.00%1.00%
PLN0.03890.0389

Niniejszy kurs ma zastosowanie do spłat kredytów/pożyczek hipotecznych we franku szwajcarskim, dokonywanych wyłącznie z rachunku ROR (PLN) albo rachunku technicznego prowadzonego w PLN. Oznacza to, że aby skorzystać z oferty „1% spread”, klient winien zapewnić środki na ratę na rachunku wskazanym w umowie kredytu będącym rachunkiem do spłaty prowadzonym w PLN (ROR albo rachunek techniczny).

SZWAJCARIA

1 CHF.
Spread dewizySpread pieniądza
Procent5.6000%6.0000%
PLN0.21810.2335

USA

1 USD.
Spread dewizySpread pieniądza
Procent5.0000%6.0000%
PLN0.19190.2301

W.BRYTANIA

1 GBP.
Spread dewizySpread pieniądza
Procent5.0000%6.0000%
PLN0.24820.2978
European flag

EURO

1 EUR.
Spread dewizySpread pieniądza
Procent5.0000%6.0000%
PLN0.21400.2568

Stawki międzybankowe

WIBID

Kraj
Okres depozytuWysokość stopy w %
O\N1.32000
T\N1.33000
1-tydz.1.40000
2-tyg.1.40000
1-mc1.43000
2-mc0.00000
3-mc1.51000
6-mc1.59000
9-mc1.60000
12-mc1.64000

WIBOR

Kraj
Okres depozytuWysokość stopy w %
O\N1.60000
T\N1.61000
1-tydz.1.60000
2-tyg.1.60000
1-mc1.63000
2-mc0.00000
3-mc1.71000
6-mc1.79000
9-mc1.80000
12-mc1.84000
Stawka referencyjna WIBOR-S3M od 2019.10.01: 1,7%

IRS

Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 21 października 2019 wynosi 1,78%

Kursy rozliczeniowe organizacji płatniczych dla transakcji dokonanych w walucie obcej

Kurs rozliczeniowy - kurs przeliczenia kwoty transakcji płatniczej (transakcja POS, wypłata gotówki) na walutę rozliczeniową organizacji, obowiązujący w dniu przetworzenia transakcji płatniczej przez organizację płatniczą MasterCard International lub Visa Europe.

Aby przeliczyć swoją transakcję, skorzystaj z kalkulatora organizacji, w ramach której została wydana Twoja karta. Pamiętaj o sprawdzeniu prowizji dla Twojej karty. Znajdziesz ją w Taryfie Opłat i Prowizji.

Kalkulator Visa Europe
Kalkulator MasterCard International

Stała stopa bazowa

5-letnia stała stopa bazowa w dniu 21.10.2019 wynosi 1,77%

Kursy wymiany z: 21.10.2019; 20:14
Kursy wymiany z: 21.10.2019; 20:14 KupnoSprzedaż
European flag EUR 4,2626 PLN4,2889 PLN
CHF 3,8772 PLN3,9038 PLN
CZK 0,1659 PLN0,1684 PLN
NOK 0,4166 PLN0,4232 PLN
DKK 0,569 PLN0,5757 PLN
SEK 0,3945 PLN0,401 PLN
GBP 4,9603 PLN4,9879 PLN
HUF 1,2872 PLN1,3049 PLN
USD 3,8213 PLN3,8477 PLN
HRK 0,5642 PLN0,5844 PLN