Z dnia Wybierz
tabela: II/229/20

Kursy dla transakcji z wyłączeniem obsługi kredytów

USA

1 USD. Średni kurs NBP: 3.7677
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno3.60723.5885 -0.22%
Sprzedaż3.90793.9266 -0.21%
European flag

EURO

1 EUR. Średni kurs NBP: 4.4679
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno4.29174.2694 0.02%
Sprzedaż4.64944.6717 0.02%

W.BRYTANIA

1 GBP. Średni kurs NBP: 5.0016
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno4.82874.8035 0.25%
Sprzedaż5.23105.2562 0.25%

AUSTRALIA

1 AUD. Średni kurs NBP: 2.7452
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno2.64102.6272 -0.06%
Sprzedaż2.86102.8748 -0.07%

KANADA

1 CAD. Średni kurs NBP: 2.8845
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno2.76222.7478 -0.10%
Sprzedaż2.99233.0067 -0.10%

SZWAJCARIA

1 CHF. Średni kurs NBP: 4.1356
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno4.02224.0139 0.05%
Sprzedaż4.25394.2622 0.05%

CHINY

1 CNY. Średni kurs NBP: 0.5733
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.5488nd. -0.22%
Sprzedaż0.5945nd. -0.23%

CZECHY

1 CZK. Średni kurs NBP: 0.1697
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno0.16320.1623 0.18%
Sprzedaż0.17670.1776 0.17%

DANIA

1 DKK. Średni kurs NBP: 0.5998
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.58530.5823 0.03%
Sprzedaż0.61530.6183 0.02%

HONGKONG

1 HKD. Średni kurs NBP: 0.4860
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.4654nd. -0.19%
Sprzedaż0.5041nd. -0.20%

CHORWACJA

1 HRK. Średni kurs NBP: 0.5906
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno0.56760.5646 0.04%
Sprzedaż0.61490.6179 0.03%

WĘGRY

100 HUF. Średni kurs NBP: 1.2444
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno1.19111.1849 -0.08%
Sprzedaż1.29031.2965 -0.08%

JAPONIA

100 JPY. Średni kurs NBP: 3.6295
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno3.47793.4598 -0.13%
Sprzedaż3.76773.7858 -0.13%

NORWEGIA

1 NOK. Średni kurs NBP: 0.4181
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.40720.4051 -0.44%
Sprzedaż0.42800.4301 -0.47%

N.ZELANDIA

1 NZD. Średni kurs NBP: 2.6109
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno2.5110nd. 0.12%
Sprzedaż2.7203nd. 0.12%

ROSJA

1 RUB. Średni kurs NBP: 0.0494
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.0470nd. -0.42%
Sprzedaż0.0520nd. -0.38%

SZWECJA

1 SEK. Średni kurs NBP: 0.4370
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.42660.4244 -0.05%
Sprzedaż0.44840.4506 -0.07%

SINGAPUR

1 SGD. Średni kurs NBP: 2.8040
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno2.6896nd. -0.13%
Sprzedaż2.9138nd. -0.13%

RPA

1 ZAR. Średni kurs NBP: 0.2446
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.2350nd. -0.30%
Sprzedaż0.2545nd. -0.31%

BUŁGARIA

1 BGN. Średni kurs NBP: 2.2844
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno2.1943nd. 0.02%
Sprzedaż2.3772nd. 0.02%

TURCJA

1 TRY. Średni kurs NBP: 0.4966
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.4589nd. -1.61%
Sprzedaż0.4971nd. -1.62%

RUMUNIA

1 RON. Średni kurs NBP: 0.9166
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.8806nd. +0.00%
Sprzedaż0.9539nd. +0.00%

Kursy walut wykorzystywane do obsługi kredytów

SZWAJCARIA

1 CHF.
DewizyZmiana
Kupno4.0222 0.05%
Sprzedaż4.2539 0.05%

DANIA

1 DKK.
DewizyZmiana
Kupno0.5853 0.03%
Sprzedaż0.6153 0.02%
European flag

EURO

1 EUR.
DewizyZmiana
Kupno4.3588 0.02%
Sprzedaż4.5823 0.02%

W.BRYTANIA

1 GBP.
DewizyZmiana
Kupno4.9041 0.25%
Sprzedaż5.1556 0.25%

NORWEGIA

1 NOK.
DewizyZmiana
Kupno0.4072 -0.44%
Sprzedaż0.4280 -0.47%

SZWECJA

1 SEK.
DewizyZmiana
Kupno0.4266 -0.05%
Sprzedaż0.4484 -0.07%

USA

1 USD.
DewizyZmiana
Kupno3.6636 -0.22%
Sprzedaż3.8515 -0.21%

Uwagi do kursów walut

1. Przy kupnie bilonu stosuje się prowizję 50% /* Bilonu nie kupuje się/.
2. Jeżeli kurs wymiany dla pieniędzy jest określony skrótem 'nd.' oznacza to że Bank nie prowadzi obrotu w tej walucie.
**Dla walut AUD, CAD, JPY Bank prowadzi obsługę gotówkową w wybranych oddziałach
***Dla walut CZK, HRK i HUF Bank prowadzi wyłącznie obsługę bezgotówkową
3. Istnieje możliwość negocjowania kursów dla kwot nie mniejszych niż 25.000 USD lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych, przeliczonych z zastosowaniem kursu średniego NBP (fixing NBP) ogłoszonego w Tabeli kursów PKO BP SA w dniu zawarcia transakcji.
4. Kursy NBP prezentowane są z 1 dniowym opóźnieniem w stosunku do kursów prezentowanych na stronie NBP. Aktualne kursy walut NBP dostępne są na stronie Narodowego Banku Polskiego.

Wartości archiwalnych kursów walutowych Nordea Bank Polska SA przejętego w wyniku fuzji przez PKO Bank Polski SA znajdują się
w tabeli kursów walutowych tutaj.

Kurs CHF dla klientów indywidualnych, spłacających kredyty mieszkaniowe w CHF

Szwajcaria

DewizyZmiana
Kupno4.1151 +0.00%
Sprzedaż4.1565 +0.00%

Spread CHF dla klientów indywidualnych, spłacających kredyty mieszkaniowe w CHF

Szwajcaria

Spread dewizy
Procent1.00%
PLN0.0414

Niniejszy kurs ma zastosowanie do spłat kredytów/pożyczek hipotecznych we franku szwajcarskim, dokonywanych wyłącznie z rachunku ROR (PLN) albo rachunku technicznego prowadzonego w PLN. Oznacza to, że aby skorzystać z oferty „1% spread”, klient winien zapewnić środki na ratę na rachunku wskazanym w umowie kredytu będącym rachunkiem do spłaty prowadzonym w PLN (ROR albo rachunek techniczny).

Spready do obsługi kredytów

European flag

EURO

1 EUR.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.2235

USA

1 USD.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.1879

W.BRYTANIA

1 GBP.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.2515

SZWAJCARIA

1 CHF.
Spread dewizy
Procent5.6000%
PLN0.2317

DANIA

1 DKK.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.0300

SZWECJA

1 SEK.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.0218

NORWEGIA

1 NOK.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.0208

Stawki międzybankowe

WIBID

Kraj
Okres depozytuWysokość stopy w %
O\N-0.05000
T\N-0.05000
1-tydz.-0.04000
2-tyg.-0.02000
1-mc0.00000
2-mcb.d
3-mc0.02000
6-mc0.05000
9-mcb.d
12-mc0.05000

WIBOR

Kraj
Okres depozytuWysokość stopy w %
O\N0.10000
T\N0.10000
1-tydz.0.11000
2-tyg.0.17000
1-mc0.20000
2-mcb.d
3-mc0.22000
6-mc0.25000
9-mcb.d
12-mc0.25000
Stawka referencyjna WIBOR-S3M od 2020.10.01: 0,35%

IRS

Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 23 listopada 2020 wynosi 0,3%

Kursy rozliczeniowe organizacji płatniczych dla transakcji dokonanych w walucie obcej

Kurs rozliczeniowy - kurs przeliczenia kwoty transakcji płatniczej (transakcja POS, wypłata gotówki) na walutę rozliczeniową organizacji, obowiązujący w dniu przetworzenia transakcji płatniczej przez organizację płatniczą Mastercard lub Visa.

Aby przeliczyć swoją transakcję, skorzystaj z kalkulatora organizacji, w ramach której została wydana Twoja karta. Pamiętaj o sprawdzeniu prowizji dla Twojej karty. Znajdziesz ją w Taryfie Opłat i Prowizji.

Kalkulator Visa
Kalkulator Mastercard

Stała stopa bazowa

5-letnia stała stopa bazowa w dniu 23.11.2020 wynosi 0,64%

Kursy wymiany z: 23.11.2020; 22:58**
Kursy wymiany z: 23.11.2020; 22:58** KupnoSprzedaż
European flag EUR 4,447 PLN4,4951 PLN
CHF 4,1122 PLN4,1645 PLN
CZK 0,1683 PLN0,1715 PLN
NOK 0,4132 PLN0,4223 PLN
DKK 0,5956 PLN0,6054 PLN
SEK 0,4323 PLN0,443 PLN
GBP 5,0023 PLN5,0577 PLN
HUF * 1,2282 PLN1,2514 PLN
USD 3,7511 PLN3,8007 PLN
HRK 0,5768 PLN0,6045 PLN

Marża dla płatności kartą

Zgodnie z Regulacjami UE*, mamy obowiązek prezentować wysokość marży wyliczonej między kursem rozliczeniowym stosowanym przy przeliczeniu transakcji wykonanej kartą, a aktualnym referencyjnym kursem wymiany ogłoszonym przez Europejski Bank Centralny (EBC). Aby poznać wysokość tej marży, wybierz rodzaj posiadanej karty płatniczej oraz walutę w której będzie wykonana transakcja. Kursy stosowane do rozliczeń transakcji kartowych są dostępne w zakładce Kursy rozliczeniowe.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty

Marża do referencyjnego kursu Europejskiego Banku Centralnego dla usługi DCC w bankomatach PKO Banku Polskiego

DCC (ang. Dynamic Currency Conversion) to usługa przeliczenia waluty transakcji na walutę karty, którą PKO Bank Polski oferuje posiadaczom zagranicznych kart płatniczych. W chwili wykonywania wypłaty w bankomacie, klientowi proponowany jest kurs przeliczenia wypłacanych złotówek na walutę karty i jest to kurs kupna pieniądza dla danej waluty, dostępny w zakładce Tabela kursów. Zgodnie z Regulacjami UE*, mamy obowiązek prezentować dodatkowo wysokość marży wyliczonej między kursem stosowanym w naszych bankomatach przy wypłacie z opcją DCC, a aktualnym referencyjnym kursem wymiany ogłoszonym przez Europejski Bank Centralny (EBC).

WalutaMarża
European flag EUR 4,78%
GBP 4,77%
NOK 3,3%
USD 4,75%
DKK 3,16%
SEK 3,19%
CHF 3,14%

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty