Z dnia Wybierz
tabela: I/058/23

Kursy dla transakcji z wyłączeniem obsługi kredytów

USA

1 USD. Średni kurs NBP: 4.3715
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno4.18454.1627 -0.57%
Sprzedaż4.53324.5550 -0.57%
European flag

EURO

1 EUR. Średni kurs NBP: 4.6981
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno4.50344.4799 -0.14%
Sprzedaż4.87864.9021 -0.14%

W.BRYTANIA

1 GBP. Średni kurs NBP: 5.3561
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno5.13215.1053 -0.45%
Sprzedaż5.55975.5865 -0.45%

AUSTRALIA

1 AUD. Średni kurs NBP: 2.9217
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno2.80122.7866 -0.56%
Sprzedaż3.03473.0493 -0.56%

KANADA

1 CAD. Średni kurs NBP: 3.1978
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno3.05233.0364 -0.77%
Sprzedaż3.30673.3226 -0.77%

SZWAJCARIA

1 CHF. Średni kurs NBP: 4.7167
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno4.58464.5752 0.13%
Sprzedaż4.84884.8582 0.13%

CHINY

1 CNY. Średni kurs NBP: 0.6364
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.6072nd. -0.77%
Sprzedaż0.6578nd. -0.77%

CZECHY

1 CZK. Średni kurs NBP: 0.1963
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno0.18910.1881 0.42%
Sprzedaż0.20480.2058 0.44%

DANIA

1 DKK. Średni kurs NBP: 0.6309
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno0.61420.6111 -0.16%
Sprzedaż0.64570.6488 -0.17%

HONGKONG

1 HKD. Średni kurs NBP: 0.5573
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.5333nd. -0.60%
Sprzedaż0.5778nd. -0.60%

WĘGRY

100 HUF. Średni kurs NBP: 1.1993
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno1.15451.1485 0.56%
Sprzedaż1.25081.2568 0.56%

JAPONIA

100 JPY. Średni kurs NBP: 3.3069
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno3.15793.1415 -1.17%
Sprzedaż3.42113.4375 -1.17%

NORWEGIA

1 NOK. Średni kurs NBP: 0.4130
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.40270.4007 0.45%
Sprzedaż0.42340.4254 0.45%

N.ZELANDIA

1 NZD. Średni kurs NBP: 2.7067
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno2.6008nd. -0.52%
Sprzedaż2.8175nd. -0.52%

SZWECJA

1 SEK. Średni kurs NBP: 0.4231
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.41040.4083 -0.29%
Sprzedaż0.43150.4336 -0.30%

SINGAPUR

1 SGD. Średni kurs NBP: 3.2695
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno3.1313nd. -0.42%
Sprzedaż3.3922nd. -0.43%

RPA

1 ZAR. Średni kurs NBP: 0.2354
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.2262nd. -0.57%
Sprzedaż0.2451nd. -0.57%

BUŁGARIA

1 BGN. Średni kurs NBP: 2.4021
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno2.3025nd. -0.14%
Sprzedaż2.4944nd. -0.14%

TURCJA

1 TRY. Średni kurs NBP: 0.2298
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.2198nd. -0.68%
Sprzedaż0.2382nd. -0.63%

RUMUNIA

1 RON. Średni kurs NBP: 0.9543
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.9153nd. -0.11%
Sprzedaż0.9915nd. -0.11%

Kursy walut wykorzystywane do obsługi kredytów

SZWAJCARIA

1 CHF.
DewizyZmiana
Kupno4.5846 0.13%
Sprzedaż4.8488 0.13%

DANIA

1 DKK.
DewizyZmiana
Kupno0.6142 -0.16%
Sprzedaż0.6457 -0.17%
European flag

EURO

1 EUR.
DewizyZmiana
Kupno4.5737 -0.14%
Sprzedaż4.8083 -0.14%

W.BRYTANIA

1 GBP.
DewizyZmiana
Kupno5.2123 -0.45%
Sprzedaż5.4795 -0.45%

NORWEGIA

1 NOK.
DewizyZmiana
Kupno0.4027 0.45%
Sprzedaż0.4234 0.45%

SZWECJA

1 SEK.
DewizyZmiana
Kupno0.4104 -0.29%
Sprzedaż0.4315 -0.30%

USA

1 USD.
DewizyZmiana
Kupno4.2499 -0.57%
Sprzedaż4.4678 -0.57%

Uwagi do kursów walut

1. Przy kupnie bilonu stosuje się prowizję 50% /* Bilonu nie kupuje się/.
2. Jeżeli kurs wymiany dla pieniędzy jest określony skrótem 'nd.' oznacza to że Bank nie prowadzi obrotu w tej walucie.
**Dla walut AUD, CAD, JPY Bank prowadzi obsługę gotówkową w wybranych oddziałach
***Dla walut CZK, DKK i HUF Bank prowadzi wyłącznie obsługę bezgotówkową
3. Negocjowanie kursów jest możliwe dla kwot nie mniejszych niż określone w Komunikacie Szczególne warunki współpracy.
4. Kursy NBP prezentowane są z 1 dniowym opóźnieniem w stosunku do kursów prezentowanych na stronie NBP. Aktualne kursy walut NBP dostępne są na stronie Narodowego Banku Polskiego.

Wartości archiwalnych kursów walutowych Nordea Bank Polska SA przejętego w wyniku fuzji przez PKO Bank Polski SA znajdują się
w tabeli kursów walutowych tutaj.

Kurs CHF dla klientów indywidualnych, spłacających kredyty mieszkaniowe w CHF

Szwajcaria

DewizyZmiana
Kupno4.6931 0.13%
Sprzedaż4.7403 0.13%

Spread CHF dla klientów indywidualnych, spłacających kredyty mieszkaniowe w CHF

Szwajcaria

Spread dewizy
Procent1.00%
PLN0.0472

Niniejszy kurs ma zastosowanie do spłat kredytów/pożyczek hipotecznych we franku szwajcarskim, dokonywanych wyłącznie z rachunku ROR (PLN) albo rachunku technicznego prowadzonego w PLN. Oznacza to, że aby skorzystać z oferty „1% spread”, klient winien zapewnić środki na ratę na rachunku wskazanym w umowie kredytu będącym rachunkiem do spłaty prowadzonym w PLN (ROR albo rachunek techniczny).

Spready do obsługi kredytów

European flag

EURO

1 EUR.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.2346

USA

1 USD.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.2179

W.BRYTANIA

1 GBP.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.2672

SZWAJCARIA

1 CHF.
Spread dewizy
Procent5.6000%
PLN0.2642

DANIA

1 DKK.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.0315

SZWECJA

1 SEK.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.0211

NORWEGIA

1 NOK.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.0207

Stawki międzybankowe

WIBID

Kraj
Okres depozytuWysokość stopy w %
O\N6.24000
T\N6.39000
1-tydz.6.62000
2-tyg.6.64000
1-mc6.66000
2-mcb.d
3-mc6.70000
6-mc6.76000
9-mcb.d
12-mc6.86000

WIBOR

Kraj
Okres depozytuWysokość stopy w %
O\N6.54000
T\N6.69000
1-tydz.6.82000
2-tyg.6.84000
1-mc6.86000
2-mcb.d
3-mc6.90000
6-mc6.96000
9-mcb.d
12-mc7.06000
Stawka referencyjna WIBOR-S3M od 2023.01.01: 7,14%

IRS

Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 20 marca 2023 wynosi 6,13%

Kursy rozliczeniowe organizacji płatniczych dla transakcji dokonanych w walucie obcej

Kurs rozliczeniowy - kurs przeliczenia kwoty transakcji płatniczej (transakcja POS, wypłata gotówki) na walutę rozliczeniową organizacji, obowiązujący w dniu przetworzenia transakcji płatniczej przez organizację płatniczą Mastercard lub Visa.

Aby przeliczyć swoją transakcję, skorzystaj z kalkulatora organizacji, w ramach której została wydana Twoja karta. Pamiętaj o sprawdzeniu prowizji dla Twojej karty. Znajdziesz ją w Taryfie Opłat i Prowizji.

Kalkulator Visa
Kalkulator Mastercard

Stała stopa bazowa

5-letnia stała stopa bazowa w dniu 22.03.2023 wynosi 6,22%

Kursy wymiany z: 23.03.2023; 04:56**
Kursy wymiany z: 23.03.2023; 04:56** KupnoSprzedaż
European flag EUR 4,6606 PLN4,702 PLN
CHF 4,666 PLN4,711 PLN
CZK 0,1963 PLN0,199 PLN
NOK 0,4083 PLN0,4173 PLN
DKK 0,6244 PLN0,633 PLN
SEK 0,4144 PLN0,4231 PLN
GBP 5,2673 PLN5,3128 PLN
HUF * 1,1998 PLN1,2203 PLN
USD 4,2734 PLN4,3175 PLN

Marża dla płatności kartą

Zgodnie z Regulacjami UE*, mamy obowiązek prezentować wysokość marży wyliczonej między kursem rozliczeniowym stosowanym przy przeliczeniu transakcji wykonanej kartą, a aktualnym referencyjnym kursem wymiany ogłoszonym przez Europejski Bank Centralny (EBC). Aby poznać wysokość tej marży, wybierz rodzaj posiadanej karty płatniczej oraz walutę w której będzie wykonana transakcja. Kursy stosowane do rozliczeń transakcji kartowych są dostępne w zakładce Kursy rozliczeniowe.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1230 z 14.07.2021 r. w sprawie płatności transgranicznych w Unii.

Marża do referencyjnego kursu Europejskiego Banku Centralnego dla usługi DCC w bankomatach PKO Banku Polskiego

DCC (ang. Dynamic Currency Conversion) to usługa przeliczenia waluty transakcji na walutę karty, którą PKO Bank Polski oferuje posiadaczom zagranicznych kart płatniczych. W chwili wykonywania wypłaty w bankomacie, klientowi proponowany jest kurs przeliczenia wypłacanych złotówek na walutę karty.
Zgodnie z Regulacjami UE*, mamy obowiązek prezentować dodatkowo wysokość marży wyliczonej między kursem stosowanym w naszych bankomatach przy wypłacie z opcją DCC, a aktualnym referencyjnym kursem wymiany ogłoszonym przez Europejski Bank Centralny (EBC).

WalutaMarża
European flag EUR 11,55%
GBP 11,32%
USD 11,31%
NOK 11,79%
DKK 11,55%
SEK 11,44%
CZK 11,99%
CHF 11,39%
CAD 11,34%
AUD 11,17%

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty

Opłata interchange

Opłata interchange to opłata wypłacana przez agenta rozliczeniowego na rzecz banku wydającego kartę, z tytułu transakcji bezgotówkowych wykonywanych kartą.

Opłata nie jest pobierana od klienta.

Opłaty interchange w systemie Visa
Opłaty interchange w systemie Mastercard