Z dnia Wybierz
tabela: I/239/16
USA

USA

1 USD. Średni kurs NBP: 4.1107
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno 4.0849 4.0640 1.34%
Sprzedaż 4.2944 4.3153 1.34%
EURO

EURO

1 EUR. Średni kurs NBP: 4.4401
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno 4.3349 4.3127 -0.31%
Sprzedaż 4.5572 4.5794 -0.31%
W.BRYTANIA

W.BRYTANIA

1 GBP. Średni kurs NBP: 5.2126
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno 5.1349 5.1086 0.45%
Sprzedaż 5.3983 5.4246 0.45%
AUSTRALIA

AUSTRALIA

1 AUD. Średni kurs NBP: 3.0814
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno 3.0509 3.0353 1.03%
Sprzedaż 3.2074 3.2230 1.03%
KANADA

KANADA

1 CAD. Średni kurs NBP: 3.1104
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno 3.0958 3.0799 1.48%
Sprzedaż 3.2546 3.2705 1.48%
SZWAJCARIA

SZWAJCARIA

1 CHF. Średni kurs NBP: 4.0917
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno 4.0053 3.9971 0.24%
Sprzedaż 4.2361 4.2443 0.24%
CHINY

CHINY

1 CNY. Średni kurs NBP: 0.5977
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno 0.5921 nd. 1.02%
Sprzedaż 0.6224 nd. 1.01%
CZECHY

CZECHY

1 CZK. Średni kurs NBP: 0.1641
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno 0.1603 nd. -0.31%
Sprzedaż 0.1685 nd. -0.35%
DANIA

DANIA

1 DKK. Średni kurs NBP: 0.5969
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno 0.5828 0.5798 -0.31%
Sprzedaż 0.6127 0.6157 -0.31%
HONGKONG

HONGKONG

1 HKD. Średni kurs NBP: 0.5300
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno 0.5238 nd. 1.32%
Sprzedaż 0.5562 nd. 1.31%
CHORWACJA

CHORWACJA

1 HRK. Średni kurs NBP: 0.5891
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno 0.5749 nd. -0.35%
Sprzedaż 0.6044 nd. -0.35%
WĘGRY

WĘGRY

100 HUF. Średni kurs NBP: 1.4158
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno 1.3768 nd. -0.56%
Sprzedaż 1.4474 nd. -0.56%
JAPONIA

JAPONIA

100 JPY. Średni kurs NBP: 3.6238
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno 3.5680 3.5497 0.33%
Sprzedaż 3.7509 3.7692 0.33%
NORWEGIA

NORWEGIA

1 NOK. Średni kurs NBP: 0.4920
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno 0.4835 0.4810 0.39%
Sprzedaż 0.5082 0.5107 0.38%
N.ZELANDIA

N.ZELANDIA

1 NZD. Średni kurs NBP: 2.9639
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno 2.9154 nd. 0.93%
Sprzedaż 3.0958 nd. 0.93%
ROSJA

ROSJA

1 RUB. Średni kurs NBP: 0.0649
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno 0.0628 nd. 1.29%
Sprzedaż 0.0695 nd. 1.31%
SZWECJA

SZWECJA

1 SEK. Średni kurs NBP: 0.4545
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno 0.4470 0.4447 0.31%
Sprzedaż 0.4699 0.4722 0.32%
BUŁGARIA

BUŁGARIA

1 BGN. Średni kurs NBP: 2.2702
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno 2.2164 nd. -0.31%
Sprzedaż 2.3301 nd. -0.31%
TURCJA

TURCJA

1 TRY. Średni kurs NBP: 1.2252
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno 1.1835 nd. -0.82%
Sprzedaż 1.2441 nd. -0.83%
RUMUNIA

RUMUNIA

1 RON. Średni kurs NBP: 0.9867
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno 0.9638 nd. -0.28%
Sprzedaż 1.0133 nd. -0.28%

Uwagi do kursów walut

1. Przy kupnie bilonu stosuje się prowizję 50% /* Bilonu nie kupuje się/.
2. Jeżeli kurs wymiany dla pieniędzy jest określony skrótem 'nd.' oznacza to że Bank nie prowadzi obrotu w tej walucie.
3. Istnieje możliwość negocjowania kursów dla kwot nie mniejszych niż: - w transakcjach bezgotówkowych: Minimalna kwota transakcji bezgotówkowej wynosi 5.000 USD lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych, przeliczonych według aktualnych cen na rynku międzybankowym - w transakcjach gotówkowych w USD - 25.000 lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych, przeliczonych według aktualnych cen na rynku międzybankowym.
4. Aktualne kursy walut NBP dostępne są na stronie Narodowego Banku Polskiego.

Wartości archiwalnych kursów walutowych Nordea Bank Polska SA przejętego w wyniku fuzji przez PKO Bank Polski SA znajdują się
w tabeli kursów walutowych tutaj.

Kurs CHF dla klientów indywidualnych,
spłacających kredyty mieszkaniowe w CHF

SZWAJCARIA

Szwajcaria

Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno 4.1220 4.1220 0.53%
Sprzedaż 4.1634 4.1634 0.53%

Spread CHF dla klientów indywidualnych,
spłacających kredyty mieszkaniowe w CHF

SZWAJCARIA

Szwajcaria

Spread dewizy Spread pieniądza
Procent 1.00% 1.00%
PLN 0.0414 0.0414

Niniejszy kurs ma zastosowanie do spłat kredytów/pożyczek hipotecznych we franku szwajcarskim, dokonywanych wyłącznie z rachunku ROR (PLN) albo rachunku technicznego prowadzonego w PLN. Oznacza to, że aby skorzystać z oferty „1% spread”, klient winien zapewnić środki na ratę na rachunku wskazanym w umowie kredytu będącym rachunkiem do spłaty prowadzonym w PLN (ROR albo rachunek techniczny).

SZWAJCARIA

SZWAJCARIA

1 CHF.
Spread dewizy Spread pieniądza
Procent 5.6000% 6.0000%
PLN 0.2308 0.2472
USA

USA

1 USD.
Spread dewizy Spread pieniądza
Procent 5.0000% 6.0000%
PLN 0.2095 0.2513
W.BRYTANIA

W.BRYTANIA

1 GBP.
Spread dewizy Spread pieniądza
Procent 5.0000% 6.0000%
PLN 0.2634 0.3160
EURO

EURO

1 EUR.
Spread dewizy Spread pieniądza
Procent 5.0000% 6.0000%
PLN 0.2223 0.2667

IRS

Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 5 grudnia 2016 wynosi 1,99%

Stawki międzybankowe

WIBID

Kraj
Okres depozytu Wysokość stopy w %
O\N 1.35000
T\N 1.35000
1-tydz. 1.40000
2-tyg. 1.44000
1-mc 1.46000
2-mc 0.00000
3-mc 1.53000
6-mc 1.61000
9-mc 1.63000
12-mc 1.65000

WIBOR

Kraj
Okres depozytu Wysokość stopy w %
O\N 1.61000
T\N 1.61000
1-tydz. 1.60000
2-tyg. 1.64000
1-mc 1.66000
2-mc 0.00000
3-mc 1.73000
6-mc 1.81000
9-mc 1.83000
12-mc 1.85000

Kursy rozliczeniowe organizacji płatniczych dla transakcji dokonanych w walucie obcej

Kurs rozliczeniowy - kurs przeliczenia kwoty transakcji płatniczej (transakcja POS, wypłata gotówki) na walutę rozliczeniową organizacji, obowiązujący w dniu przetworzenia transakcji płatniczej przez organizację płatniczą MasterCard International lub Visa Europe.

Aby przeliczyć swoją transakcję, skorzystaj z kalkulatora organizacji, w ramach której została wydana Twoja karta. Pamiętaj o sprawdzeniu prowizji dla Twojej karty. Znajdziesz ją w Taryfie Opłat i Prowizji.

Kalkulator Visa Europe
Kalkulator MasterCard International