Z dnia Wybierz
tabela: I/094/21

Kursy dla transakcji z wyłączeniem obsługi kredytów

USA

1 USD. Średni kurs NBP: 3.7374
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno3.57533.5567 -0.48%
Sprzedaż3.87333.8919 -0.48%
European flag

EURO

1 EUR. Średni kurs NBP: 4.5316
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno4.34014.3175 -0.23%
Sprzedaż4.70184.7244 -0.23%

W.BRYTANIA

1 GBP. Średni kurs NBP: 5.2571
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno5.04375.0175 -0.14%
Sprzedaż5.46415.4903 -0.14%

AUSTRALIA

1 AUD. Średni kurs NBP: 2.8944
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno2.77562.7611 -0.21%
Sprzedaż3.00683.0213 -0.21%

KANADA

1 CAD. Średni kurs NBP: 3.0791
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno2.95292.9375 -0.08%
Sprzedaż3.19893.2143 -0.08%

SZWAJCARIA

1 CHF. Średni kurs NBP: 4.1413
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno4.01474.0065 -0.25%
Sprzedaż4.24614.2543 -0.25%

CHINY

1 CNY. Średni kurs NBP: 0.5809
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.5554nd. -0.54%
Sprzedaż0.6016nd. -0.55%

CZECHY

1 CZK. Średni kurs NBP: 0.1776
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno0.17040.1696 -0.18%
Sprzedaż0.18470.1855 -0.11%

DANIA

1 DKK. Średni kurs NBP: 0.6094
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.59280.5898 -0.22%
Sprzedaż0.62320.6262 -0.22%

HONGKONG

1 HKD. Średni kurs NBP: 0.4813
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.4603nd. -0.50%
Sprzedaż0.4987nd. -0.50%

CHORWACJA

1 HRK. Średni kurs NBP: 0.6026
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno0.57750.5745 -0.19%
Sprzedaż0.62570.6287 -0.18%

WĘGRY

100 HUF. Średni kurs NBP: 1.2722
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno1.22731.2209 0.66%
Sprzedaż1.32951.3359 0.65%

JAPONIA

100 JPY. Średni kurs NBP: 3.4199
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno3.27363.2566 -0.33%
Sprzedaż3.54643.5634 -0.33%

NORWEGIA

1 NOK. Średni kurs NBP: 0.4499
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.44100.4387 0.62%
Sprzedaż0.46360.4659 0.63%

N.ZELANDIA

1 NZD. Średni kurs NBP: 2.6936
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno2.5838nd. 0.01%
Sprzedaż2.7991nd. 0.00%

ROSJA

1 RUB. Średni kurs NBP: 0.0505
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.0479nd. -0.42%
Sprzedaż0.0529nd. -0.56%

SZWECJA

1 SEK. Średni kurs NBP: 0.4465
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.43540.4332 0.02%
Sprzedaż0.45770.4599 0.00%

SINGAPUR

1 SGD. Średni kurs NBP: 2.8009
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno2.6789nd. -0.43%
Sprzedaż2.9021nd. -0.43%

RPA

1 ZAR. Średni kurs NBP: 0.2648
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.2529nd. -0.82%
Sprzedaż0.2739nd. -0.83%

BUŁGARIA

1 BGN. Średni kurs NBP: 2.3169
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno2.2190nd. -0.23%
Sprzedaż2.4040nd. -0.23%

TURCJA

1 TRY. Średni kurs NBP: 0.4427
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.4290nd. 1.51%
Sprzedaż0.4647nd. 1.49%

RUMUNIA

1 RON. Średni kurs NBP: 0.9200
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.8814nd. -0.17%
Sprzedaż0.9548nd. -0.17%

Kursy walut wykorzystywane do obsługi kredytów

SZWAJCARIA

1 CHF.
DewizyZmiana
Kupno4.0147 -0.25%
Sprzedaż4.2461 -0.25%

DANIA

1 DKK.
DewizyZmiana
Kupno0.5928 -0.22%
Sprzedaż0.6232 -0.22%
European flag

EURO

1 EUR.
DewizyZmiana
Kupno4.4079 -0.23%
Sprzedaż4.6340 -0.23%

W.BRYTANIA

1 GBP.
DewizyZmiana
Kupno5.1226 -0.14%
Sprzedaż5.3852 -0.14%

NORWEGIA

1 NOK.
DewizyZmiana
Kupno0.4410 0.62%
Sprzedaż0.4636 0.63%

SZWECJA

1 SEK.
DewizyZmiana
Kupno0.4354 0.02%
Sprzedaż0.4577 0.00%

USA

1 USD.
DewizyZmiana
Kupno3.6312 -0.48%
Sprzedaż3.8174 -0.48%

Uwagi do kursów walut

1. Przy kupnie bilonu stosuje się prowizję 50% /* Bilonu nie kupuje się/.
2. Jeżeli kurs wymiany dla pieniędzy jest określony skrótem 'nd.' oznacza to że Bank nie prowadzi obrotu w tej walucie.
**Dla walut AUD, CAD, JPY Bank prowadzi obsługę gotówkową w wybranych oddziałach
***Dla walut CZK, HRK i HUF Bank prowadzi wyłącznie obsługę bezgotówkową
3. Negocjowanie kursów jest możliwe dla kwot nie mniejszych niż określone w Komunikacie Szczególne warunki współpracy.
4. Kursy NBP prezentowane są z 1 dniowym opóźnieniem w stosunku do kursów prezentowanych na stronie NBP. Aktualne kursy walut NBP dostępne są na stronie Narodowego Banku Polskiego.

Wartości archiwalnych kursów walutowych Nordea Bank Polska SA przejętego w wyniku fuzji przez PKO Bank Polski SA znajdują się
w tabeli kursów walutowych tutaj.

Kurs CHF dla klientów indywidualnych, spłacających kredyty mieszkaniowe w CHF

Szwajcaria

DewizyZmiana
Kupno4.1097 -0.25%
Sprzedaż4.1511 -0.25%

Spread CHF dla klientów indywidualnych, spłacających kredyty mieszkaniowe w CHF

Szwajcaria

Spread dewizy
Procent1.00%
PLN0.0414

Niniejszy kurs ma zastosowanie do spłat kredytów/pożyczek hipotecznych we franku szwajcarskim, dokonywanych wyłącznie z rachunku ROR (PLN) albo rachunku technicznego prowadzonego w PLN. Oznacza to, że aby skorzystać z oferty „1% spread”, klient winien zapewnić środki na ratę na rachunku wskazanym w umowie kredytu będącym rachunkiem do spłaty prowadzonym w PLN (ROR albo rachunek techniczny).

Spready do obsługi kredytów

European flag

EURO

1 EUR.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.2261

USA

1 USD.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.1862

W.BRYTANIA

1 GBP.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.2626

SZWAJCARIA

1 CHF.
Spread dewizy
Procent5.6000%
PLN0.2314

DANIA

1 DKK.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.0304

SZWECJA

1 SEK.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.0223

NORWEGIA

1 NOK.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.0226

Stawki międzybankowe

WIBID

Kraj
Okres depozytuWysokość stopy w %
O\N-0.08000
T\N-0.08000
1-tydz.-0.05000
2-tyg.-0.04000
1-mc-0.01000
2-mcb.d
3-mc0.01000
6-mc0.04000
9-mcb.d
12-mc0.05000

WIBOR

Kraj
Okres depozytuWysokość stopy w %
O\N0.10000
T\N0.10000
1-tydz.0.11000
2-tyg.0.16000
1-mc0.18000
2-mcb.d
3-mc0.21000
6-mc0.24000
9-mcb.d
12-mc0.25000
Stawka referencyjna WIBOR-S3M od 2021.04.01: 0,35%

IRS

Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 17 maja 2021 wynosi 0,82%

Kursy rozliczeniowe organizacji płatniczych dla transakcji dokonanych w walucie obcej

Kurs rozliczeniowy - kurs przeliczenia kwoty transakcji płatniczej (transakcja POS, wypłata gotówki) na walutę rozliczeniową organizacji, obowiązujący w dniu przetworzenia transakcji płatniczej przez organizację płatniczą Mastercard lub Visa.

Aby przeliczyć swoją transakcję, skorzystaj z kalkulatora organizacji, w ramach której została wydana Twoja karta. Pamiętaj o sprawdzeniu prowizji dla Twojej karty. Znajdziesz ją w Taryfie Opłat i Prowizji.

Kalkulator Visa
Kalkulator Mastercard

Stała stopa bazowa

5-letnia stała stopa bazowa w dniu 17.05.2021 wynosi 1,55%

Kursy wymiany z: 18.05.2021; 01:43**
Kursy wymiany z: 18.05.2021; 01:43** KupnoSprzedaż
European flag EUR 4,5074 PLN4,5477 PLN
CHF 4,1019 PLN4,1449 PLN
CZK 0,1769 PLN0,1794 PLN
NOK 0,4468 PLN0,4554 PLN
DKK 0,6046 PLN0,6131 PLN
SEK 0,4428 PLN0,4513 PLN
GBP 5,2446 PLN5,2888 PLN
HUF * 1,2784 PLN1,2974 PLN
USD 3,7034 PLN3,7452 PLN
HRK 0,5847 PLN0,6099 PLN

Marża dla płatności kartą

Zgodnie z Regulacjami UE*, mamy obowiązek prezentować wysokość marży wyliczonej między kursem rozliczeniowym stosowanym przy przeliczeniu transakcji wykonanej kartą, a aktualnym referencyjnym kursem wymiany ogłoszonym przez Europejski Bank Centralny (EBC). Aby poznać wysokość tej marży, wybierz rodzaj posiadanej karty płatniczej oraz walutę w której będzie wykonana transakcja. Kursy stosowane do rozliczeń transakcji kartowych są dostępne w zakładce Kursy rozliczeniowe.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty

Marża do referencyjnego kursu Europejskiego Banku Centralnego dla usługi DCC w bankomatach PKO Banku Polskiego

DCC (ang. Dynamic Currency Conversion) to usługa przeliczenia waluty transakcji na walutę karty, którą PKO Bank Polski oferuje posiadaczom zagranicznych kart płatniczych. W chwili wykonywania wypłaty w bankomacie, klientowi proponowany jest kurs przeliczenia wypłacanych złotówek na walutę karty.
Zgodnie z Regulacjami UE*, mamy obowiązek prezentować dodatkowo wysokość marży wyliczonej między kursem stosowanym w naszych bankomatach przy wypłacie z opcją DCC, a aktualnym referencyjnym kursem wymiany ogłoszonym przez Europejski Bank Centralny (EBC).

WalutaMarża
European flag EUR 5,22%
GBP 5,01%
NOK 11,48%
USD 5,18%
DKK 12,26%
SEK 11,92%
CZK 12,12%
CHF 12,23%
CAD 12,11%
AUD 11,94%

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty

Opłata interchange

Opłata interchange to opłata wypłacana przez agenta rozliczeniowego na rzecz banku wydającego kartę, z tytułu transakcji bezgotówkowych wykonywanych kartą.

Opłata nie jest pobierana od klienta.

Opłaty interchange w systemie Visa
Opłaty interchange w systemie Mastercard