Z dnia Wybierz
tabela: I/150/21

Kursy dla transakcji z wyłączeniem obsługi kredytów

USA

1 USD. Średni kurs NBP: 3.8315
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno3.68213.6630 -0.07%
Sprzedaż3.98904.0081 -0.07%
European flag

EURO

1 EUR. Średni kurs NBP: 4.5533
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno4.37144.3486 -0.08%
Sprzedaż4.73574.7585 -0.08%

W.BRYTANIA

1 GBP. Średni kurs NBP: 5.3305
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno5.13085.1040 0.22%
Sprzedaż5.55835.5851 0.22%

AUSTRALIA

1 AUD. Średni kurs NBP: 2.8314
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno2.72632.7121 0.08%
Sprzedaż2.95342.9676 0.08%

KANADA

1 CAD. Średni kurs NBP: 3.0616
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno2.94002.9247 -0.11%
Sprzedaż3.18503.2003 -0.11%

SZWAJCARIA

1 CHF. Średni kurs NBP: 4.2366
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno4.12434.1159 0.11%
Sprzedaż4.36204.3704 0.11%

CHINY

1 CNY. Średni kurs NBP: 0.5927
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.5698nd. -0.04%
Sprzedaż0.6172nd. -0.06%

CZECHY

1 CZK. Średni kurs NBP: 0.1786
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno0.17170.1708 0.06%
Sprzedaż0.18610.1870 0.11%

DANIA

1 DKK. Średni kurs NBP: 0.6121
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.59690.5939 -0.08%
Sprzedaż0.62760.6306 -0.06%

HONGKONG

1 HKD. Średni kurs NBP: 0.4927
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.4736nd. -0.06%
Sprzedaż0.5130nd. -0.08%

CHORWACJA

1 HRK. Średni kurs NBP: 0.6071
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno0.58280.5798 -0.10%
Sprzedaż0.63140.6344 -0.09%

WĘGRY

100 HUF. Średni kurs NBP: 1.2822
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno1.22981.2234 0.14%
Sprzedaż1.33231.3387 0.14%

JAPONIA

100 JPY. Średni kurs NBP: 3.5104
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno3.37513.3575 -0.04%
Sprzedaż3.65643.6740 -0.04%

NORWEGIA

1 NOK. Średni kurs NBP: 0.4365
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.42530.4232 0.12%
Sprzedaż0.44720.4493 0.13%

N.ZELANDIA

1 NZD. Średni kurs NBP: 2.6841
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno2.6003nd. 0.67%
Sprzedaż2.8169nd. 0.66%

ROSJA

1 RUB. Średni kurs NBP: 0.0526
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.0500nd. 0.00%
Sprzedaż0.0553nd. 0.00%

SZWECJA

1 SEK. Średni kurs NBP: 0.4469
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.43540.4332 -0.02%
Sprzedaż0.45780.4600 -0.02%

SINGAPUR

1 SGD. Średni kurs NBP: 2.8363
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno2.7293nd. 0.11%
Sprzedaż2.9568nd. 0.10%

RPA

1 ZAR. Średni kurs NBP: 0.2670
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.2577nd. 0.98%
Sprzedaż0.2792nd. 0.98%

BUŁGARIA

1 BGN. Średni kurs NBP: 2.3280
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno2.2350nd. -0.08%
Sprzedaż2.4213nd. -0.08%

TURCJA

1 TRY. Średni kurs NBP: 0.4601
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.4383nd. -0.43%
Sprzedaż0.4748nd. -0.42%

RUMUNIA

1 RON. Średni kurs NBP: 0.9256
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.8888nd. -0.08%
Sprzedaż0.9628nd. -0.08%

Kursy walut wykorzystywane do obsługi kredytów

SZWAJCARIA

1 CHF.
DewizyZmiana
Kupno4.1243 0.11%
Sprzedaż4.3620 0.11%

DANIA

1 DKK.
DewizyZmiana
Kupno0.5969 -0.08%
Sprzedaż0.6276 -0.06%
European flag

EURO

1 EUR.
DewizyZmiana
Kupno4.4397 -0.08%
Sprzedaż4.6674 -0.08%

W.BRYTANIA

1 GBP.
DewizyZmiana
Kupno5.2109 0.22%
Sprzedaż5.4782 0.22%

NORWEGIA

1 NOK.
DewizyZmiana
Kupno0.4253 0.12%
Sprzedaż0.4472 0.13%

SZWECJA

1 SEK.
DewizyZmiana
Kupno0.4354 -0.02%
Sprzedaż0.4578 -0.02%

USA

1 USD.
DewizyZmiana
Kupno3.7397 -0.07%
Sprzedaż3.9314 -0.07%

Uwagi do kursów walut

1. Przy kupnie bilonu stosuje się prowizję 50% /* Bilonu nie kupuje się/.
2. Jeżeli kurs wymiany dla pieniędzy jest określony skrótem 'nd.' oznacza to że Bank nie prowadzi obrotu w tej walucie.
**Dla walut AUD, CAD, JPY Bank prowadzi obsługę gotówkową w wybranych oddziałach
***Dla walut CZK, HRK i HUF Bank prowadzi wyłącznie obsługę bezgotówkową
3. Negocjowanie kursów jest możliwe dla kwot nie mniejszych niż określone w Komunikacie Szczególne warunki współpracy.
4. Kursy NBP prezentowane są z 1 dniowym opóźnieniem w stosunku do kursów prezentowanych na stronie NBP. Aktualne kursy walut NBP dostępne są na stronie Narodowego Banku Polskiego.

Wartości archiwalnych kursów walutowych Nordea Bank Polska SA przejętego w wyniku fuzji przez PKO Bank Polski SA znajdują się
w tabeli kursów walutowych tutaj.

Kurs CHF dla klientów indywidualnych, spłacających kredyty mieszkaniowe w CHF

Szwajcaria

DewizyZmiana
Kupno4.2219 0.11%
Sprzedaż4.2644 0.11%

Spread CHF dla klientów indywidualnych, spłacających kredyty mieszkaniowe w CHF

Szwajcaria

Spread dewizy
Procent1.00%
PLN0.0425

Niniejszy kurs ma zastosowanie do spłat kredytów/pożyczek hipotecznych we franku szwajcarskim, dokonywanych wyłącznie z rachunku ROR (PLN) albo rachunku technicznego prowadzonego w PLN. Oznacza to, że aby skorzystać z oferty „1% spread”, klient winien zapewnić środki na ratę na rachunku wskazanym w umowie kredytu będącym rachunkiem do spłaty prowadzonym w PLN (ROR albo rachunek techniczny).

Spready do obsługi kredytów

European flag

EURO

1 EUR.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.2277

USA

1 USD.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.1917

W.BRYTANIA

1 GBP.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.2673

SZWAJCARIA

1 CHF.
Spread dewizy
Procent5.6000%
PLN0.2377

DANIA

1 DKK.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.0307

SZWECJA

1 SEK.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.0224

NORWEGIA

1 NOK.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.0219

Stawki międzybankowe

WIBID

Kraj
Okres depozytuWysokość stopy w %
O\N-0.09000
T\N-0.07000
1-tydz.-0.06000
2-tyg.-0.04000
1-mc-0.02000
2-mcb.d
3-mc0.01000
6-mc0.05000
9-mcb.d
12-mc0.06000

WIBOR

Kraj
Okres depozytuWysokość stopy w %
O\N0.09000
T\N0.10000
1-tydz.0.10000
2-tyg.0.16000
1-mc0.18000
2-mcb.d
3-mc0.21000
6-mc0.25000
9-mcb.d
12-mc0.26000
Stawka referencyjna WIBOR-S3M od 2021.07.01: 0,35%

IRS

Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 2 sierpnia 2021 wynosi 0,8%

Kursy rozliczeniowe organizacji płatniczych dla transakcji dokonanych w walucie obcej

Kurs rozliczeniowy - kurs przeliczenia kwoty transakcji płatniczej (transakcja POS, wypłata gotówki) na walutę rozliczeniową organizacji, obowiązujący w dniu przetworzenia transakcji płatniczej przez organizację płatniczą Mastercard lub Visa.

Aby przeliczyć swoją transakcję, skorzystaj z kalkulatora organizacji, w ramach której została wydana Twoja karta. Pamiętaj o sprawdzeniu prowizji dla Twojej karty. Znajdziesz ją w Taryfie Opłat i Prowizji.

Kalkulator Visa
Kalkulator Mastercard

Stała stopa bazowa

5-letnia stała stopa bazowa w dniu 04.08.2021 wynosi 1,35%

Kursy wymiany z: 05.08.2021; 01:42**
Kursy wymiany z: 05.08.2021; 01:42** KupnoSprzedaż
European flag EUR 4,5236 PLN4,5666 PLN
CHF 4,2128 PLN4,2587 PLN
CZK 0,1772 PLN0,1798 PLN
NOK 0,4296 PLN0,4387 PLN
DKK 0,6068 PLN0,6156 PLN
SEK 0,4414 PLN0,4504 PLN
GBP 5,308 PLN5,3557 PLN
HUF * 1,271 PLN1,2921 PLN
USD 3,8177 PLN3,862 PLN
HRK 0,594 PLN0,6197 PLN

Marża dla płatności kartą

Zgodnie z Regulacjami UE*, mamy obowiązek prezentować wysokość marży wyliczonej między kursem rozliczeniowym stosowanym przy przeliczeniu transakcji wykonanej kartą, a aktualnym referencyjnym kursem wymiany ogłoszonym przez Europejski Bank Centralny (EBC). Aby poznać wysokość tej marży, wybierz rodzaj posiadanej karty płatniczej oraz walutę w której będzie wykonana transakcja. Kursy stosowane do rozliczeń transakcji kartowych są dostępne w zakładce Kursy rozliczeniowe.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty

Marża do referencyjnego kursu Europejskiego Banku Centralnego dla usługi DCC w bankomatach PKO Banku Polskiego

DCC (ang. Dynamic Currency Conversion) to usługa przeliczenia waluty transakcji na walutę karty, którą PKO Bank Polski oferuje posiadaczom zagranicznych kart płatniczych. W chwili wykonywania wypłaty w bankomacie, klientowi proponowany jest kurs przeliczenia wypłacanych złotówek na walutę karty.
Zgodnie z Regulacjami UE*, mamy obowiązek prezentować dodatkowo wysokość marży wyliczonej między kursem stosowanym w naszych bankomatach przy wypłacie z opcją DCC, a aktualnym referencyjnym kursem wymiany ogłoszonym przez Europejski Bank Centralny (EBC).

WalutaMarża
European flag EUR 4,49%
GBP 4,55%
NOK 11,32%
USD 4,58%
DKK 11,5%
SEK 11,48%
CZK 11,56%
CHF 11,52%
CAD 11,41%
AUD 11,72%

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty

Opłata interchange

Opłata interchange to opłata wypłacana przez agenta rozliczeniowego na rzecz banku wydającego kartę, z tytułu transakcji bezgotówkowych wykonywanych kartą.

Opłata nie jest pobierana od klienta.

Opłaty interchange w systemie Visa
Opłaty interchange w systemie Mastercard