Z dnia Wybierz
tabela: I/045/21

Kursy dla transakcji z wyłączeniem obsługi kredytów

USA

1 USD. Średni kurs NBP: 3.7851
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno3.66593.6468 1.23%
Sprzedaż3.97133.9904 1.23%
European flag

EURO

1 EUR. Średni kurs NBP: 4.5540
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno4.38424.3613 0.41%
Sprzedaż4.74954.7724 0.41%

W.BRYTANIA

1 GBP. Średni kurs NBP: 5.2717
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno5.08525.0587 0.61%
Sprzedaż5.50895.5354 0.60%

AUSTRALIA

1 AUD. Średni kurs NBP: 2.9444
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno2.82362.8089 -0.14%
Sprzedaż3.05903.0737 -0.14%

KANADA

1 CAD. Średni kurs NBP: 2.9906
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno2.89482.8798 1.02%
Sprzedaż3.13613.1511 1.02%

SZWAJCARIA

1 CHF. Średni kurs NBP: 4.1003
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno3.99313.9849 0.20%
Sprzedaż4.22324.2314 0.19%

CHINY

1 CNY. Średni kurs NBP: 0.5850
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.5662nd. 1.11%
Sprzedaż0.6134nd. 1.10%

CZECHY

1 CZK. Średni kurs NBP: 0.1738
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno0.16680.1659 0.00%
Sprzedaż0.18070.1816 0.00%

DANIA

1 DKK. Średni kurs NBP: 0.6124
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.59870.5957 0.39%
Sprzedaż0.62950.6325 0.41%

HONGKONG

1 HKD. Średni kurs NBP: 0.4879
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.4723nd. 1.18%
Sprzedaż0.5117nd. 1.21%

CHORWACJA

1 HRK. Średni kurs NBP: 0.6006
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno0.57850.5755 0.47%
Sprzedaż0.62670.6297 0.46%

WĘGRY

100 HUF. Średni kurs NBP: 1.2492
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno1.19971.1935 -0.01%
Sprzedaż1.29971.3059 0.00%

JAPONIA

100 JPY. Średni kurs NBP: 3.5260
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno3.38693.3692 0.21%
Sprzedaż3.66913.6868 0.21%

NORWEGIA

1 NOK. Średni kurs NBP: 0.4440
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.43360.4314 0.05%
Sprzedaż0.45580.4580 0.04%

N.ZELANDIA

1 NZD. Średni kurs NBP: 2.7430
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno2.6244nd. -0.28%
Sprzedaż2.8431nd. -0.28%

ROSJA

1 RUB. Średni kurs NBP: 0.0512
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.0487nd. 0.41%
Sprzedaż0.0539nd. 0.37%

SZWECJA

1 SEK. Średni kurs NBP: 0.4479
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.43740.4352 0.21%
Sprzedaż0.45990.4621 0.22%

SINGAPUR

1 SGD. Średni kurs NBP: 2.8391
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno2.7381nd. 0.64%
Sprzedaż2.9662nd. 0.64%

RPA

1 ZAR. Średni kurs NBP: 0.2506
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.2400nd. -0.29%
Sprzedaż0.2599nd. -0.35%

BUŁGARIA

1 BGN. Średni kurs NBP: 2.3284
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno2.2416nd. 0.41%
Sprzedaż2.4283nd. 0.41%

TURCJA

1 TRY. Średni kurs NBP: 0.5073
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.4891nd. 0.25%
Sprzedaż0.5298nd. 0.25%

RUMUNIA

1 RON. Średni kurs NBP: 0.9337
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.8983nd. 0.34%
Sprzedaż0.9731nd. 0.32%

Kursy walut wykorzystywane do obsługi kredytów

SZWAJCARIA

1 CHF.
DewizyZmiana
Kupno3.9931 0.20%
Sprzedaż4.2232 0.19%

DANIA

1 DKK.
DewizyZmiana
Kupno0.5987 0.39%
Sprzedaż0.6295 0.41%
European flag

EURO

1 EUR.
DewizyZmiana
Kupno4.4527 0.41%
Sprzedaż4.6810 0.41%

W.BRYTANIA

1 GBP.
DewizyZmiana
Kupno5.1646 0.60%
Sprzedaż5.4295 0.60%

NORWEGIA

1 NOK.
DewizyZmiana
Kupno0.4336 0.05%
Sprzedaż0.4558 0.04%

SZWECJA

1 SEK.
DewizyZmiana
Kupno0.4374 0.21%
Sprzedaż0.4599 0.22%

USA

1 USD.
DewizyZmiana
Kupno3.7231 1.23%
Sprzedaż3.9141 1.23%

Uwagi do kursów walut

1. Przy kupnie bilonu stosuje się prowizję 50% /* Bilonu nie kupuje się/.
2. Jeżeli kurs wymiany dla pieniędzy jest określony skrótem 'nd.' oznacza to że Bank nie prowadzi obrotu w tej walucie.
**Dla walut AUD, CAD, JPY Bank prowadzi obsługę gotówkową w wybranych oddziałach
***Dla walut CZK, HRK i HUF Bank prowadzi wyłącznie obsługę bezgotówkową
3. Istnieje możliwość negocjowania kursów dla kwot nie mniejszych niż 25.000 USD lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych, przeliczonych z zastosowaniem kursu średniego NBP (fixing NBP) ogłoszonego w Tabeli kursów PKO BP SA w dniu zawarcia transakcji.
4. Kursy NBP prezentowane są z 1 dniowym opóźnieniem w stosunku do kursów prezentowanych na stronie NBP. Aktualne kursy walut NBP dostępne są na stronie Narodowego Banku Polskiego.

Wartości archiwalnych kursów walutowych Nordea Bank Polska SA przejętego w wyniku fuzji przez PKO Bank Polski SA znajdują się
w tabeli kursów walutowych tutaj.

Kurs CHF dla klientów indywidualnych, spłacających kredyty mieszkaniowe w CHF

Szwajcaria

DewizyZmiana
Kupno4.1082 0.50%
Sprzedaż4.1494 0.50%

Spread CHF dla klientów indywidualnych, spłacających kredyty mieszkaniowe w CHF

Szwajcaria

Spread dewizy
Procent1.00%
PLN0.0412

Niniejszy kurs ma zastosowanie do spłat kredytów/pożyczek hipotecznych we franku szwajcarskim, dokonywanych wyłącznie z rachunku ROR (PLN) albo rachunku technicznego prowadzonego w PLN. Oznacza to, że aby skorzystać z oferty „1% spread”, klient winien zapewnić środki na ratę na rachunku wskazanym w umowie kredytu będącym rachunkiem do spłaty prowadzonym w PLN (ROR albo rachunek techniczny).

Spready do obsługi kredytów

European flag

EURO

1 EUR.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.2283

USA

1 USD.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.1910

W.BRYTANIA

1 GBP.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.2649

SZWAJCARIA

1 CHF.
Spread dewizy
Procent5.6000%
PLN0.2301

DANIA

1 DKK.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.0308

SZWECJA

1 SEK.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.0225

NORWEGIA

1 NOK.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.0222

Stawki międzybankowe

WIBID

Kraj
Okres depozytuWysokość stopy w %
O\N-0.09000
T\N-0.08000
1-tydz.-0.05000
2-tyg.-0.04000
1-mc-0.01000
2-mcb.d
3-mc0.01000
6-mc0.05000
9-mcb.d
12-mc0.05000

WIBOR

Kraj
Okres depozytuWysokość stopy w %
O\N0.09000
T\N0.10000
1-tydz.0.10000
2-tyg.0.16000
1-mc0.19000
2-mcb.d
3-mc0.21000
6-mc0.25000
9-mcb.d
12-mc0.25000
Stawka referencyjna WIBOR-S3M od 2021.01.01: 0,35%

IRS

Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 1 marca 2021 wynosi 0,52%

Kursy rozliczeniowe organizacji płatniczych dla transakcji dokonanych w walucie obcej

Kurs rozliczeniowy - kurs przeliczenia kwoty transakcji płatniczej (transakcja POS, wypłata gotówki) na walutę rozliczeniową organizacji, obowiązujący w dniu przetworzenia transakcji płatniczej przez organizację płatniczą Mastercard lub Visa.

Aby przeliczyć swoją transakcję, skorzystaj z kalkulatora organizacji, w ramach której została wydana Twoja karta. Pamiętaj o sprawdzeniu prowizji dla Twojej karty. Znajdziesz ją w Taryfie Opłat i Prowizji.

Kalkulator Visa
Kalkulator Mastercard

Stała stopa bazowa

5-letnia stała stopa bazowa w dniu 05.03.2021 wynosi 1,29%

Kursy wymiany z: 05.03.2021; 15:22**
Kursy wymiany z: 05.03.2021; 15:22** KupnoSprzedaż
European flag EUR 4,5683 PLN4,6079 PLN
CHF 4,1256 PLN4,1687 PLN
CZK 0,1731 PLN0,1757 PLN
NOK 0,4462 PLN0,455 PLN
DKK 0,6127 PLN0,6213 PLN
SEK 0,447 PLN0,4554 PLN
GBP 5,3042 PLN5,3491 PLN
HUF * 1,2425 PLN1,2602 PLN
USD 3,8218 PLN3,8635 PLN
HRK 0,5963 PLN0,6153 PLN

Marża dla płatności kartą

Zgodnie z Regulacjami UE*, mamy obowiązek prezentować wysokość marży wyliczonej między kursem rozliczeniowym stosowanym przy przeliczeniu transakcji wykonanej kartą, a aktualnym referencyjnym kursem wymiany ogłoszonym przez Europejski Bank Centralny (EBC). Aby poznać wysokość tej marży, wybierz rodzaj posiadanej karty płatniczej oraz walutę w której będzie wykonana transakcja. Kursy stosowane do rozliczeń transakcji kartowych są dostępne w zakładce Kursy rozliczeniowe.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty

Marża do referencyjnego kursu Europejskiego Banku Centralnego dla usługi DCC w bankomatach PKO Banku Polskiego

DCC (ang. Dynamic Currency Conversion) to usługa przeliczenia waluty transakcji na walutę karty, którą PKO Bank Polski oferuje posiadaczom zagranicznych kart płatniczych. W chwili wykonywania wypłaty w bankomacie, klientowi proponowany jest kurs przeliczenia wypłacanych złotówek na walutę karty.
Zgodnie z Regulacjami UE*, mamy obowiązek prezentować dodatkowo wysokość marży wyliczonej między kursem stosowanym w naszych bankomatach przy wypłacie z opcją DCC, a aktualnym referencyjnym kursem wymiany ogłoszonym przez Europejski Bank Centralny (EBC).

WalutaMarża
European flag EUR 4,39%
GBP 4,33%
NOK 11,5%
USD 3,74%
DKK 11,4%
SEK 11,62%
CHF 11,42%

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty

Opłata interchange

Opłata interchange to opłata wypłacana przez agenta rozliczeniowego na rzecz banku wydającego kartę, z tytułu transakcji bezgotówkowych wykonywanych kartą.

Opłata nie jest pobierana od klienta.

Opłaty interchange w systemie Visa
Opłaty interchange w systemie Mastercard