Informacje ogólne

Podstawowym celem MiFID jest zapewnienie Klientom odpowiedniego poziomu ochrony inwestycyjnej, uczciwej konkurencji w sektorze finansowym oraz gwarantowanie przejrzystości działania firm inwestycyjnych i banków na rynkach instrumentów finansowych w Unii Europejskiej.

Informacje o PKO Banku Polskim

Bank świadczy usługi w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bezpośrednio w komórkach organizacyjnych Centrali Banku, Oddziałach Banku, Centrach Korporacyjnych, w Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego oraz za pomocą kanałów bankowości elektronicznej iPKO, Inteligo, Supermakler.

Nowe wymogi

Dwie grupy czynności wykonywane przez Bank w ramach świadczenia usługi w zakresie instrumentów finansowych, w kontekście wymogów MiFID.

Klasyfikacja

Klasyfikacją nazywamy proces nadania Klientom oraz potencjalnym Klientom korzystającym z usług inwestycyjnych Banku jednej z kategorii.

Ocena odpowiedniości

W ramach oferowania instrumentów finansowych oraz świadczenia usług inwestycyjnych niezbędne jest przeprowadzenie oceny odpowiedniości usług i instrumentów finansowych dla danego Klienta.

Zasady świadczenia usług

Bank realizując zlecenie Klienta działa uczciwie, z zachowaniem reguł, które zostały określone w "Zasadach działania w najlepiej pojętym interesie Klienta PKO Banku Polskiego".

Produkty objęte MiFID

Usługi inwestycyjne oraz grupy instrumentów finansowych znajdujące się w ofercie PKO Bank Polski, które podlegają wymogom MiFID II.

Koszty związane z inwestowaniem

Broszury cenowe, w których przedstawiamy koszty i opłaty związane z nabyciem produktów inwestycyjnych.

Systematyczna internalizacja oraz jakość wykonywanych zleceń

Wyszukiwarka dokumentów z zakresu systematycznej internalizacji i jakości wykonywania zleceń, takich jak informacja dotycząca działalności PKO BP jako podmiotu systematycznie internalizującego transakcje, lista instrumentów, dla których PKO BP działa jako podmiot systematycznie internalizujący transakcje oraz raporty z jakości wykonywania zleceń.

Zachęty

PKO Bank Polski przyjmuje następujące świadczenia pieniężne i niepieniężne (dalej „zachęty”).