Pożyczka gotówkowa

Gotówka online, nawet w jeden dzień

1 zł200 000 zł
1 rata (mies.)24 raty (mies.)
Ubezpieczenie na wypadek: poważnego zachorowania, utraty pracy, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, śmierci.
Propozycja skierowana jest do osób, które nie miały pożyczki/kredytu gotówkowego w PKO Banku Polskim

Wyliczenia dokonane za pomocą powyższego kalkulatora mają charakter orientacyjny i przykładowy, zależą od daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być traktowane jako oferta, rekomendacja, zaproszenie do zawarcia umowy kredytu ani usługa doradztwa. Informacje wyżej podane powinny być analizowane łącznie z formularzem informacyjnym udostępnianym przez Bank przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od oceny zdolności kredytowej.
Grafika
APLIKACJA IKO

Wygoda i bezpieczeństwo

Niezależnie gdzie jesteś, masz wszystko pod kontrolą. Płacisz telefonem albo BLIKIEM, gdy nie masz przy sobie karty. Kupujesz bilet na autobus, opłacasz parking.

Przycisk google play
Przycisk app store
Przycisk app gallery