Grafika
WEŹ BANK W SWOJE RĘCE

Aplikacja mobilna IKO

Pobierz najnowszą wersję aplikacji mobilnej IKO ze swojego sklepu z aplikacjami - instaluj aplikację tylko z oficjalnych sklepów

Przycisk google play
Przycisk app store
Przycisk app gallery
Grafika

Serwis internetowy iPKO

Zarządzaj swoimi finansami oraz obsługuj swoje sprawy urzędowe w przeglądarce internetowej

Wymagania techniczne

 • Możesz pobrać aplikację mobilną IKO w najnowszej wersji oferowanej w sklepie z aplikacjami dla Twojego urządzenia, jeśli masz telefon z jednym z poniższych systemów operacyjnych w wersji minimum: iOS 12.x lub nowsze, Android 6.0 lub nowsze (niektóre funkcje takie jak: Kantor, ubezpieczenie nieruchomości, fundusze, biuro maklerskie, dyspozycje są dostępne od Android 7.0)
 • Aplikacja mobilna IKO nie działa na telefonach, w których nie ma możliwości zainstalowania zewnętrznych aplikacji.
 • Aplikacja mobilna IKO wymaga połączenia z internetem. Na telefonach bez możliwości połączenia z internetem mobilnym aplikacja nie zadziała.
 • Możliwe jest posiadanie do 3 aktywnych aplikacji na 3 różnych telefonach z różnymi kartami SIM w jednym czasie.

Warunki techniczne - obowiązują od 15.12.2021 r.

Aplikacja mobilna IKO do swojego działania aktywnie wykorzystuje możliwości dawane przez obecne urządzenia mobilne. Aby zapewnić poprawne działanie aplikacji IKO, przy instalacji aplikacji mobilnej IKO lub przy pierwszym użyciu funkcji aplikacji korzystającej z danego modułu w telefonie, użytkownik będzie proszony o zgodę na:

 • korzystanie z aparatu,
 • korzystanie z funkcji dzwonienia,
 • korzystanie z możliwości znalezienia konta na urządzeniu oraz zapobieganie przechodzeniu urządzenia w tryb uśpienia – na potrzeby działania powiadomień dotyczących transakcji przychodzących,
 • odczytywanie stanu i informacji o telefonie – na potrzeby generowania unikalnych identyfikatorów aplikacji służącym szyfrowaniu danych i komunikacji z serwerem,
 • odbieranie danych z internetu i pełny dostęp do sieci – na potrzeby prawidłowego wykonywania transakcji mobilnych,
 • wyświetlanie połączeń sieciowych – na potrzeby sprawdzania dostępu do internetu przez aplikację,
 • korzystanie z informacji dotyczących połączenia Wi-Fi – na potrzeby generowania unikalnych identyfikatorów aplikacji służącym szyfrowaniu danych i komunikacji z serwerem,
 • modyfikowanie ustawień systemu – na potrzeby szyfrowania danych,
 • wysyłanie wiadomości SMS – na potrzeby wysłania wiadomości w procesie rejestracji aplikacji,
 • korzystanie z listy kontaktów – na potrzeby wysyłania przelewów na numer telefonu,
 • odczytywanie lokalizacji – na potrzeby poprawnego działania mapy bankomatów i oddziałów oraz lokalizacji w tle dla unikania zbędnych opłat za parkowanie,
 • korzystanie z multimediów – na potrzeby prawidłowej obsługi mapy.

Dostęp do niezbędnych danych – obowiązuje od 17.01.2018 r.

Dokumenty

Aplikacja (mobilna) IKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

Przelew (natychmiastowy)

Definicja prawna

to określenie na polecenie przelewu. Jest to usługa płatnicza polegająca na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.

Co to dla Ciebie znaczy?

Transakcja płatnicza w formie bezgotówkowej, która polega na przekazaniu pieniędzy pomiędzy kontami prowadzonymi w różnych instytucjach płatniczych.

Przelew (standardowy)

Definicja prawna

to określenie na polecenie przelewu. Jest to usługa płatnicza polegająca na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.

Co to dla Ciebie znaczy?

Transakcja płatnicza w formie bezgotówkowej, która polega na przekazaniu pieniędzy pomiędzy kontami prowadzonymi w różnych instytucjach płatniczych.

Przelew walutowy

Definicja prawna

to określenie na polecenie przelewu w walucie obcej. Jest to usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro.

Co to dla Ciebie znaczy?

Transakcja płatnicza w formie bezgotówkowej, która polega na przekazaniu waluty innej niż złoty oraz euro pomiędzy rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez polskie instytucje płatnicze.

Serwis (internetowy) iPKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.