Przelewy

Zlecaj przelewy przez internet i twórz własne listy odbiorców

Zobacz, jak zrobić przelew w serwisie iPKO i aplikacji IKO

Grafika Jak zrobić przelew przez internet w serwisie iPKO?

Jak zrobić przelew przez internet w serwisie iPKO?

Grafika Jak zrobić przelew z aplikacji mobilnej IKO?

Jak zrobić przelew z aplikacji mobilnej IKO?

Kiedy Twój przelew z konta w PKO Banku Polskim dotrze do obiorcy?

Przelewy krajowe zewnętrzne (w tym do ZUS i US)Zgodnie z sesją ELIXIR, chyba że zlecisz przelew natychmiastowy
Przelewy krajowe wewnętrzne miedzy kontami własnymi lub na inne konto w ramach PKO Banku Polskiego (w tym Inteligo)Natychmiast, niezależnie od sesji ELIXIR - nawet w weekend i święta
Przelewy natychmiastoweNatychmiast, niezależnie od sesji ELIXIR - nawet w weekend i święta
Przelewy na telefon z aplikacji mobilnej IKONatychmiast, niezależnie od sesji ELIXIR - nawet w weekend i święta
Przelewy zagraniczne/walutoweZobacz szczegóły

Zarządzaj powtarzającymi się opłatami i przelewami

Grafika w kafelku Stałe i zmienne kwoty opłat

Stałe i zmienne kwoty opłat

Gdy płatności mają stałe kwoty, użyj zlecenia stałego. Gdy kwoty są różne – użyj zlecenia zmiennego lub polecenia zapłaty

Grafika w kafelku Wiele przelewów na raz

Wiele przelewów na raz

Użyj paczki przelewów, gdy chcesz zlecić wiele przelewów jednocześnie do różnych odbiorców np. kiedy regulujesz opłaty za mieszkanie, media, telefon

Grafika w kafelku Różne kwoty do tej samej osoby

Różne kwoty do tej samej osoby

Gdy planujesz kilka przelewów do jednego odbiorcy – z różnymi kwotami, tytułami i datami (np. kieszonkowe dla dziecka), ustaw serię przelewów i podaj dane odbiorcy tylko raz

Serwis (internetowy) iPKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

Aplikacja (mobilna) IKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

Przelew

Definicja prawna

to określenie na polecenie przelewu. Jest to usługa płatnicza polegająca na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.

Co to dla Ciebie znaczy?

Transakcja płatnicza w formie bezgotówkowej, która polega na przekazaniu pieniędzy pomiędzy kontami prowadzonymi w różnych instytucjach płatniczych.

Przelew natychmiastowy

Definicja prawna

to określenie na polecenie przelewu. Jest to usługa płatnicza polegająca na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.

Co to dla Ciebie znaczy?

Transakcja płatnicza w formie bezgotówkowej, która polega na przekazaniu pieniędzy pomiędzy kontami prowadzonymi w różnych instytucjach płatniczych.

Przelew zagraniczny/walutowy

Definicja prawna

to określenie na polecenie przelewu w walucie obcej. Jest to usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro.

Co to dla Ciebie znaczy?

Transakcja płatnicza w formie bezgotówkowej, która polega na przekazaniu waluty innej niż złoty oraz euro pomiędzy rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez polskie instytucje płatnicze.