Sprawdź dokument opublikowany przez Bank w technologii blockchain.

Sprawdź autentyczność dokumentu opublikowanego w technologii blockchain.

Przeciągnij/wgraj plik na stronę lub wpisz unikalny identyfikator dokumentu (hash).

Archiwum dokumentów wraz z narzędziem weryfikacji znajduje się również na stronie www.kir.pl

 

Więcej o blockchain

 

Archiwum dokumentów

Przeciągnij plik tutaj

lub

Wklej hash dokumentu

od Wybierz  do Wybierz 
Pobierz
Temat
Data
publikacji
Data publikacji

Zmiana oprocentowania limitu kredytowego na kartach kredytowych PKO BP SA dla klientów indywidualnych

01.04.2022
Szczegóły

Zmiana oprocentowania Limitu odnawialnego dla klientów indywidualnych w PKO Banku Polskim

01.04.2022
Szczegóły

Zmiana oprocentowania Debetu na koncie dla klientów indywidualnych w PKO Banku Polskim

01.04.2022
Szczegóły

Zmiana oprocentowania limitu odnawialnego, limitu kredytowego na kartach kredytowych oraz debetu na koncie dla klientów indywidualnych w PKO Banku Polskim

01.04.2022
Szczegóły

Zmiana oprocentowania lokat ze stałą stopą procentową w okresie umownym

18.03.2022
Szczegóły

Zmiana oprocentowania Limitu odnawialnego, limitu kredytowego na kartach kredytowych PKO BP SA oraz Debetu na koncie dla klientów indywidualnych w PKO Banku Polskim

21.01.2022
Szczegóły

Zmiana oprocentowania lokat ze stałą stopą procentową w okresie umownym

16.12.2021
Szczegóły

Informacja o zmianach w Regulaminie kart płatniczych dla Klientów indywidualnych w PKO Banku Polskim SA oraz zmianach oprocentowania zadłużenia przeterminowanego na kartach kredytowych, o których mowa w Regulaminie kart płatniczych dla Klientów indywidualnych w PKO Banku Polskim SA

16.12.2021
Szczegóły

Informacja o zmianach w Regulaminie wydawania i używania kart obciążeniowych ze znakiem Visa

16.12.2021
Szczegóły

Zmiana oprocentowania Limitu odnawialnego, limitu kredytowego na kartach kredytowych PKO BP SA oraz Debetu na koncie dla klientów indywidualnych w PKO Banku Polskim SA

08.11.2021
Szczegóły

Zmiana oprocentowania lokat ze stałą stopą procentową w okresie umownym

23.09.2021
Szczegóły

Materiały informacyjne dla klientów indywidualnych

31.08.2021
Szczegóły

Zmiana oprocentowania lokat ze stałą stopą procentową w okresie umownym

23.06.2021
Szczegóły

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej PKO Banku Polskiego S.A.

13.05.2021
Szczegóły

Zmiana oprocentowania lokat ze stałą stopą procentową w okresie umownym

26.03.2021
Szczegóły