Informacja na temat zgodności PKO Banku Polskiego SA z FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act)

Zgodnie z wymogami FATCA, PKO Bank Polski SA został zarejestrowany na stronie internetowej Urzędu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki (http://www.irs.gov/) pod następującymi danymi:

  • Nazwa: POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BP SA
  • Model: IGA 1A
  • Numer GIIN (Global Intermediary Identification Number): WPIM0Q.00000.LE.616
  • Status FATCA: REPORTING MODEL 1 FFI

UWAGA! Komunikat dotyczący blokowania rachunków

 

Informacja dla klienta instytucjonalnego

  Obowiązki podatkowe związane z wdrożeniem ustawodawstwa FATCA

Informacja dla klienta indywidualnego

  Obowiązki podatkowe związane z wdrożeniem ustawodawstwa FATCA

 

Jeżeli powyższe informacje nie są wystarczające, prosimy o kontakt z jednostką biznesową PKO Banku Polskiego SA, z którą Państwo współpracują.

Zobacz również najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące FATCA, także blokady i  odblokowania rachunków:

Co to jest FATCA?
Co to jest rachunek FATCA?
Co oznacza pojęcie Klienta istniejącego w zakresie FATCA?
Co oznacza pojęcie Klienta nowego w zakresie FATCA?
Czy wszystkie rachunki otwarte pomiędzy 01.07.2014 r. a 01.12.2015 r. zostaną/zostały zablokowane?
Podstawa prawna do dokonania blokady
Skutki blokady rachunku finansowego
Co zrobić, aby odblokować rachunek?
Co się stanie, jeśli nie dostarczę oświadczenia?
Czy blokada uniemożliwi wpływ na rachunek?
Czy zadłużenie na rachunku skutkuje wpisem w BIK, pomimo środków na zablokowanym rachunku?
Czy blokada wpłynie na realizację poleceń zapłaty?
Czy w trakcie trwania blokady realizowane będą otrzymane przez Bank tytuły egzekucyjne, np. zajęcia komornicze?
Czy transakcje wykonane kartą przed dokonaniem przez Bank blokady, obciążają rachunek?
Czy w trakcie trwania blokady Bank może realizować zlecenia stałe złożone przez Klienta?
Czy złożenie oświadczenia przez jednego ze współwłaścicieli rachunku jest wystarczające?
Czy w przypadku rachunków wspólnych blokadą objęta jest część środków w przypadku, gdy tylko jeden ze współposiadaczy złożył oświadczenie?
Gdzie można pozyskać Oświadczenie?
Gdzie złożyć Oświadczenie w celu uniknięcia blokady lub odblokowania rachunku?
Pokaż pliki do pobrania

Dodatkowe informacje na temat blokady rachunku:

Drukuj