Funkcje bankowości elektronicznej

Polecamy

Poznaj wszystkie funkcje i sprawdź, gdzie możesz z nich korzystać

  Aplikacja mobilna IKO Serwis internetowy iPKO (strona iPKO.pl)
Przelew krajowy tak tak
Przelew do odbiorcy zdefiniowanego tak tak
Przelew w PLN do urzędów i na rachunki ZUS, KRUS, US oraz innych organów podatkowych oraz przelew za mandat karny   tak tak
Przelew na telefon i prośba o przelew tak -
Przelew z karty kredytowej tak tak
Przelew walutowy i zagraniczny tak tak

Odbiorcy zdefiniowani
(krajowi, podatkowi, zagraniczni)

dodawanie / edytowanie

dodawanie / edytowanie

Odbiorcy zagraniczni

dodawanie / edytowanie dodawanie / edytowanie
Wymiana walut w kantorze internetowym tak tak

Zlecenia stałe

lista / edytowanie lista / edytowanie

Serie przelewów

lista / edytowanie -
Paczki przelewów - lista / edytowanie
Skanowanie danych do przelewu z faktury tak -
Przekazy pieniężne Western Union nadawanie / odbieranie w PLN wysyłanie / odbieranie
Przelew wysokokwotowy Sorbnet tak tak
Elektroniczne potwierdzenie przelewu tak tak
Transakcje odrzucone i anulowane tak tak
PKO Płacę później tak tak
Płatności BLIK tak -
Płatności zbliżeniowe telefonem i Z systemem Android tak -
 

Aplikacja mobilna IKO

Serwis internetowy iPKO (strona ipko.pl)
Otwieranie konta tak tak
Otwieranie konta dla dziecka w ramach oferty PKO Junior tak tak
Otwieranie konta firmowego tak tak
Otwieranie konta lokacyjnego do konta firmowego tak tak
Otwieranie konta pomocniczego do firmowego tak tak
Otwieranie konta walutowego tak tak
Sprawdzanie stanu konta tak tak
Dodawanie i podgląd kont z innych banków tak tak
Nadawanie uprawnień dodanych kont z innych banków - tak
Edytowanie nadanych uprawnień do kont dodanych z innych banków tak tak
Odpinanie kont z innych banków tak tak
Przeglądanie szczegółów konta tak tak
Historia transakcji tak tak
Wniosek o limit odnawialny tak tak
Pobieranie potwierdzenia transakcji w formie pdf tak tak
Widok operacji niezrealizowanych tak tak
Zmiana nazwy konta tak tak
Zlecanie przelewania pensji na konto tak tak
Powiadomienia o zdarzeniach na koncie tak -
Zamawianie zaświadczeń - tak
Składanie dyspozycji tak tak
Aktualizacja danych kontaktowych i dokumentu tożsamości tak tak
  Aplikacja mobilna IKO Serwis internetowy iPKO (strona ipko.pl)
Otwieranie konta oszczędnościowego tak tak
Otwieranie lokat (i zamykanie) tak tak
Podgląd szczegółów lokaty i zmiana nazwy tak tak
Autooszczędzanie tak tak
Skarbonki tak -
Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego tak tak
PPK/PPE tak tak
Fundusze tak tak
Zakup produktów Mennicy Polskiej (złoto) tak tak
  Aplikacja mobilna IKO Serwis internetowy iPKO (strona ipko.pl)
Zamówienie karty debetowej (wielowalutowej) tak tak
Zamówienie karty kredytowej lub zmiana jej limitu tak tak
Informacje o kartach (szczegóły, lista, operacji, blokady) tak tak
Informacja o kwocie transakcji potrzebnej do zwolnienia z opłaty za kartę tak tak
Aktywacja karty tak tak
Przelew z karty kredytowej tak tak
Spłata limitu karty kredytowej tak tak
PIN do kart debetowych i kredytowych – nadawanie, zmiana tak tak
Limity kart debetowych i kredytowych – ustawianie, zmiana tak tak
Czasowa blokada kart tak tak
Zastrzeganie kart tak tak
Łączenie karty debetowej z kontami walutowymi (funkcja wielowalutowa) tak tak
Zamiana wizerunku karty debetowej tak tak
Zmiana karty debetowej na kartę miejską - tak
Zmiana adresu korespondencyjnego i e-mail do obsługi karty debetowej i kredytowej - tak
Pobranie potwierdzenia pojedynczej transakcji kartą kredytową tak tak
Apple Pay tak -
Google Pay tak -
  Aplikacja mobilna IKO Serwis internetowy iPKO (strona ipko.pl)
Wniosek o pożyczkę tak tak
Wniosek o pożyczkę konsolidacyjną tak tak
Wniosek o debet na koncie tak tak
Szczegóły i harmonogramy spłaty tak tak
Zmiana nazw kredytów tak tak
Zawieszenie spłaty raty tak tak
Zamówienie zaświadczeń - tak
Wypłata kolejnej transzy kredytu/pożyczki hipotecznej - tak
Wniosek o limit odnawialny lub podwyższenie limitu tak tak
Wypowiedzenie limitu odnawialnego - tak
Wcześniejsza częściowa lub całkowita spłata kredytu / pożyczki tak tak
Zawieszenie spłaty raty - tak
Zamówienie zaświadczeń - tak
Zamawianie raportu BIK - tak
  Aplikacja mobilna IKO Serwis internetowy iPKO (strona ipko.pl)
Ubezpieczenie podróżne  tak tak
Ubezpieczenie mieszkania  tak tak
Ubezpieczenie PKO Moto tak tak
Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży  tak tak
Ubezpieczenie na życie - tak
  Aplikacja mobilna IKO Serwis internetowy iPKO (strona ipko.pl)
e-Urząd - tak
Telemedycyna  tak tak
Bezpiecznie w Internecie tak tak
Bezpieczny Ekran tak tak
Kody Legimi tak tak
Opłaty za autostrady tak -
Bilety komunikacyjne tak -
Opłaty parkingowe tak -
Doładowanie telefonu tak tak
Karty podarunkowe tak tak
Pomagaj z IKO tak -
Bilety na mecze Ekstraklasy - tak
Doładowanie liczników elektrycznych - tak
  Aplikacja mobilna IKO Serwis internetowy iPKO (strona ipko.pl)
Weryfikacja tożsamość pracownika banku  tak -
Mobilna autoryzacja tak tak
Ustalenie przyjaznego loginu do serwisu iPKO tak tak
Logowanie odciskiem palca tak -
Logowanie Face ID tak -
Sprawdzanie swoich danych kontaktowych w banku tak tak
Zmiana hasła do serwisu internetowego i telefonicznego iPKO tak tak
  Aplikacja mobilna IKO Serwis internetowy iPKO (strona ipko.pl)
Asystent głosowy tak -
Wyszukiwarka funkcji tak tak
Mapa oddziałów i bankomatów tak tak
Połączenie z infolinią 24/7 tak -
Wiadomości e-mail tak -

 

Aplikacja mobilna IKO

Serwis internetowy iPKO (strona ipko.pl)

Widok salda przed zalogowaniem

tak

-

Ustawienia ekranu przed i po zalogowaniu

tak

Zmiana konta domyślnego po zalogowaniu

Tryb ciemny / dark mode

tak

-

Wersje językowe

PL EN UA RU

PL EN UA

Zmiana korespondencji z papierowej na elektroniczną

tak

tak

Skróty na ekranie telefonu

tak

-

Zmiana numeru telefonu

-

tak

>
Grafika do linku Więcej

Prowadzisz firmę? Sprawdź funkcje serwisu iPKO i aplikacji IKO dla Twojej firmy

Więcej
Aplikacja (mobilna) IKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.