Konto Oszczędnościowe Plus

Konto Oszczędnościowe Plus

 • Promocja dla nowych środków 5% w skali roku do 250 tys. (przez 90 dni.). Możesz przystąpić do promocji do 29.08.2024 r.
 • Nie płacisz za otwarcie i prowadzenie konta
 • Odsetki powiększają Twoje saldo co miesiąc - nie tracisz ich przy wpłacie i wypłacie gotówki
 • Możesz korzystać z Autooszczędzania i odkładać regularnie drobne kwoty
Skorzystaj z promocji do 29.08.2024 r.

Promocyjne oprocentowanie na nowe środki 5%

W promocji dla nowych środków mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Przez 90 dni od pierwszej wpłaty nowych środków masz niezmienne, promocyjne oprocentowanie 5% w skali roku do 250 tys.

Grafika do linku Otwórz w iPKO lub IKO

Promocja nie dotyczy: Rachunku Oszczędnościowego (dostępnego do 31 stycznia 2017 r.) oraz Konta Oszczędnościowego Progres Adm. (dostępnego do 19 kwietnia 2015 r.)

Nie masz jeszcze Konta Oszczędnościowego Plus?

Otwórz w iPKO lub IKO

Otwórz konto oszczędnościowe

 • 1
  Otwórz aplikację IKO

  Przejdź do: Moje produkty → Konta → ikonka + → Otwórz konto oszczędnościowe

 • 2
  Wybierz konto

  Wybierz konto, z którego będziesz wpłacać pieniądze na konto oszczędnościowe

 • 3
  Korzystaj z konta

  Konto pojawi się na liście w Moich produktach                                              

Opłaty i oprocentowanie

 • Otwarcie konta oszczędnościowego
  0 zł
 • Wpłata na konto oszczędnościowe w placówce
  0 zł
 • Pierwszy w miesiącu przelew z rachunku oszczędnościowego
  0 zł
 • Wypłata w placówce banku
  0 zł

Pytania i odpowiedzi

Aplikacja (mobilna) IKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

Serwis (internetowy) iPKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

Przelew

Definicja prawna

to określenie na polecenie przelewu. Jest to usługa płatnicza polegająca na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.

Co to dla Ciebie znaczy?

Transakcja płatnicza w formie bezgotówkowej, która polega na przekazaniu pieniędzy pomiędzy kontami prowadzonymi w różnych instytucjach płatniczych.

Prowadzenie konta

Definicja prawna

konta (osobistego) to określenie na prowadzenie rachunku płatniczego. Jest to usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.

Co to dla Ciebie znaczy?

Usługa prowadzenia konta, w ramach której możesz: otwierać lub zamykać rachunki, wykonywać przelewy, wpłaty i wypłaty pieniędzy, przechowywać środki na rachunku.

Wypłata

Definicja prawna

to określenie na wypłatę gotówki. Jest to usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.

Co to dla Ciebie znaczy?

Wypłata gotówki z rachunku płatniczego w bankomacie, w oddziale PKO Banku Polskiego.

Wyjaśniamy oznaczenia

1 Rachunki depozytowe: konta, rachunki oszczędnościowe, lokaty w PLN , które mają tych samych właścicieli jak Konto Oszczędnościowe Plus.