Grafika

UBEZPIECZENIE SAMOCHODU

 • Poznaj OC/AC/Assistance/NNW PKO Ubezpieczenia
 • Oblicz swoją składkę w serwisie iPKO lub aplikacji IKO
 • Ubezpieczenie możesz kupić z trzymiesięcznym wyprzedzeniem
 • Zapytaj o zniżkę – na infolinii lub w oddziale

Ubezpieczenie komunikacyjne - szczegóły

OC (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej), czyli obowiązkowe ubezpieczenie dla użytkowników samochodów.

Co to jest Zielona Karta pojazdu? Jest to międzynarodowy certyfikat, który potwierdza zawarcie ubezpieczenia OC dla użytkowników samochodów, którzy przebywają za granicą, w krajach należących do tzw. systemu Zielonej Karty. Sprawdź mapę krajów, które należą do Systemu Zielonej Karty.

 • 0 zł – tyle kosztuje Zielona Karta do Twojego ubezpieczenia samochodowego OC. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami 14 dni przed wyjazdem za granicę – zadzwoń pod +48 81 535 67 68
 • Suma gwarancyjna, w odniesieniu do jednego zdarzenia (bez względu na liczbę poszkodowanych) w ubezpieczeniu OC:
  - w razie szkód rzeczowych: 1 050 000 €
  - w razie szkód osobowych: 5 210 000 € 

Pamiętaj – niezależnie od tego, czy prowadzisz samochód od czasu do czasu, czy korzystasz z niego codziennie, musisz mieć ubezpieczenie OC. 

 • Zakres ochrony ubezpieczeniowej – zakres ubezpieczenia jest regulowany ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i jest taki sam u każdego ubezpieczyciela, który oferuje ubezpieczenie OC.

AC (Autocasco), czyli ubezpieczenie auta od uszkodzenia lub kradzieży.

 • Masz 3 warianty do wyboru – Mini, Warsztat i ASO
 • Szkodę łatwo zgłosisz w serwisie iPKO lub aplikacji IKO
 • Wysokość składki AC zależy, m.in. od:
  - wybranego zakresu ochrony
  - danych pojazdu
  - Twojej historii szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Porównanie wariantów AC:

 

Mini

Warsztat

ASO

Maks. wiek pojazdu

15 lat

12 lat

9 lat

All risk

-

Minimalna wysokość szkody
(franszyza integralna)

Odpowiadamy za szkody
powyżej 500 zł

Nie ma limitu minimalnego

Nie ma limitu minimalnego

Części do naprawy pojazdu

Części zamienne o porównywalnej
jakości

Części
alternatywne
(produkowane zgodnie ze specyfikacją i standardami producenta)

Części oryginalne

Suma ubezpieczenia
po szkodzie 

Pomniejszona o wypłacone odszkodowanie

Pomniejszona o wypłacone odszkodowanie

Niepomniejszona o wypłacone odszkodowanie

Suma ubezpieczenia 100%

Gwarancja sumy ubezpieczenia

Opcja dodatkowa

Opcja dodatkowa

Opcja dodatkowa

Brak redukcji sumy ubezpieczenia

Opcja dodatkowa

Opcja dodatkowa

Bez dopłaty
(w zakresie)

 Naprawa w warsztacie partnerskim

Pojazd zastępczy
na czas naprawy

Ubezpieczenie bagażu
lub fotelików do przewożenia dzieci

-

*Ubezpieczenie obejmuje Zdarzenia ubezpieczeniowe powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wszystkich państw europejskich (w sensie geograficznym) oraz europejskiej części Rosji (Okręg Centralny, Okręg Północno-Zachodni bez Nienieckiego Okręgu Autonomicznego i Republiki Komii, Okręg Wołżański, Obwód Wołgogradzki, Obwód Rostowski, Republika Kałmucji, Obwód Astrachański oraz Kraj Stawropolski) i europejskiej części Turcji (Tracja - obszar Turcji od strony europejskiej do Morza Marmara oraz cieśnin Bosfor i Dardanele). Na terytorium Albanii, Białorusi, Ukrainy oraz Rosji ubezpieczeniem nie są objęte Szkody powstałe w wyniku: Pożaru, Wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z wewnątrz lub zewnątrz Pojazdu, Kradzieży Pojazdu, oraz Kradzieży jego Wyposażenia standardowego, a także Kradzieży Bagażu podróżnego lub fotelików służących do przewozu dzieci.
**Części oryginalne – to części z logo producenta pojazdu, stosowane w serwisach pojazdu danej marki (ASO). Oznaczenie formalne tej kategorii części to „O”.
***Części alternatywne – to części produkowane zgodnie ze standardami producenta auta, ale bez oznaczenia logo producenta pojazdu. Oznaczenie formalne tej kategorii części to „Q”.
****Części porównywalnej jakości – to części, które są identycznej lub podobnej jakości co części oryginalne, ale nie są opatrzone logo producenta. Oznaczenie formalne tej kategorii części to „P”.

Szczegółowe porównanie wariantów AC

Auto Assistance, to ochrona 24/7 w najtrudniejszych sytuacjach na drodze, np. naprawa samochodu, wymiana koła lub holowanie w razie wypadku.

 • Masz 4 warianty do wyboru – Komfort, Super, Premium i Pro
 • Zyskasz ochronę w Polsce i pozostałych krajach Europy*
 • Otrzymasz samochód zastępczy w razie wypadku, awarii lub kradzieży pojazdu
 • Skorzystasz z jazdy doszkalającej lub szkoły bezpiecznej jazdy po kolizji – w wariantach Premium i Pro
Wybierz wariant Auto Assistance dla siebie:

 

Usługa

CO OBEJMUJĄ WARIANTY

 

LIMIT ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

Komfort

Super

Premium

Pro

Komfort

Super

Premium

Pro

Naprawa pojazdu

Awaria

 

 

 

 

Inne zdarzenie drogowe


do 400 zł - w Polsce

do 200 euro – w Europie*

Kolizja

Uszkodzenie opony

 

 

 

Holowanie pojazdu

Awaria

 

 

 

do 250 km

bez limitu
w Polsce
do 1 000 km
w Europie*

Inne zdarzenie drogowe

do 250 km

Kolizja

Uszkodzenie opony

do 100 km

 

 

 

Samochód zastępczy

Awaria

 

 

 

do 4 dni

do 5 dni

Inne zdarzenie drogowe

do 4 dni

Kolizja

do 7 dni

do 14 dni

Kradzież pojazdu

 

 

 

Szkoła bezpiecznej jazdy

Kolizja

 

 

 

 

 

do 800 zł

 

 

 

Auto szyby

Uszkodzenie szyby czołowej, tylnej, szyb bocznych pojazdu

 

 

 

 

 

do 3 000 zł

 

 

 

Pomoc medyczna po nieszczęśliwym wypadku

Nieszczęśliwy wypadek

 

 

 

 

 

do 6 000 zł

 

terytorium wszystkich państw europejskich (w sensie geograficznym) oraz w europejskiej części Rosji, Kazachstanu i Turcji

Porównaj warianty Auto Assistance

NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje:

 • Ochronę na terenie Polski i innych krajów Europy
 • Pomoc dla wszystkich osób, które podróżują autem
 • Ubezpieczenie nawet do 100 tys. zł
 • Świadczenie za pobyt w szpitalu w razie wstrząśnienia mózgu i wsparcie finansowe na wypadek śmierci

Pełną listę zdarzeń ubezpieczeniowych znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Sprawdź przykładowe sytuacje, za które ubezpieczyciel wypłaci Ci świadczenie.

Wysokość składki ubezpieczenia jest wyliczana indywidualnie i zależy m.in. od:

 • zakresu ubezpieczenia
 • danych technicznych pojazdu
 • historii szkód
 • wieku kierowcy oraz stażu za kierownicą
 • miejsca zamieszkania.

Wysokość swojej składki możesz obliczyć w serwisie iPKO, aplikacji IKO lub w naszej dowolnej placówce.

Chcesz ubezpieczyć samochód z PKO Bankiem Polskim?

Aby zrezygnować z umowy z aktualnym ubezpieczycielem, przekaż mu pisemne wypowiedzenie umowy nie później niż 1 dzień przed końcem ważności polisy. Jeżeli wysyłasz pismo pocztą, liczy się data stempla pocztowego.

Kupujesz auto i chcesz zrezygnować z ubezpieczenia OC poprzedniego właściciela?

Wyślij pisemną rezygnację umowy – pamiętaj jednak, że umowa rozwiąże się z dniem jej wypowiedzenia. 

Co zrobić, gdy zapomnisz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia i polisa OC automatycznie się przedłuży na kolejny rok?

To nic – osoby, które zawarły polisę OC na ten sam samochód od innego ubezpieczyciela, mogą nadal zrezygnować z poprzedniej umowy – wydrukuj dokument

Szkodę łatwo zgłosisz przez formularz online.

 • Ubezpieczenie OC:
  jeżeli w wypadku z Twojej winy została poszkodowana inna osoba, podaj jej numer swojej polisy OC
  - uczestnicy wypadku powinni wypełnić wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym – wydrukuj dokument lub zobacz, jaką ma treść
  - jeżeli w zdarzeniu drogowym ktokolwiek ucierpiał, masz obowiązek wezwać policję
 • Auto Assistance – żeby otrzymać pomoc drogową assistance, zadzwoń do Centrum Operacyjnego, czynnego 24/7: 
  +48 22 264 49 06
 • AC – skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem maks. w 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub dnia, w którym ją odkryto
 • NNW – skontaktuj się z ubezpieczycielem w 14 dni od wypadku lub otrzymania informacji, że wypadek miał wpływ na stan zdrowia Twój lub innych jego uczestników
 • Zielona Karta – jeżeli wypadek z Twojej winy wydarzył się w kraju objętym systemem Zielonej Karty, oprócz oświadczenia o zdarzeniu drogowym, podaj poszkodowanemu szczegóły swojej Zielonej Karty (seria, numer, nazwa towarzystwa ubezpieczeń, które ją wystawiło oraz okres ubezpieczenia). Skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem w ciągu 7 dni od zdarzenia

 

 • Zabezpiecz miejsce wypadku i zawiadom odpowiednie służbyUdziel pierwszej pomocy, jeśli to konieczne
 • Wezwij policję:

  - jeżeli w wypadku ktoś ucierpiał
  - uczestnik zdarzenia nie ma przy sobie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego lub potwierdzenia polisy OC
  - masz podejrzenia, że uczestnik zdarzenia jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  - uczestnik zdarzenia jest obcokrajowcem
  - auta są poważnie uszkodzone
  - żaden z uczestników nie przyznaje się do winy lub okoliczności wypadku nie są jasne
  - uczestnik uciekł z miejsca zdarzenia
 • Zanotuj najważniejsze informacje o kierowcy lub właścicielu drugiego pojazdu:
  - numer rejestracyjny
  - dane osobowe
  - dane ubezpieczenia
 • Razem z drugim uczestnikiem wypadku wypełnij wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
 • Zgłoś szkodędo swoich ubezpieczycieli - więcej o szybkim zgłaszaniu szkody
Sprzedaż auta

 • Poinformuj ubezpieczyciela o sprzedaży auta
  • Wyślij mu fakturę sprzedaży lub umowę albo podpisane oświadczenie z informacją o sprzedaży z datą transakcji i danymi kupującego (imię, nazwisko, PESEL lub nazwa firmy i REGON)
  • Pamiętaj: wstawienie auta do komisu i umowa komisu nie jest sprzedażą. Dopiero, gdy komis sprzeda samochód, możesz powiadomić o tym swojego ubezpieczyciela
 • Przekaż swoją polisę OC nowemu właścicielowi samochodu

  Jaki zwrot składki otrzymasz?
  • dla AC, NNW, Assistance – otrzymasz zwrot za każdy niewykorzystany dzień ochrony ubezpieczeniowej (umowy te rozwiązują się z dniem sprzedaży auta)
  • dla OC – zwrot składki będzie Ci przysługiwał, gdy nowy nabywca wypowie polisę OC. Należy Ci się zwrot składki od dnia wypowiedzenia polisy OC przez nabywcę do ostatniego dnia ochrony wskazanego w polisie


Wyrejestrowanie lub złomowanie samochodu

Prześlij ubezpieczycielowi kopię dokumentu o wyrejestrowaniu lub demontażu auta. Otrzymasz zwrot składki za ubezpieczenia OC, AC, NNW, Assistance za każdy niewykorzystany dzień ochrony ubezpieczeniowej – ubezpieczyciel odda Ci ją po otrzymaniu dokumentów. Zwrot liczy się od daty decyzji o wyrejestrowaniu lub zaświadczeniu o demontażu.

Ubezpieczenie samochodu w kilku prostych krokach

1
Przygotuj dokumenty
Przygotuj dowód rejestracyjny i aktualny stan licznika auta
2
Zaloguj się do IKO/iPKO
Przejdź kolejno do: Moje produkty/Ubezpieczenia 
3
Wypełnij wniosek
Zdecyduj, które ubezpieczenie chcesz kupić i dostosuj jego zakres, a my przedstawimy Ci dostępne oferty
4
Zaakceptuj oświadczenia i opłać polisę

Wybierz sposób płatności i zaznacz wymagane oświadczenia

Ubezpieczenie auta - pytania i odpowiedzi

Potrzebujesz tylko dowodu rejestracyjnego. Na podstawie danych auta obliczymy Twoją składkę.

W ramach ubezpieczenia OC, Zielonej Karty, NNW, Auto Assistance i Autocasco możesz ubezpieczyć: motocykl, motorower, quad, auto osobowe, ciężarowe oraz ciężarowe w nadwoziu osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Ubezpieczysz także auta, które znajdują się w katalogu wyceny pojazdów Eurotax. Uwzględnia on samochody dystrybuowane w polskich sieciach sprzedaży dealerskiej. Pamiętaj jednak, że katalog ten nie uwzględnia aut, które nie były przeznaczone do sprzedaży dealerskiej na polski rynek.

W Autocasco są też dodatkowe ograniczenia – pojazd musi być zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Nie możesz ubezpieczyć pojazdów:

 • wykonanych lub złożonych poza wytwórnią fabryczną, która zajmuje się masową produkcją pojazdów, np. typu: „SKŁADAK”, „SAM” z kierownicą umieszczoną po prawej stronie
 • wykorzystywanych w jazdach próbnych lub demonstracyjnych
 • wykorzystywanych do nauki jazdy, tzw. L
 • wykorzystywanych do odpłatnego wynajmu
 • wykorzystywanych do odpłatnego przewozu ładunków

Zależy to od wariantu Autocasco:

Wariant

AC MINI

AC WARSZTAT

AC ASO

Maksymalny wiek auta przyjmowanego do ubezpieczenia

15 lat

12 lat

9 lat

 

W zależności od wariantu Autocasco, Twoje auto będzie chronione od różnych zdarzeń. Sprawdź w tabeli warianty i zakres ochrony.

 

Wariant Autocasco (AC)

AC Mini

AC Warsztat

AC ASO

Maksymalny wiek auta przyjmowanego do ubezpieczenia w danym wariancie

15 lat

12 lat

9 lat

Jaki jest zakres ubezpieczenia? Od jakich zdarzeń będziesz chroniony?

All risk (wszelkie uszkodzenia,  zniszczenia, utrata pojazdu) poza wyjątkami określonymi w sekcji "Wyłączenia odpowiedzialności"

NIE

TAK

TAK

Szkody częściowe spowodowane przez Żywioły: Deszcz nawalny, Grad, Huragan, Lawina, Osuwanie się ziemi, Powódź, Pożar, Trzęsienie ziemi, Trąba powietrzna, Uderzenie pioruna, Zapadanie się ziemi

TAK

TAK

TAK

Szkody częściowe spowodowane innymi zdarzeniami niż Żywioły (np. stłuczka, wypadek)

NIE

TAK

TAK

Zatopienie pojazdu

TAK

TAK

TAK

Szkody całkowite (spowodowane Żywiołami i innymi zdarzeniami, np. stłuczką, wypadkiem)

TAK

TAK

TAK

Kradzież

TAK

TAK

TAK

Jaki jest zakres terytorialny?

Zakres terytorialny

Wszystkie państwa europejskie (w sensie geograficznym) oraz europejska część Rosji* i Turcji**

* Okręg Centralny, Okręg Północno-Zachodni bez Nienieckiego Okręgu Autonomicznego i Republiki Komii, Okręg Wołżański, Obwód Wołgogradzki, Obwód Rostowski, Republika Kałmucji, Obwód Astrachański oraz Kraj Stawropolski

** Tracja - obszar Turcji od strony europejskiej do Morza Marmara oraz cieśnin Bosfor i Dardanele

 

Poniżej możesz sprawdzić, w jaki sposób ubezpieczyciel ustali odszkodowanie, w zależności od rodzaju szkody i wariantu Autocasco:

Wariant:

Auto Casco Mini

Auto Casco Warszat

Auto Casco ASO

Jak zostanie ustalone odszkodowanie w razie kradzieży?

Ustalenie odszkodowania za kradzież

odszkodowanie wypłacane w kwocie odpowiadającej wartości rynkowej pojazdu w dniu kradzieży, nie wyższej aktualna wartość sumy ubezpieczenia

Jak zostanie ustalone odszkodowanie w razie szkody całkowitej?

Ustalenie odszkodowania za szkodę całkowitą (poza kradzieżą)

Odszkodowanie = wartość rynkowa pojazdu z dnia zajścia szkody - wartość rynkowa pozostałości pojazdu
                                      (w stanie sprzed wypadku)                                    (czyli wartość tzw. „wraku”)

Jak zostanie ustalone odszkodowanie w razie szkody częściowej, jeżeli naprawiasz auto?

W jakim warsztacie możesz naprawiać auto?

W warsztacie poza autoryzowaną stacja obsługi

W warsztacie poza autoryzowaną stacja obsługi

W dowolny warsztacie, w tym w autoryzowanej stacji obsługi

Jakie części zostaną uwzględnione przy kosztach naprawy pojazdu?

Części porównywalnej jakości*

Części alternatywne**

Części oryginalne***

Stawka godzinowa dla warsztatu za naprawę

Średnia stawka, jaka obowiązuje w województwie, w którym naprawiane jest auto poza ASO (czyli autoryzowanymi serwisami)

Średnia stawka w autoryzowanych stacjach obsługi (ASO) w województwie, w którym naprawiane jest auto

Jak zostanie ustalone odszkodowanie w razie szkody częściowej, jeżeli chcesz dostać gotówkę?

Jakie ceny części zostaną uwzględnione przy kosztorysie sporządzonym przez Ubezpieczyciela?

Do wyceny odszkodowania uwzględnia się części jak przy naprawie, ale z uwzględnieniem stopnia ich zużycia określonego w OWU:
Okres eksploatacji Pojazdu - Procent pomniejszenia
Do 1 roku - 0%
Powyżej 1 roku do 3 lat - 20%
Powyżej 3 do 5 lat - 30%
Powyżej 5 do 8 lat - 45%
Powyżej 8 do 10 lat - 50%
Powyżej 10 lat - 60%

Stawka godzinowa dla warsztatu przyjęta do kosztorysu Ubezpieczyciela

80 zł netto za roboczo - godzinę

 * Części porównywalnej jakości – to części, które są identycznej lub podobnej jakości co części oryginalne, ale nie są opatrzone logo producenta.  Oznaczenie formalne tej kategorii części to „P”

** Częsci alternatywne – to częsci produkowane zgodnie ze standardami producenta auta, ale bez oznaczenia logo producenta pojazdu. Oznaczenie formalne tej kategorii części to „Q”

*** Części oryginalne – to części z logo producenta pojazdu, stosowane w serwisach pojazdu danej marki (ASO). Oznaczenie formalne tej kategorii części to „O”

 

Bagaż i fotelik dla dziecka, które przewozisz ubezpieczonym samochodem, są objęte ochroną do 3000 zł w ramach wariantu:

 • Autocasco WARSZTAT
 • Autocasco ASO

Bagaż podróżny – to rzeczy, które znajdowały się w ubezpieczonym pojeździe w czasie powstania szkody i są własnością Twoją lub innego pasażera. To rzeczy typu: walizki, torby podróżne, torebki, teczki i plecaki, wraz z zawartością, do której zalicza się też:

 • portmonetka lub portfel, z wyłączeniem gotówki, kart płatniczych oraz innych środków płatniczych
 • dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, dowód rejestracyjny
 • okulary
 • kosmetyki
 • przybory do pisania
 • przenośny sprzęt elektroniczny - audiowizualny, fotograficzny, komputerowy, telefon komórkowy, odtwarzacz multimedialny

Oględziny pojazdu przeprowadzi nasz przedstawiciel w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminie. Możesz też samodzielnie zrobić zdjęcia i przekazać je przez aplikację, którą Ci udostępnimy.

Przygotuj się do oględzin:

 • Zadbaj o dobre oświetlenie auta – inspekcja powinna przebiegać za dnia albo w dobrze oświetlonym pomieszczeniu
 • Zabierz ze sobą dowód rejestracyjny i komplet kluczyków w liczbie podanej przy zawarciu umowy oraz dokumenty pochodzenia pojazdu

Pamiętaj, żeby podać prawidłowy numeru telefonu dla przedstawiciela towarzystwa ubezpieczeń.

Oględziny należy przeprowadzić w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy.

Jeżeli umówiony termin Ci nie pasuje, np. wyjeżdżasz na urlop, skontaktuj się z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeń, aby ustalić nową datę.

Tak, jeżeli poinformowano Cię o konieczności inspekcji, a mimo tego nie została ona przeprowadzona, ani nie umówiono na nią nowego terminu. W takim przypadku ubezpieczyciel może wypowiedzieć Ci umowę Auto Casco po 30 dniach od daty zawarcia umowy.

Jeśli nie ma Twojego auta na liście, to znaczy że w naszej ofercie nie ubezpieczamy tego konkretnego modelu.

 • Auto Assistance zapewnia Ci pomoc na drodze, gdy przydarzy się awaria, kolizja, kradzież lub inne zdarzenie ubezpieczeniowe
 • Warianty Auto Assistance pozwalają Ci wybrać odpowiedni zakres ochrony ubezpieczeniowej i płacić jedynie za te usługi, których potrzebujesz
 • Pomoc jest dostępna 24/7
 • Ubezpieczenie Auto Assistance obowiązuje na terenie Europy, w każdym z dostępnych wariantów
Sprawdź zakres poszczególnych wariantów

Materiał marketingowy

Bank jest agentem ubezpieczeniowym, a ochronę udziela PKO Towarzystwo Ubezpieczeń. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia PKO Moto, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Podstawa prawna:

 • Umowa obowiązkowego Ubezpieczenia OC jest na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 • Umowa ubezpieczenia dobrowolnego jest zawierana na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia