Zeskanuj i zapłać

  • Nie musisz już przepisywać danych z faktury – aplikacja IKO szybko rozpozna tekst i uzupełni dane do przelewu za Ciebie
  • Wystarczy, że zrobisz zdjęcie faktury, wgrasz je z pamięci telefonu lub zeskanujesz kod QR
  • Możesz też zeskanować tylko numer konta

Jak opłacać rachunki online?

1
Zaloguj się do aplikacji IKO
Następnie wejdź w Płatności → Zeskanuj i zapłać
2
Zrób zdjęcie fakturze
Możesz ją też wgrać z galerii telefonu lub zeskanować kod QR
3
Sprawdź poprawność danych
Upewnij się, że uzupełnione automatycznie dane są zgodne z tymi na fakturze i zatwierdź przelew. Możesz też zeskanować sam numer konta odbiorcy – użyj przycisku z aparatem

Na stronie używamy nazw handlowych. Sprawdź, jak te terminy są definiowane w wykazie usług reprezentatywnych