Konto dziecka
DLA DZIECKA 0-12 LAT

Konto Dziecka

 • Otwórz konto dla dziecka do 12 lat
 • Zapoznasz dziecko z bankowością online dzięki aplikacji mobilnej i serwisowi internetowemu PKO Junior
 • Kontrolujesz pierwsze kroki dziecka w świecie finansów w swoim serwisie internetowym iPKO

Ile kosztuje?

Prowadzenie konta
0 zł
Przelew wewnętrzny i standardowy
0 zł
Wypłata gotówki w oddziałach PKO BP
0 zł

Konto Dziecka w kilku prostych krokach

1
Złóż wniosek online

Zaloguj się i wejdź w sekcję Oferta → Konta → PKO Konto Dziecka. Wprowadź dane dziecka i przygotuj potrzebne dokumenty: dziecka - jego dowód osobisty/paszport/legitymację szkolną/akt urodzenia

2
Podpisz umowę
Podpisz umowę online swoim narzędziem autoryzacji
3
Aktywuj serwis i aplikację PKO Junior
Nadaj dane do logowania dla dziecka w zakładce Junior. Następnie aktywuj serwis i aplikację PKO Junior i zapoznaj z nimi dziecko

Pytania i odpowiedzi

 • Po zalogowaniu do serwisu iPKO wejdź w swój profil i wybierz opcję PKO Junior.

  PKO Junior w serwisie iPKO to wydzielona część serwisu internetowego rodzica, za pomocą której możesz kontrolować konta swoich dzieci. Bankowość elektroniczna wchodzi w skład PKO Junior.

 • W serwisie  iPKO możesz:

  • kontrolować finanse dziecka
  • decydować o funkcjach, do których Twoje dziecko ma dostęp w serwisie i aplikacji PKO Junior
  • potwierdzać oraz odrzucać przelewy i doładowania telefonu komórkowego, które inicjuje dziecko
  • sprawdzać w kalendarzu m.in. stan skarbonki, wpłaty i wypłaty z konta, wyzwania i odznaki. Pozwala to na bieżąco monitorować postępy dziecka w bankowości
  • zarządzać kartą PKO Junior dziecka oraz decydować o kwocie zasilenia, sprawdzać stan wydanych pieniędzy, a także zarządzać limitami dziennych wydatków
 • Tak. Dziecko inicjuje przelew, zasilenie karty PKO Junior oraz doładowanie telefonu w swoim serwisie PKO Junior, natomiast rodzic każdorazowo potwierdza lub odrzuca transakcję w sekcji PKO Junior w swoim serwisie iPKO. Dopóki rodzic nie zaakceptuje prośby, nie zrealizujemy operacji zainicjowanej przez dziecko.

 • Dziecko wypełnia prosty formularz do przelewu: podaje imię i nazwisko odbiorcy, jego numer konta, cel i kwotę przelewu. Następnie prośba o przelew pojawia się w sekcji PKO Junior w serwisie iPKO rodzica. 

  Dopiero po akceptacji prośby o przelew przez rodzica, przekazujemy go do realizacji, a dziecko dostaje powiadomienie w swoim serwisie PKO Junior. 

  Dzieci poniżej 10. roku życia mają tę funkcję domyślnie wyłączoną. Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko mogło korzystać z inicjowania przelewów, musisz włączyć je w sekcji PKO Junior w swoim serwisie iPKO.

 • Jeśli dziecko zablokuje dostęp do serwisu internetowego PKO Junior (np. przez wielokrotnie wpisanie niepoprawnych danych) lub zapomniało hasła, rodzic może nadać mu nowe hasło w sekcji PKO Junior w swoim serwisie iPKO.

  Jak to zrobić?

  1. iPKO  Twój profil → PKO Junior
  2. Moje dzieci wybierz dziecko, któremu chcesz nadać nowe hasło do PKO Junior
  3. W zakładce Ustawienia serwisu dziecka  Dostęp do serwisu wejdź w link, nadaj hasło i postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie
  4. Hasło do odblokowania dostępu dziecku wysyłamy  SMS-em na numer telefonu rodzica. Pamiętaj, żeby zweryfikować wcześniej swój numer telefonu w serwisie iPKO
 • Jeśli dziecko zablokowało dostęp do serwisów SKO i PKO Junior lub zapomniało hasła, możesz nadać mu nowe hasło w sekcji PKO Junior w swoim serwisie iPKO. Do obydwu serwisów dziecko loguje się tym samym zestawem danych, dlatego blokada jednego serwisu powoduje blokadę drugiego, a odblokowanie jednego z nich, odblokuje również drugie. Ścieżka nadania nowego hasła do obu serwisów jest taka sama, jak w PKO Junior.

 • W przypadku, gdy dziecko zablokuje dostęp do serwisu internetowego SKO, a nie korzysta jednocześnie z Konta Dziecka, konieczna jest wizyta w naszym dowolnym oddziale. Doradca nada wtedy nowe hasło.

Aplikacja (mobilna) IKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

Serwis (internetowy) iPKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

Przelew

Definicja prawna

to określenie na polecenie przelewu. Jest to usługa płatnicza polegająca na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.

Co to dla Ciebie znaczy?

Transakcja płatnicza w formie bezgotówkowej, która polega na przekazaniu pieniędzy pomiędzy kontami prowadzonymi w różnych instytucjach płatniczych.

PKO Konto Dziecka jest rachunkiem płatniczym otwieranym dla osoby małoletniej do ukończenia 13. roku życia na podstawie umowy zawartej między PKO Bankiem Polskim, a rodzicem, który jest jego ustawowym przedstawicielem. PKO Konto Dziecka można również otworzyć w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego. Serwis internetowy iPKO, serwis internetowy PKO Junior i aplikacja mobilna PKO Junior to usługa bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego.