Pierwsze Konto Oszczędnościowe
KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA DZIECKA

Pierwsze Konto Oszczędnościowe

 • Nauka oszczędzania dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia
 • Oprocentowanie promocyjne: nawet do 8% w skali roku do 10 tys. zł przy systematycznym oszczędzaniu
 • Konto oszczędnościowe dla właścicieli Konta dla Młodych i Konta Dziecka
Oprocentowanie promocyjne obowiązuje od 1 maja 2024 r. do 30 listopada 2024 r. Szczegóły dostępne są w regulaminie promocji. Od 1 grudnia 2024 r. obowiązuje oprocentowanie standardowe.

Jak założyć konto oszczędnościowe dla dziecka?

 • 1
  Wniosek w iPKO
  Jeżeli Twoje dziecko ma już konto w PKO Banku Polskim,  wystarczy, że wypełnisz krótki wniosek w iPKO
 • 2
  Dziecko 13-17 lat
  Jeżeli Twoje dziecko ma 13-17 lat, poproś je o zalogowanie do swojego serwisu internetowego iPKO i potwierdzenie  wniosku narzędziem autoryzacji
 • 3
  Nauka oszczędzania
  Utwórz zlecenie stałe (np. kieszonkowe) i zacznij z dzieckiem naukę oszczędzania

Podstawowe opłaty

 • Prowadzenie konta oszczędnościowego dla dziecka
  0 zł
 • Przelewy krajowe autoryzowane kodem SMS lub w aplikacji IKO
  0 zł
 • Dostęp do serwisu internetowego PKO Junior i iPKO
  0 zł

Prowadzenie konta

Definicja prawna

konta (osobistego) to określenie na prowadzenie rachunku płatniczego. Jest to usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.

Co to dla Ciebie znaczy?

Usługa prowadzenia konta, w ramach której możesz: otwierać lub zamykać rachunki, wykonywać przelewy, wpłaty i wypłaty pieniędzy, przechowywać środki na rachunku.

Przelew krajowy

Definicja prawna

to określenie na polecenie przelewu. Jest to usługa płatnicza polegająca na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.

Co to dla Ciebie znaczy?

Transakcja płatnicza w formie bezgotówkowej, która polega na przekazaniu pieniędzy pomiędzy kontami prowadzonymi w różnych instytucjach płatniczych.

Aplikacja mobilna IKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

Serwis internetowy iPKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

Wyjaśniamy oznaczenia

1 Jeżeli wysokość limitu bonusowego w danym miesiącu kalendarzowym okresu systematycznego oszczędzania będzie przekroczona, bonus za ten miesiąc nie będzie przyznany. Dodatkowo, brak wpłaty w danym miesiącu kalendarzowym lub wypłata środków z Pierwszego Konta Oszczędnościowego spowoduje: przerwanie okresu systematycznego oszczędzania i nieprzyznanie bonusu za ten okres.

Odsetki podstawowe są kapitalizowane co miesiąc, a odsetki bonusowe w okresach 3-miesięcznych.

Otwarcie Pierwszego Konta Oszczędnościowego dla dziecka w wieku 13-17 lat wymaga potwierdzenia wniosku kodem z narzędzia autoryzacyjnego zarówno przez rodzica jak i małoletniego po zalogowaniu do jego serwisu internetowego iPKO.