Konto dla Młodych

Konto dla Młodych

 • 0 zł  za prowadzenie konta
 • 0 zł  za wypłaty z bankomatów w Polsce i za granicą1
 • Płatności zbliżeniowe i przelewy natychmiastowe BLIK
 • Aplikacja IKO do codziennych płatności i innych wygodnych usług 
Konto idealne dla osób 13-26 lat – również dla studenta

Jeśli Twoje dziecko ma mniej niż 13 lat – otwórz Konta Dziecka

Korzystaj z Konta dla Młodych bez opłat

Prowadzenie konta
0 zł
Obsługa karty, gdy w okresie rozliczeniowym karty zrobisz min. 2 transakcje bezgotówkowe kartą lub BLIKIEM5
W przeciwnym razie 5 zł
0/5 zł
Konto dla młodych video
PKO KONTO DLA MŁODYCH

Ciesz się chwilą a finanse ogarniaj na luzie

Jak otworzyć Konto dla Młodych online

1
Pobierz aplikację mobilną IKO
Wybierz rodzaj konta i kartę, jeśli chcesz ją zamówić, uzupełnij dane kontaktowe i udziel odpowiednich zgód
2
W aplikacji IKO zrób zdjęcie twarzy i dowodu osobistego
Uzupełnij pozostałe dane i złóż wniosek
3
W e-mailu otrzymasz dane logowania do serwisu iPKO i aplikacji IKO
Niektóre funkcje konta będą wymagały dodatkowego potwierdzenia tożsamości w dowolnym oddziale banku ? Od momentu podpisania umowy przez klienta do czasu okazania dokumentu tożsamości w oddziale klient może korzystać z konta w ograniczonym trybie tj.:
- dzienny limit transakcji do rachunku wynosi 10 000 PLN (nie można go znieść)
- brak możliwości zarządzania limitami karty debetowej wydanej do tego rachunku
- brak możliwości korzystania z e-urzędu i całej funkcjonalności administracji państwowej np. złożenia wniosku 500+
- brak możliwości zamówienia więcej niż jednej karty debetowej do rachunku z wyjątkiem zastrzeżenia i jednoczesnego zamówienia kolejnej karty, brak możliwości zmiany limitów dla aplikacji IKO

Jak otworzyć Konto dla Młodych w oddziale

1
Odwiedź z nastolatkiem dowolną placówkę PKO Banku Polskiego
Weź ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport)
2
Umowa
Doradca przygotuje dla Ciebie umowę do podpisu
3
Dostęp do bankowości elektronicznej
Możesz go aktywować samodzielnie lub z pomocą doradcy
Konto na selfie video
FILM INSTRUKTAŻOWY

Jak otworzyć konto na selfie w aplikacji IKO?

Pytania i odpowiedzi

Tak, możesz otworzyć Konto dla Młodych w oddziale naszego banku. Wystarczy, że weźmiesz ze sobą paszport lub inny dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość, np. kartę pobytu.

Tak, jeśli masz 18-26 lat. Wystarczy, że złożysz wniosek o zmianę rodzaju konta w szczegółach konta w serwisie iPKO lub aplikacji IKO. Możesz też zmienić je w oddziale. Zmiana rodzaju konta jest darmowa.

Nie, konto bankowe dla młodych nie może być kontem wspólnym. Jako wspólne konto możesz otworzyć Konto bez Granic, Konto za Zero, Konto Platinium II lub Konto Aurum (Konto Platinium II tylko w oddziale).

Jeśli wcześniej nie złożysz żadnej innej dyspozycji, konto automatycznie przekształci się w PKO Konto za Zero. Numer konta, karta, historia, narzędzie autoryzacji, dane do logowania do serwisu iPKO i aplikacji IKO nie zmienią się.

Maksymalnie możesz wykorzystać 500 zł. Kwota jednak może być mniejsza – zależy to od Twoich średnich miesięcznych wpływów na konto z ostatnich trzech miesięcy.

Aplikacja (mobilna) IKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

Infolinia banku

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości telefonicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii, która umożliwia m.in.: sprawdzenie salda konta, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

Serwis (internetowy) iPKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

1Za wypłaty gotówki w walutach obcych operatorzy bankomatów mogą pobierać opłaty. Dodatkowo, w przypadku wypłat gotówki w walutach obcych, rozliczonych na rachunku prowadzonym w złotych, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej dla płatności gotówkowych, pobrana zostanie prowizja za przewalutowanie. Zasady przewalutowania operacji zawierają „Ogólne warunki prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA”.

Warunki, jakie należy spełnić, żeby nie doszło do przewalutowania:

 1. Operacja musi być realizowana w walucie EUR, GBP, USD, CHF, DKK, NOK, SEK, CZK, , HUF.
 2. Bank prowadzi dla klienta rachunek w walucie operacji (jednej z wyżej wymienionych), który jest podpięty do karty w chwili realizacji operacji,
 3. Na rachunku walutowym muszą się znajdować środki wystarczające do dokonania operacji.
 4. Klient nie skorzysta z usługi DCC (Dynamiczne Przeliczanie Walut) dostępnej w niektórych bankomatach albo terminalach płatniczych.

2Dotyczy osób pełnoletnich

3Wniosek o debet może złożyć jedynie osoba pełnoletnia. Decyzja o przyznaniu debetu oraz wysokości limitu jest uzależniona od zdolności kredytowej. Ocenimy ją na podstawie złożonego przez Ciebie wniosku. Naliczamy odsetki od wykorzystanego debetu na koncie według zmiennej stopy procentowej (aktualnie 17,75 % w skali roku). Czas na spłatę debetu to 30 dni od momentu skorzystania.

4 Jeśli przelewy w serwisie internetowym iPKO lub aplikacji mobilnej IKO autoryzujesz kodem z karty kodów jednorazowych, opłata dodatkowo wyniesie 0,50 zł.

5 Pamiętaj:

 • Okres rozliczeniowy karty trwa miesiąc i zaczyna się od dnia, w którym wydaliśmy kartę,
 • Przelewy z karty i na numer telefonu nie są uznawane za transakcje bezgotówkowe,
 • Zwrot towaru lub anulowanie operacji zmniejsza liczbę bezgotówkowych transakcji płatniczych w okresie rozliczeniowym.