Kup ubezpieczenie dziecka z ochroną NNW

Ubezpieczenie dziecka

 • Zapewnij dziecku ochronę w razie nieszczęśliwego wypadku m. in. w żłobku, przedszkolu, szkole, na uczelni
 • Dziecko zyska specjalistyczną pomoc medyczną i wsparcie 24/7 w przypadku wystąpienia urazów, np. złamania, oparzenia, zwichnięcia
 • Kup ubezpieczenie – już od 5 zł miesięcznie

Ile zapłacisz?

Ubezpieczenie podstawowe

 • Miesięcznie
  5 zł
 • Jednorazowo za cały rok
  60 zł

Ubezpieczenie rozszerzone

 • Wariant rozszerzony o jednorazową wypłatę 500 zł w przypadku urazu
   
 • Miesięcznie
  9 zł
 • Jednorazowo za cały rok
  108 zł

Ubezpieczenie w kilku prostych krokach

Ubezpieczenie w kilku prostych krokach

 • 1

  Zaloguj się do IKO/iPKO

  Przejdź kolejno do: Moje produkty/Ubezpieczenia → Ubezpieczenie dziecka → Oblicz składkę
 • 2

  Wypełnij wniosek

  Uzupełnij dane i wybierz zakres ochrony
 • 3

  Potwierdź zakup

  Opłać składkę i zatwierdź zakup ubezpieczenia

Więcej o ubezpieczeniu NNW dziecka

 • Ubezpieczysz dzieci i młodzież do 20 roku życia, w tym:

  • dzieci od dnia narodzin
  • uczniów i studentów

  Ochrona działa w różnych sytuacjach, m.in.: podczas pobytu dziecka w placówkach edukacyjnych, jak i na wakacjach, w czasie wolnym oraz w drodze do i ze szkoły lub przedszkola. PKO Ubezpieczenie dziecka może być dobrym zamiennikiem dla ubezpieczenia szkolnego NNW.

  Ochroną objęte są zdarzenia zarówno na terenie Polski, jak i za granicą, z zastrzeżeniem, że świadczenia realizowane są wyłącznie na terytorium Polski.

 • Sumy ubezpieczenia/limity (górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela) dotyczą każdego nieszczęśliwego wypadku, który wystąpi w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia.

   

  ZAKRES UBEZPIECZENIA
  SUMA UBEZPIECZENIA/ LIMIT

   

  DODATKOWE WARUNKI

  WYSOKOŚC SKŁADKI

  5 zł/mies. ochrona podstawowa

  9 zł/mies. ochrona rozszerzona

  Koordynacja procesu leczenia

   

  Infolinia medyczna 24 godziny na dobę

   

  Bez limitu

   

  brak

   

  tak

   

  tak

   

  Wizyta lekarska

  Wizyta u lekarza pediatry lub lekarza medycyny rodzinnej w placówce medycznej

   

  Jedna wizyta

   

  brak

   

  tak

   

  tak

   

   

  Konsultacje lekarzy specjalistów

  - chirurg,
  - okulista,
  - otolaryngolog,
  - ortopeda,
  - kardiolog,
  - neurolog,
  - pulmonolog,
  - neurochirurg,
  - psycholog.

   

   

   

   

   

   

   

   

  10 000 zł

   

   

   

   

   

   

   

  Łącznie na wszystkie świadczenia (niezależnie od liczby urazów powstałych w związku z tym samym Nieszczęśliwym wypadkiem)

   

   

   

   

   

   

   

   

  tak

   

   

   

   

   

   

   

   

  tak

   

   

  Badania, diagnostyka, zabiegi

  - badania laboratoryjne,
  - RTG,
  - USG,
  - tomografia,
  - rezonans,
  - zabiegi ambulatoryjne
  - opieka pielęgniarska
  - zakup i transport leków
  - transport medyczny

       Rehabilitacja

  - domowe wizyty fizjoterapeuty lub organizacja rehabilitacji w poradni
  - wypożyczenie lub zakup i transport sprzętu do rehabilitacji

  Korepetycje/ prywatne lekcje dla dziecka

   

  Koszt korepetycji oraz koszt dojazdu nauczyciela

   

  1000 zł

  W miejscu zamieszkania, gdy ubezpieczony wymaga pobytu w domu przez okres powyżej 7 dni

   

  tak

   

  tak

   

  Opieka nad dzieckiem

   

  Opieka nad niepełnoletnim ubezpieczonym

   

  1000 zł

  W miejscu zamieszkania, przez okres 5 kolejnych dni, gdy ubezpieczony wymaga leżenia

  tak

  tak

   

  Bon podarunkowy

   

  Dowolny zakup, który umili dziecku powrót do zdrowia

   

  200 zł

  Świadczenie jest płatne jednorazowo, po każdym nieszczęśliwym wypadku, w związku z którym stwierdzono uraz

   

  tak

   

  tak

   Świadczenie pieniężne

   Jednorazowe świadczenie po wystąpieniu urazu

   500 zł

  Świadczenie płatne jednorazowo, w odniesieniu do maksymalnie jednego nieszczęśliwego wypadku w rocznym okresie ochrony

   nie

   tak

   

 • Zawierasz umowę na 1 rok. Ubezpieczenie przedłuży się na kolejny roczny okres ubezpieczenia, jeżeli zostaną spełnione warunki opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). W każdej chwili możesz zrezygnować z polisy.

  1. Zgłoszenie zdarzenia
   Skontaktuj się z Centrum pomocy ubezpieczyciela pod nr tel. (+48 22) 563 12 95 lub (+48 22) 383 22 95 i opisz, jak doszło do nieszczęśliwego wypadku
  2. Organizacja leczenia
   Ubezpieczyciel pomoże Ci umówić wizytę lekarską, badanie lub zabieg dla dziecka na podstawie dostarczonej do Centrum pomocy dokumentacji medycznej oraz zaleceń od lekarza prowadzącego
  3. Leczenie, rehabilitacja
   Dziecko jest w trakcie leczenia
  4. Czas powrotu dziecka do zdrowia
   W tym czasie dziecko może skorzystać z dodatkowego wsparcia, np. prywatne korepetycje lub opieka (jeśli dziecko jest niepełnoletnie)
  5. Bon podarunkowy 200 zł
   Każde dziecko otrzyma po urazie bon podarunkowy, który umili powrót do zdrowia
  6. Wypłata świadczenia 500 zł
   Po wystąpieniu urazu, jeżeli opłacasz dodatkową składkę
 • Chronimy dziecko podczas jego pobytu zarówno w żłobku, przedszkolu, jak i w szkole, dlatego oferowane ubezpieczenie może być dobrą alternatywą dla ubezpieczenia szkolnego dla dziecka. W ofercie ubezpieczyciel skupia się przede wszystkim na pomocy w szybkim powrocie dziecka do zdrowia i pełni sprawności. W razie wystąpienia urazu np. złamania, umożliwiamy dostęp do szeregu usług medycznych, takich jak rehabilitacja, konsultacje lekarzy specjalistów, badania specjalistyczne.
 • PKO Ubezpieczenie dziecka działa w sytuacji, gdy dziecko wskutek nieszczęśliwego wypadku dozna urazu (np. złamania, oparzenia), uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Ubezpieczyciel oferuje szereg niezbędnych świadczeń medycznych i pomocowych, które przede wszystkim ułatwią i przyspieszą powrót dziecka do zdrowia. Natomiast nie może być ono traktowane jak prywatne ubezpieczenie zdrowotne dziecka, bo nie obejmuje pomocy w razie zachorowania.
 • Ubezpieczenie gwarantuje świadczenia w przypadku wystąpienia w okresie ochrony zdarzenia ubezpieczeniowego, tj.:

  • urazu (złamanie, skręcenie, zwichnięcie, oparzenie, rana wymagająca szycia, będące następstwem nieszczęśliwego wypadku),
  • rozstroju zdrowia (zmiany w organie lub organach ciała, które zakłócają normalne funkcjonowanie organizmu ludzkiego, będące następstwem nieszczęśliwego wypadku) lub uszkodzenia ciała (uszkodzenie organu lub narządu w następstwie nieszczęśliwego wypadku np. otarcia, stłuczenia).

  PKO UBEZPIECZENIE DZIECKA

  SZCZEGÓŁY OCHRONY

  KIEDY?

   Wizyta lekarska

   

  - centrum pomocy zapewnia ubezpieczonemu wizytę lekarską (wizytę u lekarza pediatry lub lekarza medycyny rodzinnej) w placówce medycznej

   

  w przypadku urazu, rozstroju zdrowia1, uszkodzenia ciała

   

   

   

  Organizacja i pokrycie kosztów pomocy medycznej

  - konsultacje lekarzy specjalistów,
  - badania diagnostyczne, w tym:
  badania laboratoryjne oraz radiologiczne,
  USG, tomografia komputerowa, rezonans,
  - zabiegi ambulatoryjne,
  - rehabilitacja,
  - opieka pielęgniarska,
  - zakup i transport leków,
  - transport medyczny (placówka medyczna – dom),
  - wypożyczenie lub zakup i transport sprzętu rehabilitacyjnego

   w przypadku urazu

  - wsparcie w zakresie monitorowania procesu leczenia, w tym m.in.: umawianie wizyt/badań/zabiegów, przekazywanie dokumentacji medycznej, dostęp do telefonicznej informacji

  w przypadku urazu, rozstroju zdrowia, uszkodzenia ciała

  Dodatkowe wsparcie

   

   - opieka nad niepełnoletnim ubezpieczonym
  - organizacja i pokrycie kosztów korepetycji
   - bon podarunkowy jako upominek dla poszkodowanego ubezpieczonego

  w przypadku urazu

  Świadczenie pieniężne (ochrona rozszerzona)

  - świadczenie płatne na rzecz ubezpieczonego jednorazowo (maksymalnie za jeden nieszczęśliwy wypadek w rocznym okresie ochrony)

  w przypadku urazu   1Definicje: urazu, rozstroju zdrowia i uszkodzenia ciała znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

 • W pewnych sytuacjach ochrona ubezpieczeniowa może być ograniczona lub wyłączona. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które są następstwem między innymi:

  • zawodowego uprawniania sportu przez dziecko
  • amatorskiego uprawiania wybranych dyscyplin sportowych przez ubezpieczonego np. wspinaczki górskiej lub skałkowej, snowboardingu poza wyznaczonymi trasami zjazdowymi, kick-boxingu, wyścigów samochodowych

  Pełny katalog ograniczeń i wyłączeń zdarzeń ubezpieczeniowych znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Materiał marketingowy

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu znajdziesz w Dokumencie zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym, a pełna lista ograniczeń lub wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela dostępna jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

PKO Bank Polski działa jako agent ubezpieczeniowy PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., a szczegółowe informacje dotyczące jego umocowania są zawarte w sekcji „Pliki do pobrania”.

Ochronę ubezpieczeniową świadczy PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o ograniczeniach i wyłączeniach odpowiedzialności Ubezpieczyciela, a także czasie trwania umowy oraz zakresie terytorialnym, znajdują się w Dokumencie zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) dostępnych na stronach w sekcji ”Pliki do pobrania”. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.