Kup ubezpieczenie dziecka z ochroną NNW

Ubezpieczenie dziecka

 • Zapewnij dziecku ochronę w razie nieszczęśliwego wypadku m. in. w żłobku, przedszkolu, szkole, na uczelni
 • Dziecko zyska specjalistyczną pomoc medyczną i wsparcie 24/7 w przypadku wystąpienia urazów, np. złamania, oparzenia, zwichnięcia
 • Kup ubezpieczenie – już od 5 zł miesięcznie

Ile zapłacisz?

Miesięcznie
5 zł
Jednorazowo za cały rok
60 zł

Ubezpieczenie w kilku prostych krokach

1
Zaloguj się do IKO/iPKO
Przejdź kolejno do: Moje produkty/Ubezpieczenia → Ubezpieczenie dziecka → Kup ubezpieczenie
2
Wypełnij wniosek
Uzupełnij dane i wybierz zakres ochrony
3
Potwierdź zakup
Opłać składkę i zatwierdź zakup ubezpieczenia

Więcej o ubezpieczeniu NNW dziecka

Ubezpieczysz dzieci i młodzież do 20 roku życia, w tym:

 • dzieci od dnia narodzin
 • uczniów i studentów

Ochrona działa w różnych sytuacjach, m.in.: podczas pobytu dziecka w placówkach edukacyjnych, jak i na wakacjach, w czasie wolnym oraz w drodze do i ze szkoły lub przedszkola. PKO Ubezpieczenie dziecka może być dobrym zamiennikiem dla ubezpieczenia szkolnego NNW.

Ochroną objęte są zdarzenia zarówno na terenie Polski, jak i za granicą, z zastrzeżeniem, że świadczenia realizowane są wyłącznie na terytorium Polski.

Sumy ubezpieczenia/limity (górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela) dotyczą każdego nieszczęśliwego wypadku, który wystąpi w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia.

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA
SUMA UBEZPIECZENIA/ LIMIT

 

DODATKOWE WARUNKI

WYSOKOŚC SKŁADKI

5 zł/mies. ochrona podstawowa

9 zł/mies. ochrona rozszerzona

Koordynacja procesu leczenia

 

Infolinia medyczna 24 godziny na dobę

 

Bez limitu

 

brak

 

tak

 

tak

 

Wizyta lekarska

Wizyta u lekarza pediatry lub lekarza medycyny rodzinnej w placówce medycznej

 

Jedna wizyta

 

brak

 

tak

 

tak

 

 

Konsultacje lekarzy specjalistów

- chirurg,
- okulista,
- otolaryngolog,
- ortopeda,
- kardiolog,
- neurolog,
- pulmonolog,
- neurochirurg,
- psycholog.

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie na wszystkie świadczenia (niezależnie od liczby urazów powstałych w związku z tym samym Nieszczęśliwym wypadkiem)

 

 

 

 

 

 

 

 

tak

 

 

 

 

 

 

 

 

tak

 

 

Badania, diagnostyka, zabiegi

- badania laboratoryjne,
- RTG,
- USG,
- tomografia,
- rezonans,
- zabiegi ambulatoryjne
- opieka pielęgniarska
- zakup i transport leków
- transport medyczny

     Rehabilitacja

- domowe wizyty fizjoterapeuty lub organizacja rehabilitacji w poradni
- wypożyczenie lub zakup i transport sprzętu do rehabilitacji

Korepetycje/ prywatne lekcje dla dziecka

 

Koszt korepetycji oraz koszt dojazdu nauczyciela

 

1000 zł

W miejscu zamieszkania, gdy ubezpieczony wymaga pobytu w domu przez okres powyżej 7 dni

 

tak

 

tak

 

Opieka nad dzieckiem

 

Opieka nad niepełnoletnim ubezpieczonym

 

1000 zł

W miejscu zamieszkania, przez okres 5 kolejnych dni, gdy ubezpieczony wymaga leżenia

tak

tak

 

Bon podarunkowy

 

Dowolny zakup, który umili dziecku powrót do zdrowia

 

200 zł

Świadczenie jest płatne jednorazowo, po każdym nieszczęśliwym wypadku, w związku z którym stwierdzono uraz

 

tak

 

tak

 Świadczenie pieniężne

 Jednorazowe świadczenie po wystąpieniu urazu

 500 zł

Świadczenie płatne jednorazowo, w odniesieniu do maksymalnie jednego nieszczęśliwego wypadku w rocznym okresie ochrony

 nie

 tak

 

Zawierasz umowę na 1 rok. Ubezpieczenie przedłuży się na kolejny roczny okres ubezpieczenia, jeżeli zostaną spełnione warunki opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). W każdej chwili możesz zrezygnować z polisy.

 1. Zgłoszenie zdarzenia
  Skontaktuj się z Centrum pomocy ubezpieczyciela pod nr tel. (+48 22) 563 12 95 lub (+48 22) 383 22 95 i opisz, jak doszło do nieszczęśliwego wypadku
 2. Organizacja leczenia
  Ubezpieczyciel pomoże Ci umówić wizytę lekarską, badanie lub zabieg dla dziecka na podstawie dostarczonej do Centrum pomocy dokumentacji medycznej oraz zaleceń od lekarza prowadzącego
 3. Leczenie, rehabilitacja
  Dziecko jest w trakcie leczenia
 4. Czas powrotu dziecka do zdrowia
  W tym czasie dziecko może skorzystać z dodatkowego wsparcia, np. prywatne korepetycje lub opieka (jeśli dziecko jest niepełnoletnie)
 5. Bon podarunkowy 200 zł
  Każde dziecko otrzyma po urazie bon podarunkowy, który umili powrót do zdrowia
 6. Wypłata świadczenia 500 zł
  Po wystąpieniu urazu, jeżeli opłacasz dodatkową składkę

Pytania i odpowiedzi

Chronimy dziecko podczas jego pobytu zarówno w żłobku, przedszkolu, jak i w szkole, dlatego oferowane ubezpieczenie może być dobrą alternatywą dla ubezpieczenia szkolnego dla dziecka. W ofercie ubezpieczyciel skupia się przede wszystkim na pomocy w szybkim powrocie dziecka do zdrowia i pełni sprawności. W razie wystąpienia urazu np. złamania, umożliwiamy dostęp do szeregu usług medycznych, takich jak rehabilitacja, konsultacje lekarzy specjalistów, badania specjalistyczne.
PKO Ubezpieczenie dziecka działa w sytuacji, gdy dziecko wskutek nieszczęśliwego wypadku dozna urazu (np. złamania, oparzenia), uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Ubezpieczyciel oferuje szereg niezbędnych świadczeń medycznych i pomocowych, które przede wszystkim ułatwią i przyspieszą powrót dziecka do zdrowia. Natomiast nie może być ono traktowane jak prywatne ubezpieczenie zdrowotne dziecka, bo nie obejmuje pomocy w razie zachorowania.

Ubezpieczenie gwarantuje świadczenia w przypadku wystąpienia w okresie ochrony zdarzenia ubezpieczeniowego, tj.:

 • urazu (złamanie, skręcenie, zwichnięcie, oparzenie, rana wymagająca szycia, będące następstwem nieszczęśliwego wypadku),
 • rozstroju zdrowia (zmiany w organie lub organach ciała, które zakłócają normalne funkcjonowanie organizmu ludzkiego, będące następstwem nieszczęśliwego wypadku) lub uszkodzenia ciała (uszkodzenie organu lub narządu w następstwie nieszczęśliwego wypadku np. otarcia, stłuczenia).

PKO UBEZPIECZENIE DZIECKA

SZCZEGÓŁY OCHRONY

KIEDY?

 Wizyta lekarska

 

- centrum pomocy zapewnia ubezpieczonemu wizytę lekarską (wizytę u lekarza pediatry lub lekarza medycyny rodzinnej) w placówce medycznej

 

w przypadku urazu, rozstroju zdrowia1, uszkodzenia ciała

 

 

 

Organizacja i pokrycie kosztów pomocy medycznej

- konsultacje lekarzy specjalistów,
- badania diagnostyczne, w tym:
badania laboratoryjne oraz radiologiczne,
USG, tomografia komputerowa, rezonans,
- zabiegi ambulatoryjne,
- rehabilitacja,
- opieka pielęgniarska,
- zakup i transport leków,
- transport medyczny (placówka medyczna – dom),
- wypożyczenie lub zakup i transport sprzętu rehabilitacyjnego

 w przypadku urazu

- wsparcie w zakresie monitorowania procesu leczenia, w tym m.in.: umawianie wizyt/badań/zabiegów, przekazywanie dokumentacji medycznej, dostęp do telefonicznej informacji

w przypadku urazu, rozstroju zdrowia, uszkodzenia ciała

Dodatkowe wsparcie

 

 - opieka nad niepełnoletnim ubezpieczonym
- organizacja i pokrycie kosztów korepetycji
 - bon podarunkowy jako upominek dla poszkodowanego ubezpieczonego

w przypadku urazu

Świadczenie pieniężne (ochrona rozszerzona)

- świadczenie płatne na rzecz ubezpieczonego jednorazowo (maksymalnie za jeden nieszczęśliwy wypadek w rocznym okresie ochrony)

w przypadku urazu 1Definicje: urazu, rozstroju zdrowia i uszkodzenia ciała znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

W pewnych sytuacjach ochrona ubezpieczeniowa może być ograniczona lub wyłączona. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które są następstwem między innymi:

 • zawodowego uprawniania sportu przez dziecko
 • amatorskiego uprawiania wybranych dyscyplin sportowych przez ubezpieczonego np. wspinaczki górskiej lub skałkowej, snowboardingu poza wyznaczonymi trasami zjazdowymi, kick-boxingu, wyścigów samochodowych

Pełny katalog ograniczeń i wyłączeń zdarzeń ubezpieczeniowych znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Artykuły z Bankomanii

Dowiedź się więcej o produkcie

Materiał marketingowy

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu znajdziesz w Dokumencie zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym, a pełna lista ograniczeń lub wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela dostępna jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

PKO Bank Polski działa jako agent ubezpieczeniowy PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., a szczegółowe informacje dotyczące jego umocowania są zawarte w sekcji „Pliki do pobrania”.

Ochronę ubezpieczeniową świadczy PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o ograniczeniach i wyłączeniach odpowiedzialności Ubezpieczyciela, a także czasie trwania umowy oraz zakresie terytorialnym, znajdują się w Dokumencie zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) dostępnych na stronach w sekcji ”Pliki do pobrania”. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.