Ubezpieczenie mieszkania i domu
PKO DOM

Ubezpieczenie mieszkania i domu

 • Wybierz pakiet dostosowany do swoich potrzeb
 • Zyskaj Assistance dla domu 24/7 - np. pomoc hydraulika, elektryka
 • Skorzystaj z szerokiego zakresu ochrony - np. na przenośny sprzęt elektroniczny

Ubezpieczenie w kilku prostych krokach

1
Zaloguj się do IKO/iPKO
Przejdź kolejno do: Moje produktyUbezpieczeniaNieruchomościOblicz składkę
2
Wypełnij wniosek
Uzupełnij dane i wybierz zakres ochrony
3
Potwierdź zakup
Opłać składkę i zatwierdź zakup ubezpieczenia

Więcej o ubezpieczeniu domu i mieszkania

 • Dom lub mieszkanie – z elementami wykończenia, wyposażeniem posesji (np. ogrodzenie, altana), pomieszczeniami przynależnymi (np. komórka)
 • Ruchomości, wyposażenie lub elementy wykończenia – zarówno w domu, jak i na posesji, np.: sprzęt RTV, AGD, komputer, meble, instrumenty
 • Dom w budowie – z elementami wykończenia, wyposażeniem posesji, materiałami i wyposażeniem budowlanym

UBEZPIECZENIE

Ubezpieczasz dom, mieszkanie, elementy wykończenia, ruchomości

Ubezpieczasz dom w budowie

Pakiet

Standardowy

Super

Pro

Podstawowy

Od zdarzeń losowych

×
zakres Standardowy

×
zakres SuperPro (All risk)

×
zakres SuperPro (All risk)

 ×
zakres Podstawowy

Assistance dla domu 24/7

×

×

×

 

OC w życiu prywatnym

 

×

×

 

Od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji

   

×

 

× ubezpieczenie dostępne w pakiecie

W pakiecie Super i Pro możesz dodatkowo ubezpieczyć:

 • elementy szklane ? Ubezpieczenie garażu/miejsca parkingowego/budynku gospodarczego
 • przenośny sprzęt elektroniczny
 • OC najemcy ? OC najemcy tylko, jeśli wynajmujesz od kogoś tę nieruchomość
 • pomoc przy awarii roweru
 • pomoc IT


W ubezpieczeniu domu w budowie możesz dokupić ubezpieczenie:

 • OC w życiu prywatnym
 • od kradzieży elementów wykończenia
 • od katastrofy budowlanej

W zależności od wyboru pakietu i dodatkowego ryzyka ubezpieczenie zapewnia:

Ubezpieczenie

Szczegóły ochrony

 

 

 

 

 

Ubezpieczenie mienia

 

 

 

od zdarzeń losowych

Ubezpieczyciel pokrywa koszty szkód od zdarzeń losowych w ubezpieczonym mieniu.


Zakres ubezpieczenia:

 • Podstawowy – (tylko dla domu w budowie) chroni w razie sytuacji wymienionych w Warunkach Ubezpieczenia np. pożaru, powodzi, zalania, przepięcia, gradu, śniegu.
 • Standardowy – ten sam zakres, co pakiet Podstawowy. Dodatkowo chroni od szkód z powodu rażącego niedbalstwa, np. pożaru przez pozostawienie niewygaszonego kominka.
 • SuperPro (All risk) –  chroni w zakresie wszystkich szkód w mieniu, które nie są uwzględnione w wyłączeniach w Warunkach Ubezpieczenia.

 

od kradzieży z włamaniem,
rabunku i dewastacji

Ubezpieczyciel pokrywa koszty szkód od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji w ubezpieczonym mieniu. 

W przypadku rabunku ubezpieczyciel odpowiada też za szkody poza miejscem ubezpieczenia – na terenie Polski. 
Ubezpieczenie dostępne w pakiecie PRO.

OC – Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym dla ubezpieczonego i jego osób bliskich (domowników)

Ubezpieczyciel pokrywa koszty szkód wyrządzonych osobom trzecim przez ubezpieczonego lub jego osobę bliską (domownika), również poza domem.

Przykład: nieumyślne zalanie mieszkania sąsiada lub nieumyślne zarysowanie zaparkowanego auta podczas jazdy na rowerze.

Assistance dla domu 24/7

Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty pomocy, jeśli w ubezpieczonym domu dojdzie do awarii. Organizuje wizyty, np.: hydraulika, specjalisty od naprawy sprzętu RTV, dekarza. 

Ubezpieczyciel organizuje transport i zakwaterowanie, jeśli przez nieoczekiwane zdarzenie nie można zostać w ubezpieczonym domu lub mieszkaniu.

Umowę ubezpieczenia zawierasz na 12 miesięcy.

Wysokość składki ubezpieczenia jest wyliczana indywidualnie i zależy od m.in.:

 • zakresu ubezpieczenia
 • przedmiotu ubezpieczenia
 • sumy ubezpieczenia
 • parametrów nieruchomości (m.in. rok budowy, piętro)

Wysokość swojej składki możesz obliczyć w serwisie iPKO, aplikacji IKO lub w każdej placówce PKO Banku Polskiego.

W razie awarii lub wystąpienia szkody skontaktuj się z Centrum Alarmowym ubezpieczyciela:

Zgłoszenie szkody

Szkodę należy zgłosić niezwłocznie, jednak nie później niż, do 7 dni od dnia jej wystąpienia lub uzyskania informacji o zajściu zdarzenia.

 • przez formularz na stronie https://www.pkoubezpieczenia.pl
 • telefonicznie +48 81 535 67 66 (opłata zgodna z taryfą operatora)
 • pisemnie na adres: PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa
 • w serwisie iPKO (Moje produkty →  Ubezpieczenia →  Szczegóły ubezpieczenia →  Zarządzaj →  Zgłoś szkodę)

Pomoc w przypadku awarii

Zadzwoń pod numer: +48 81 535 67 66 (opłata zgodna z taryfą operatora) i przygotuj informacje:

 • imię i nazwisko
 • adres ubezpieczonej nieruchomości
 • numer telefonu do kontaktu
 • krótki opis zdarzenia oraz rodzaj potrzebnej pomocy

Program PKO Inteligentny dom to innowacyjne połączenie ubezpieczenia PKO Dom z urządzeniami Smart Home.

W ramach Programu możesz dostać 40% zniżki na zakup urządzenia Smart Home, np. czujnika czadu, zalania, pożaru, włamania, oraz połączyć je z ubezpieczeniem Assistance dla domu 24/7. 

Sprawdź Program PKO Inteligentny dom

 • Dbasz o bezpieczeństwo domu niezależnie od miejsca swojego pobytu dzięki inteligentnym urządzeniom i aplikacji na telefonie
 • Natychmiast dostajesz powiadomienie o wykrytym przez urządzenia niebezpieczeństwie
 • Po wykryciu zagrożenia przez czujniki Centrum Alarmowe sprawdzi, czy potrzebujesz pomocy i zorganizuje fachowca do likwidacji usterki, awarii
 • Zyskujesz też ochronę urządzeń inteligentnego domu w razie ataku hakerskiego

Dowiedź sie więcej

Pytania i odpowiedzi

Możesz kupić ubezpieczenie PKO Dom i ustanowić cesję ubezpieczenia nieruchomości na PKO Bank Polski/PKO Bank Hipoteczny lub inny bank, w którym masz kredyt hipoteczny.

Jaka jest suma ubezpieczenia, czyli maksymalna kwota, którą może pokryć ubezpieczyciel?

 • Sumę ubezpieczenia ustalasz samodzielnie
 • Limity są określone przez ubezpieczyciela – znajdziesz je w Warunkach Ubezpieczenia

Ważne: Wypłata odszkodowania nigdy nie będzie wyższa od sumy ubezpieczenia lub limitu. Dlatego upewnij się, czy suma ubezpieczenia odpowiada wartości mienia, które chcesz ubezpieczyć.

W pewnych sytuacjach ochrona ubezpieczeniowa może być ograniczona lub wyłączona – poniżej przykłady takich sytuacji.

Pełną listę wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności znajdziesz w Warunkach Ubezpieczenia.


Przykłady wyłączeń odpowiedzialności:


W przypadku ubezpieczenia: mienia, przenośnego sprzętu elektronicznego poza miejscem ubezpieczenia, elementów szklanych, od katastrofy budowlanej, od kradzieży zwykłej, wyłączone są szkody, które są następstwem:

 • umyślnego działania osoby ubezpieczonej lub osoby bliskiej 
 • przenikania wód z gruntu - jeśli przenikanie wód z gruntu nie jest następstwem powodzi lub opadu 
 • regularnego i stałego działania czynników atmosferycznych, termicznych, chemicznych, biologicznych lub naturalnych (np. temperatura, wilgoć, pył, dym, sadza, pleśń, grzyby), a także wibracji i wstrząsów (np. związanych z ruchem pojazdów lądowych, podziemnych lub statków powietrznych) 
 • przemarzania elementów konstrukcyjnych budynków


W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym i ubezpieczeniu OC Najemcy, wyłączone są szkody:

 • wyrządzone umyślnie przez osobę ubezpieczoną
 • zaistniałe w następstwie prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej ubezpieczonego
 • wyrządzone przez ubezpieczonego innej osobie, na rachunek której została zawarta umowa ubezpieczenia
 • w mieniu, którego wartość w dniu, w którym wystąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe nie przewyższa 100 zł


W ubezpieczeniu Assistance wyłączone są szkody, które są następstwem:

 • umyślnego działania osoby ubezpieczonej lub osób bliskich
 • uszkodzenia podziemnych rur, instalacji kanalizacyjnych, gazowych, wodociągowych podziemnych linii energetycznych lub tych instalacji, za których naprawę lub konserwację odpowiadają służby pogotowia technicznego, wodno-kanalizacyjnego gazowego lub energetycznego albo administracja budynku wielorodzinnego
 • przemarzania elementów konstrukcyjnych budynków

Materiał marketingowy

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

PKO Bank Polski działa jako agent ubezpieczeniowy, a szczegółowe informacje dotyczące pełnomocnictwa są zawarte w sekcji „Dokumenty”. Ubezpieczenie PKO Dom jest oferowane przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA dla klientów PKO Banku Polskiego i PKO Banku Hipotecznego. 

Przed zawarciem umowy zapoznaj się z dokumentacją ubezpieczeniową, w tym z Warunkami Ubezpieczenia oraz Dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym i zakresem poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych, a także z wyłączeniami i ograniczeniami odpowiedzialności.

Szczegóły Programu PKO Inteligentny dom, w tym okres jego trwania, zawarte są w: Regulaminie Programu Inteligentny dom, Warunkach Ubezpieczenia PKO Dom, Dokumencie zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym oraz Regulaminie Programu Inteligentny dom, które znajdziesz na stronie programu