Ubezpieczenie mieszkania i domu
PKO DOM

Ubezpieczenie mieszkania i domu

 • Wybierz pakiet dostosowany do swoich potrzeb
 • Zyskaj Assistance dla domu 24/7 - np. pomoc hydraulika, elektryka
 • Skorzystaj z szerokiego zakresu ochrony - np. na przenośny sprzęt elektroniczny

Ubezpieczenie w kilku prostych krokach

 • 1
  Zaloguj się do IKO/iPKO
  Przejdź kolejno do: Moje produktyUbezpieczeniaNieruchomościOblicz składkę
 • 2
  Wypełnij wniosek
  Uzupełnij dane i wybierz zakres ochrony
 • 3
  Potwierdź zakup
  Opłać składkę i zatwierdź zakup ubezpieczenia

Więcej o ubezpieczeniu domu i mieszkania

  • Dom lub mieszkanie – z elementami wykończenia, wyposażeniem posesji (np. ogrodzenie, altana), pomieszczeniami przynależnymi (np. komórka)
  • Ruchomości, wyposażenie lub elementy wykończenia – zarówno w domu, jak i na posesji, np.: sprzęt RTV, AGD, komputer, meble, instrumenty
  • Dom w budowie – z elementami wykończenia, wyposażeniem posesji, materiałami i wyposażeniem budowlanym
 • UBEZPIECZENIE

  Ubezpieczasz dom, mieszkanie, elementy wykończenia, ruchomości

  Ubezpieczasz dom w budowie

  Pakiet

  Standardowy

  Super

  Pro

  Podstawowy

  Od zdarzeń losowych

  ×
  zakres Standardowy

  ×
  zakres SuperPro (All risk)

  ×
  zakres SuperPro (All risk)

   ×
  zakres Podstawowy

  Assistance dla domu 24/7

  ×

  ×

  ×

   

  OC w życiu prywatnym

   

  ×

  ×

   

  Od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji

    

  ×

   

  × ubezpieczenie dostępne w pakiecie

  W pakiecie Super i Pro możesz dodatkowo ubezpieczyć:

  • elementy szklane ? Ubezpieczenie garażu/miejsca parkingowego/budynku gospodarczego
  • przenośny sprzęt elektroniczny
  • OC najemcy ? OC najemcy tylko, jeśli wynajmujesz od kogoś tę nieruchomość
  • pomoc przy awarii roweru
  • pomoc IT

   

  W ubezpieczeniu domu w budowie możesz dokupić ubezpieczenie:

  • OC w życiu prywatnym
  • od kradzieży elementów wykończenia
  • od katastrofy budowlanej
 • W zależności od wyboru pakietu i dodatkowego ryzyka ubezpieczenie zapewnia:

  Ubezpieczenie

  Szczegóły ochrony

   

   

   

   

   

  Ubezpieczenie mienia

   

   

   

  od zdarzeń losowych

  Ubezpieczyciel pokrywa koszty szkód od zdarzeń losowych w ubezpieczonym mieniu.


  Zakres ubezpieczenia:

  • Podstawowy – (tylko dla domu w budowie) chroni w razie sytuacji wymienionych w Warunkach Ubezpieczenia np. pożaru, powodzi, zalania, przepięcia, gradu, śniegu.
  • Standardowy – ten sam zakres, co pakiet Podstawowy. Dodatkowo chroni od szkód z powodu rażącego niedbalstwa, np. pożaru przez pozostawienie niewygaszonego kominka.
  • SuperPro (All risk) –  chroni w zakresie wszystkich szkód w mieniu, które nie są uwzględnione w wyłączeniach w Warunkach Ubezpieczenia.

   

  od kradzieży z włamaniem,
  rabunku i dewastacji

  Ubezpieczyciel pokrywa koszty szkód od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji w ubezpieczonym mieniu. 

  W przypadku rabunku ubezpieczyciel odpowiada też za szkody poza miejscem ubezpieczenia – na terenie Polski. 
  Ubezpieczenie dostępne w pakiecie PRO.

  OC – Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym dla ubezpieczonego i jego osób bliskich (domowników)

  Ubezpieczyciel pokrywa koszty szkód wyrządzonych osobom trzecim przez ubezpieczonego lub jego osobę bliską (domownika), również poza domem.

  Przykład: nieumyślne zalanie mieszkania sąsiada lub nieumyślne zarysowanie zaparkowanego auta podczas jazdy na rowerze.

  Assistance dla domu 24/7

  Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty pomocy, jeśli w ubezpieczonym domu dojdzie do awarii. Organizuje wizyty, np.: hydraulika, specjalisty od naprawy sprzętu RTV, dekarza. 

  Ubezpieczyciel organizuje transport i zakwaterowanie, jeśli przez nieoczekiwane zdarzenie nie można zostać w ubezpieczonym domu lub mieszkaniu.

 • Umowę ubezpieczenia zawierasz na 12 miesięcy.

 • Wysokość składki ubezpieczenia jest wyliczana indywidualnie i zależy od m.in.:

  • zakresu ubezpieczenia
  • przedmiotu ubezpieczenia
  • sumy ubezpieczenia
  • parametrów nieruchomości (m.in. rok budowy, piętro)

  Wysokość swojej składki możesz obliczyć w serwisie iPKO, aplikacji IKO lub w każdej placówce PKO Banku Polskiego.

 • W razie awarii lub wystąpienia szkody skontaktuj się z Centrum Alarmowym ubezpieczyciela:

  Zgłoszenie szkody

  Szkodę należy zgłosić niezwłocznie, jednak nie później niż, do 7 dni od dnia jej wystąpienia lub uzyskania informacji o zajściu zdarzenia.

  • przez formularz na stronie https://www.pkoubezpieczenia.pl
  • telefonicznie +48 81 535 67 66 (opłata zgodna z taryfą operatora)
  • pisemnie na adres: PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa
  • w serwisie iPKO (Moje produkty →  Ubezpieczenia →  Szczegóły ubezpieczenia →  Zarządzaj →  Zgłoś szkodę)

  Pomoc w przypadku awarii

  Zadzwoń pod numer: +48 81 535 67 66 (opłata zgodna z taryfą operatora) i przygotuj informacje:

  • imię i nazwisko
  • adres ubezpieczonej nieruchomości
  • numer telefonu do kontaktu
  • krótki opis zdarzenia oraz rodzaj potrzebnej pomocy
 • Program PKO Inteligentny dom to innowacyjne połączenie ubezpieczenia PKO Dom z urządzeniami Smart Home.

  W ramach Programu możesz dostać 40% zniżki na zakup urządzenia Smart Home, np. czujnika czadu, zalania, pożaru, włamania, oraz połączyć je z ubezpieczeniem Assistance dla domu 24/7. 

  Sprawdź Program PKO Inteligentny dom

  • Dbasz o bezpieczeństwo domu niezależnie od miejsca swojego pobytu dzięki inteligentnym urządzeniom i aplikacji na telefonie
  • Natychmiast dostajesz powiadomienie o wykrytym przez urządzenia niebezpieczeństwie
  • Po wykryciu zagrożenia przez czujniki Centrum Alarmowe sprawdzi, czy potrzebujesz pomocy i zorganizuje fachowca do likwidacji usterki, awarii
  • Zyskujesz też ochronę urządzeń inteligentnego domu w razie ataku hakerskiego


  Dowiedz sie więcej

 • Możesz kupić ubezpieczenie PKO Dom i ustanowić cesję ubezpieczenia nieruchomości na PKO Bank Polski/PKO Bank Hipoteczny lub inny bank, w którym masz kredyt hipoteczny.

  Jaka jest suma ubezpieczenia, czyli maksymalna kwota, którą może pokryć ubezpieczyciel?

  • Sumę ubezpieczenia ustalasz samodzielnie
  • Limity są określone przez ubezpieczyciela – znajdziesz je w Warunkach Ubezpieczenia

  Ważne: Wypłata odszkodowania nigdy nie będzie wyższa od sumy ubezpieczenia lub limitu. Dlatego upewnij się, czy suma ubezpieczenia odpowiada wartości mienia, które chcesz ubezpieczyć.

 • W pewnych sytuacjach ochrona ubezpieczeniowa może być ograniczona lub wyłączona – poniżej przykłady takich sytuacji.

  Pełną listę wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności znajdziesz w Warunkach Ubezpieczenia.


  Przykłady wyłączeń odpowiedzialności:


  W przypadku ubezpieczenia: mienia, przenośnego sprzętu elektronicznego poza miejscem ubezpieczenia, elementów szklanych, od katastrofy budowlanej, od kradzieży zwykłej, wyłączone są szkody, które są następstwem:

  • umyślnego działania osoby ubezpieczonej lub osoby bliskiej 
  • przenikania wód z gruntu - jeśli przenikanie wód z gruntu nie jest następstwem powodzi lub opadu 
  • regularnego i stałego działania czynników atmosferycznych, termicznych, chemicznych, biologicznych lub naturalnych (np. temperatura, wilgoć, pył, dym, sadza, pleśń, grzyby), a także wibracji i wstrząsów (np. związanych z ruchem pojazdów lądowych, podziemnych lub statków powietrznych) 
  • przemarzania elementów konstrukcyjnych budynków


  W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym i ubezpieczeniu OC Najemcy, wyłączone są szkody:

  • wyrządzone umyślnie przez osobę ubezpieczoną
  • zaistniałe w następstwie prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej ubezpieczonego
  • wyrządzone przez ubezpieczonego innej osobie, na rachunek której została zawarta umowa ubezpieczenia
  • w mieniu, którego wartość w dniu, w którym wystąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe nie przewyższa 100 zł


  W ubezpieczeniu Assistance wyłączone są szkody, które są następstwem:

  • umyślnego działania osoby ubezpieczonej lub osób bliskich
  • uszkodzenia podziemnych rur, instalacji kanalizacyjnych, gazowych, wodociągowych podziemnych linii energetycznych lub tych instalacji, za których naprawę lub konserwację odpowiadają służby pogotowia technicznego, wodno-kanalizacyjnego gazowego lub energetycznego albo administracja budynku wielorodzinnego
  • przemarzania elementów konstrukcyjnych budynków

Materiał marketingowy

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

PKO Bank Polski działa jako agent ubezpieczeniowy, a szczegółowe informacje dotyczące pełnomocnictwa są zawarte w sekcji „Pliki do pobrania”. Ubezpieczenie PKO Dom jest oferowane przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA dla klientów PKO Banku Polskiego i PKO Banku Hipotecznego. 

Przed zawarciem umowy zapoznaj się z dokumentacją ubezpieczeniową, w tym z Warunkami Ubezpieczenia oraz Dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym i zakresem poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych, a także z wyłączeniami i ograniczeniami odpowiedzialności.

Szczegóły Programu PKO Inteligentny dom, w tym okres jego trwania, zawarte są w: Regulaminie Programu Inteligentny dom, Warunkach Ubezpieczenia PKO Dom, Dokumencie zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym oraz Regulaminie Programu Inteligentny dom, które znajdziesz na stronie programu

Wyjaśniamy oznaczenia

1 Szczegółowe informacje o zakresie, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajdziesz w Warunkach Ubezpieczenia dostępnych w sekcji pliki do pobrania