Kredyt hipoteczny Własny Kąt
SPEŁNIAJ SWOJE MARZENIA – MY ZAJMIEMY SIĘ RESZTĄ

Kredyt hipoteczny Własny Kąt

 • 0% prowizji z ubezpieczeniem od utraty pracy
 • 0% prowizji z przeniesieniem kredytu mieszkaniowego z innego banku
 • Oprocentowanie zmienne lub stałe przez 5 lat
 • Wystarczy tylko 10% wkładu

RRSO w PKO Banku Polskim 8,90%

RRSO w PKO Banku Hipotecznym 9,48%

Chcesz mieć pewność, że oprocentowanie Twojego kredytu hipotecznego nie zmieni się przez 5 lat? Skorzystaj z oferty ze stałą stopą procentową

3 kroki do realizacji Twoich marzeń

1
Porozmawiaj z ekspertem

Wybierz dogodny termin i porozmawiaj z ekspertem – telefonicznie, online lub w wybranym oddziale. Możesz też zostawić swój numer – oddzwonimy

2
Złóż wniosek

Złóż wniosek o kredyt hipoteczny w serwisie iPKO lub w oddziale. Gdy zweryfikujemy wniosek, przekażemy Ci decyzję kredytową

Dowiedz się więcej o wniosku w iPKO

3
Zatwierdź umowę

Umowę podpiszesz w naszym oddziale. Podczas spotkania nasz ekspert przedstawi Ci szczegóły Twojego kredytu hipotecznego

Miniatura video 9691

Na dobrej drodze do domu

Ile wyniesie Twoja rata kredytu hipotecznego?

Wkład własny to środki, które musisz mieć, aby złożyć wniosek. Standardowo musisz mieć 20% wartości nieruchomości na wkład własny. Gdybyś chciał skorzystać z wniesienia jedynie 10% wkładu własnego, będziemy musieli podwyższyć marżę kredytu do czasu spłaty brakującego wkładu.

Pakiet produktów

Możesz obniżyć marżę do 1,1 pp. w pierwszym roku kredytowania, a prowizja Twojego kredytu wyniesie 0%, jeśli już masz lub chcesz skorzystać z:

 • konta osobistego,
 • karty kredytowej lub ubezpieczenia na życie,
 • ubezpieczenia spłaty kredytu.

Warunki cenowe ustalane są indywidualnie i zależą m.in. od: kwoty kredytu, wartości i miejsca zabezpieczenia kredytu, produktów z których skorzysta lub które posiada klient. Do prezentowanych wyliczeń przyjęto, że klient posiada bądź skorzysta z ROR z deklaracją wpływów, karty kredytowej, ubezpieczenia spłaty kredytu a nieruchomość na której zabezpieczony jest kredyt to lokal poza Warszawą. Wyliczenia dokonane za pomocą powyższego kalkulatora mają charakter orientacyjny i przykładowy. Służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być traktowane jako oferta, rekomendacja, zaproszenie do zawarcia umowy kredytu ani usługa doradztwa. Informacje wyżej podane powinny być analizowane łącznie z formularzem informacyjnym udostępnianym przez Bank przed zawarciem umowy o kredyt. Udzielenie szczegółowych informacji na temat kosztów kredytu i zasad jego spłaty jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu przez Bank oceny zdolności kredytowej konsumenta.

Standardowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na finansowanej lub innej nieruchomości oraz przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości.

Kredyt z oprocentowaniem zmiennym jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej, w tym istotnej zmiany lub zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego – wzrost wartości wskaźnika referencyjnego, istotna zmiana lub zaprzestanie opracowywania i zastąpienie go alternatywnym wskaźnikiem referencyjnym albo wewnętrzną stopą procentową stosowaną w rozliczeniach z klientami mogą skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu. W przypadku kredytu z oprocentowaniem zmiennym ze stałą stopą procentową w 5-letnim okresie oprocentowania, wysokość raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie bieżącego wskaźnika WIBOR.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteką wynosi 8,90% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 27 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 289 406 zł; LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 60,7%; oprocentowanie stałe: 6,44% rok (w 1. roku), 7,47%/rok (od 2. do 5. roku), na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 5,34%/rok i marża 1,1% (w 1. roku) oraz marża  2,13% (od 2. do 5. roku); a następnie oprocentowanie zmienne 8,69%/rok (od 6. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 6,56%/rok i marża  2,13%; całkowity koszt kredytu 454 698,69 zł, w tym prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 436 113,20 zł, ubezpieczenie nieruchomości 6 251,04 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł, ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR), karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 2509,75 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 9 405,70 zł (za 4 lata); całkowita kwota do zapłaty 744 104,69 zł, płatna w 324 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych, przy czym dwanaście pierwszych rat wynosi 1887,45 zł. Od 2. roku raty wyniosą po 2 077,10 zł, od 6. roku po 2 287,01 zł i ostatnia rata wyniesie 1 685,37 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 11.08.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Grafika do linku Sprawdź wszystkie cele

Na jaki cel możesz otrzymać kredyt?

 • Zakup mieszkania, domu, garażu lub działki budowlanej
 • Zakup i zagospodarowanie działki rekreacyjnej
 • Budowa domu, wykończenie, remont i wyposażenie nieruchomości
 • Nabycie spółdzielczego prawa do budynku lub mieszkania

Sprawdź wszystkie cele

Ile zapłacisz?

Kredyt hipoteczny do 80 000 zł
Ocena wartości nieruchomości, która będzie zabezpieczeniem
300 zł
Kredyt od 80 000 zł – mieszkania, nieruchomości gruntowe, garaże wolnostojące
Ocena wartości nieruchomości, która będzie zabezpieczeniem
400 zł
Kredyt od 80 000 zł – domy jednorodzinne
Ocena wartości nieruchomości, która będzie zabezpieczeniem
700 zł
Kredyt od 80 000 zł – pozostałe nieruchomości
Ocena wartości nieruchomości, która będzie zabezpieczeniem
opłatę ustalamy indywidualnie

Pytania i odpowiedzi

To kredyt zabezpieczony hipoteką, który możesz przeznaczyć na zakup mieszkania, domu lub budowę domu oraz wiele innych celów.
Podstawowym warunkiem otrzymania kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej oraz pełnej zdolności do czynności prawnych, a także uzyskiwanie dochodu w PLN.
Wkład własny to środki które nie pochodzą z kredytu, a które zostaną przeznaczone na sfinansowanie nieruchomości. Środki te należy zaangażować przed wypłatą kredytu/ pierwszej transzy kredytu. Innymi słowy, wkład własny to różnica pomiędzy kosztami przedsięwzięcia a kwotą kredytu.
Tak, marża Twojego kredytu zostanie obniżona1, jeżeli po dniu zawarcia umowy kredytu dostarczysz do Banku świadectwo charakterystyki energetycznej dla nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, spełniające poniższe kryteria:
 • świadectwo będzie ważne przez co najmniej 60 miesięcy od dnia dostarczenia do Banku
 • wskaźnik EP określony w świadectwie jest nie wyższy niż:
  - 58 kWh/(m2rok) - dla lokalu mieszkalnego, lub
  - 63 kWh/(m2rok) - dla domu jednorodzinnego. 
Oferta obowiązuje dla decyzji kredytowych wydanych od 1 października 2021 r. 

Specjalne warunki obowiązują do 30.09.2023r
Tak. Można go też wykorzystać na inne cele.
Wymagany przez bank wkład własny to 10% wartości nieruchomości.
W oddziale banku pracownik wyda Ci formularz informacyjny, w którym znajdziesz informacje o proponowanym kredycie hipotecznym, jego warunkach cenowych i kosztach.
Maksymalny termin, w którym powinna nastąpić wypłata kredytu lub pożyczki hipotecznej określony został w umowie kredytu i może nastąpić po spełnieniu wskazanych warunków do wypłaty.
Informacje na ten temat znajdziesz m.in. w umowie kredytu, a mogą to być np:
 • dostarczenie do Banku aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości
 • złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej / założenie księgi wieczystej i dostarczenie potwierdzenia do banku
 • kwestie podatkowe (np. podatek czynności cywilnoprawnych)
 • spełnienie innych warunków zawartych w umowie kredytu np. ubezpieczenie nieruchomości z cesją na bank
Tak, można wcześniej spłacić kredyt, zarówno w całości jak i w części. Jeśli podpisałeś umowę o kredyt (ze zmienną stopą procentową) po 21.07.2017r – możesz to zrobić bez opłat.
Tak, o kredyt mogą wystąpić:
 • max 3 odrębne gosp. domowe (nie więcej niż 4 osoby) – gdy jednym z celów kredytu, będzie cel mieszkaniowy,
 • max 2 odrębne gosp. domowe (nie więcej niż 4 osoby) – w innych przypadkach.
Możesz wnioskować o dokonanie wielu zmian, m.in.:
 • sposobu oprocentowania ze zmiennego na stałe na okres 5 lat (w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej nie masz możliwości zmiany sposobu oprocentowania)
 • formuły rat na raty równe lub malejące
 • obniżenia marży dla kredytu hipotecznego w zielonej odsłonie
Zwrócimy Ci odsetki za podwyższone oprocentowanie, jeśli spełnisz 2 warunki:
 • Twoja umowa o kredyt lub pożyczkę hipoteczną została zawarta między 22 lipca 2017 r. a 28 sierpnia 2022 r.
 • hipotekę wpisano do księgi wieczystej po 16 września 2022 r.
Nie musisz składać żadnych dyspozycji. Gdy sąd wpisze hipotekę i nas o tym zawiadomi, my sprawdzimy poprawność wpisu i zwrócimy Ci odsetki z tego tytułu, liczone od dnia uruchomienia Twojego kredytu/pożyczki lub wypłaty pierwszej transzy. Pieniądze otrzymasz na rachunek, z którego spłacasz swój kredyt hipoteczny.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
Cel Kredyt mieszkaniowy
na konkretny cel, w tym: zakup lub budowa/remont/wykończenie nieruchomości np. mieszkania, domu, działki
Pożyczka hipoteczna
na dowolnie wybrany cel: niezwiązany z działalnością gospodarczą
maksymalny okres kredytowania 35 lat 20 lat
maksymalna kwota kredytu 90% wartości nieruchomości 60% wartości nieruchomości
wymagany wkład własny Tak  Nie
zasady spłaty raty równe lub malejące, możliwość zmiany w trakcie raty równe lub malejące, możliwość zmiany w trakcie
oprocentowanie stopa zmienna lub stała przez 5 lat stopa zmienna lub stała przez 5 lat
waluta polski złoty (PLN) polski złoty (PLN)
1Zgodnie z umową, obniżka następuje w najbliższym terminie wymagalności raty kredytu następującym po dniu, w którym Kredytobiorca dostarczył świadectwo. W przypadku oferty Pakiet Własny Kąt hipoteczny obniżenie marży nie będzie stosowane w okresie spłaty pierwszych 12 rat obowiązuje wówczas marża na poziomie 1,1 p.p; obniżka marży obowiązuje w całym okresie kredytowania; szczegóły co do dnia w którym następuje obniżenie marży znajdują się w umowie kredytu.

Przykład reprezentatywny dla PKO Banku Polskiego

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteką wynosi 8,90% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 27 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 289 406 zł; LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 60,7%; oprocentowanie stałe: 6,44% rok (w 1. roku), 7,47%/rok (od 2. do 5. roku), na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 5,34%/rok i marża 1,1% (w 1. roku) oraz marża  2,13% (od 2. do 5. roku); a następnie oprocentowanie zmienne 8,69%/rok (od 6. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 6,56%/rok i marża  2,13%; całkowity koszt kredytu 454 698,69 zł, w tym prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 436 113,20 zł, ubezpieczenie nieruchomości 6 251,04 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł, ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR), karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 2509,75 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 9 405,70 zł (za 4 lata); całkowita kwota do zapłaty 744 104,69 zł, płatna w 324 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych, przy czym dwanaście pierwszych rat wynosi 1887,45 zł. Od 2. roku raty wyniosą po 2 077,10 zł, od 6. roku po 2 287,01 zł i ostatnia rata wyniesie 1 685,37 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 11.08.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Przykład reprezentatywny dla PKO Banku Hipotecznego

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Hipotecznym SA zabezpieczonego hipoteką wynosi 9,48% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 30 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 340 569 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 66,20%, oprocentowanie zmienne 7,66%/rok – w pierwszym roku oraz 8,69%/rok w kolejnych, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 6,56 % wg stanu na dzień 11.08.2023 r. oraz marża 1,1 p.p. w pierwszym roku oraz marża 2,13 p.p. w kolejnych latach; całkowity koszt kredytu 636 029,67 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 613 588,75 zł, ubezpieczenie nieruchomości 8 173,80 zł (za cały okres kredytowania dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł, ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR); karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 2 779,63 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 11 068,49 zł (za 4 lata); całkowita kwota do zapłaty 976 598,67 zł, płatna w 360 miesięcznych ratach annuitetowych (równych), przy czym dwanaście pierwszych rat wyniesie po 2 420,70 zł w pierwszym roku oprocentowania. Od drugiego roku kolejne raty wyniosą po 2 662,89 zł i ostatnia rata wyniesie 1 086,52 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 11.08.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. 

 

PKO Bank Polski przy oferowaniu kredytów hipotecznych może występować jako kredytodawca albo jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego – PKO Banku Hipotecznego SA. PKO Bank Polski jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego działający wyłącznie w imieniu i na rzecz jednego kredytodawcy PKO Banku Hipotecznego SA wykonuje czynności pośrednika kredytu hipotecznego związane ze sprzedażą kredytu hipotecznego PKO Banku Hipotecznego SA, w tym obejmujące przygotowanie dokumentacji wymaganej dla udzielenia kredytu, przekazywanie klientowi wszelkich przed umownych informacji, w tym o decyzji kredytowej, zawieranie umowy o kredyt.
Wniosek o kredyt składany jest do obu banków, a rozpatrywany jest w pierwszej kolejności przez PKO Bank Hipoteczny. Informacja, który z banków (PKO Bank Hipoteczny czy PKO Bank Polski) będzie mógł być strona umowy kredytu, przekazywana jest w decyzji kredytowej.

 Sprawdź nasze zasady rozpatrywania reklamacji