Kredyt hipoteczny Własny Kąt
SPEŁNIAJ SWOJE MARZENIA – MY ZAJMIEMY SIĘ RESZTĄ

Kredyt hipoteczny Własny Kąt

 • 0% prowizji z ubezpieczeniem od utraty pracy
 • 0% prowizji z przeniesieniem kredytu mieszkaniowego z innego banku
 • Oprocentowanie zmienne lub stałe przez 5 lat
 • Wystarczy tylko 10% wkładu

RRSO w PKO Banku Polskim ...

RRSO w PKO Banku Hipotecznym ...

3 kroki do realizacji Twoich marzeń

 • 1
  Porozmawiaj z ekspertem

  Wybierz dogodny termin i porozmawiaj z ekspertem – telefonicznie, online lub w wybranym oddziale. Możesz też zostawić swój numer – oddzwonimy

 • 2
  Złóż wniosek

  Złóż wniosek o kredyt hipoteczny w serwisie iPKO lub w oddziale. Gdy zweryfikujemy wniosek, przekażemy Ci decyzję kredytową

  Dowiedz się więcej o wniosku w iPKO

 • 3
  Zatwierdź umowę

  Umowę podpiszesz w naszym oddziale. Podczas spotkania nasz ekspert przedstawi Ci szczegóły Twojego kredytu hipotecznego

Miniatura video 9691

Na dobrej drodze do domu

Grafika do linku Sprawdź wszystkie cele

Na jaki cel możesz otrzymać kredyt?

 • Zakup mieszkania, domu, garażu lub działki budowlanej
 • Zakup i zagospodarowanie działki rekreacyjnej
 • Budowa domu, wykończenie, remont i wyposażenie nieruchomości
 • Nabycie spółdzielczego prawa do budynku lub mieszkania

Sprawdź wszystkie cele

Ile zapłacisz?

 • Kredyt hipoteczny do 80 000 zł
  300 zł
 • Kredyt od 80 000 zł – mieszkania, nieruchomości gruntowe, garaże wolnostojące
  400 zł
 • Kredyt od 80 000 zł – domy jednorodzinne
  700 zł
 • Kredyt od 80 000 zł – pozostałe nieruchomości
  opłatę ustalamy indywidualnie

Pytania i odpowiedzi

 • To kredyt zabezpieczony hipoteką, który możesz przeznaczyć na zakup mieszkania, domu lub budowę domu oraz wiele innych celów.
 • Podstawowym warunkiem otrzymania kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej oraz pełnej zdolności do czynności prawnych, a także uzyskiwanie dochodu w PLN.
 • Wkład własny to środki które nie pochodzą z kredytu, a które zostaną przeznaczone na sfinansowanie nieruchomości. Środki te należy zaangażować przed wypłatą kredytu/ pierwszej transzy kredytu. Innymi słowy, wkład własny to różnica pomiędzy kosztami przedsięwzięcia a kwotą kredytu.
 • Tak, marża Twojego kredytu zostanie obniżona1, jeżeli po dniu zawarcia umowy kredytu dostarczysz do Banku świadectwo charakterystyki energetycznej dla nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, spełniające poniższe kryteria:
  • świadectwo będzie ważne przez co najmniej 60 miesięcy od dnia dostarczenia do Banku
  • wskaźnik EP określony w świadectwie jest nie wyższy niż:
   - 58 kWh/(m2rok) - dla lokalu mieszkalnego, lub
   - 63 kWh/(m2rok) - dla domu jednorodzinnego. 
  Oferta obowiązuje dla decyzji kredytowych wydanych od 1 października 2021 r. 

  Specjalne warunki obowiązują do 30.09.2025 r.
 • Tak. Można go też wykorzystać na inne cele.
 • Wymagany przez bank wkład własny to 10% wartości nieruchomości.
 • W oddziale banku pracownik wyda Ci formularz informacyjny, w którym znajdziesz informacje o proponowanym kredycie hipotecznym, jego warunkach cenowych i kosztach.
 • Maksymalny termin, w którym powinna nastąpić wypłata kredytu lub pożyczki hipotecznej określony został w umowie kredytu i może nastąpić po spełnieniu wskazanych warunków do wypłaty.
 • Informacje na ten temat znajdziesz m.in. w umowie kredytu, a mogą to być np:
  • dostarczenie do Banku aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości
  • złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej / założenie księgi wieczystej i dostarczenie potwierdzenia do banku
  • kwestie podatkowe (np. podatek czynności cywilnoprawnych)
  • spełnienie innych warunków zawartych w umowie kredytu np. ubezpieczenie nieruchomości z cesją na bank
 • Tak, można wcześniej spłacić kredyt, zarówno w całości jak i w części. Jeśli podpisałeś umowę o kredyt (ze zmienną stopą procentową) po 21.07.2017r – możesz to zrobić bez opłat.
 • Tak, o kredyt mogą wystąpić:
  • max 3 odrębne gosp. domowe (nie więcej niż 4 osoby) – gdy jednym z celów kredytu, będzie cel mieszkaniowy,
  • max 2 odrębne gosp. domowe (nie więcej niż 4 osoby) – w innych przypadkach.
 • Możesz wnioskować o dokonanie wielu zmian, m.in.:

  • sposobu oprocentowania ze zmiennego na stałe na okres 5 lat (w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej nie masz możliwości zmiany sposobu oprocentowania)
  • formuły rat na raty równe lub malejące
  • obniżenia marży dla kredytu hipotecznego w zielonej odsłonie
 • Zwrócimy Ci odsetki za podwyższone oprocentowanie, jeśli spełnisz 2 warunki:

  • Twoja umowa o kredyt lub pożyczkę hipoteczną została zawarta między 22 lipca 2017 r. a 28 sierpnia 2022 r.
  • hipotekę wpisano do księgi wieczystej po 16 września 2022 r.

  Nie musisz składać żadnych dyspozycji. Gdy sąd wpisze hipotekę i nas o tym zawiadomi, my sprawdzimy poprawność wpisu i zwrócimy Ci odsetki z tego tytułu, liczone od dnia uruchomienia Twojego kredytu/pożyczki lub wypłaty pierwszej transzy. Pieniądze otrzymasz na rachunek, z którego spłacasz swój kredyt hipoteczny.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

 • CelKredyt mieszkaniowy
  na konkretny cel, w tym: zakup lub budowa/remont/wykończenie nieruchomości np. mieszkania, domu, działki
  Pożyczka hipoteczna
  na dowolnie wybrany cel: niezwiązany z działalnością gospodarczą
  maksymalny okres kredytowania35 lat20 lat
  maksymalna kwota kredytu90% wartości nieruchomości60% wartości nieruchomości
  wymagany wkład własnyTak Nie
  zasady spłatyraty równe lub malejące, możliwość zmiany w trakcieraty równe lub malejące, możliwość zmiany w trakcie
  oprocentowaniestopa zmienna lub stała przez 5 latstopa zmienna lub stała przez 5 lat
  walutapolski złoty (PLN)polski złoty (PLN)

Przykład reprezentatywny dla PKO Banku Polskiego

...

Przykład reprezentatywny dla PKO Banku Hipotecznego

...

 

PKO Bank Polski przy oferowaniu kredytów hipotecznych może występować jako kredytodawca albo jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego – PKO Banku Hipotecznego SA. PKO Bank Polski jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego działający wyłącznie w imieniu i na rzecz jednego kredytodawcy PKO Banku Hipotecznego SA wykonuje czynności pośrednika kredytu hipotecznego związane ze sprzedażą kredytu hipotecznego PKO Banku Hipotecznego SA, w tym obejmujące przygotowanie dokumentacji wymaganej dla udzielenia kredytu, przekazywanie klientowi wszelkich przed umownych informacji, w tym o decyzji kredytowej, zawieranie umowy o kredyt.
Wniosek o kredyt składany jest do obu banków, a rozpatrywany jest w pierwszej kolejności przez PKO Bank Hipoteczny. Informacja, który z banków (PKO Bank Hipoteczny czy PKO Bank Polski) będzie mógł być strona umowy kredytu, przekazywana jest w decyzji kredytowej.

 Sprawdź nasze zasady rozpatrywania reklamacji

Wyjaśniamy oznaczenia

1Zgodnie z umową, obniżka następuje w najbliższym terminie wymagalności raty kredytu następującym po dniu, w którym Kredytobiorca dostarczył świadectwo. W przypadku oferty Pakiet Własny Kąt hipoteczny obniżenie marży nie będzie stosowane w okresie spłaty pierwszych 12 rat obowiązuje wówczas marża na poziomie 1,1 p.p; obniżka marży obowiązuje w całym okresie kredytowania; szczegóły co do dnia w którym następuje obniżenie marży znajdują się w umowie kredytu.