Autooszczędzanie

 • Wystarczy, że wybierzesz konto, na którym chcesz odkładać drobne kwoty, np. PKO Konto Dziecka, PKO Konto dla Młodych lub konto oszczędnościowe.
 • Aktywacja, korzystanie i wyłączenie usługi Autooszczędzania są bezpłatne

Jak możesz oszczędzać?

 • Możesz wybrać jeden rodzaj transakcji, dwa lub wszystkie: 

  • płatności kartą do konta
  • przelewy, w tym zlecenia stałe
  • płatności w aplikacji IKO (BLIK, przelewy i płatności zbliżeniowe)

  Dla każdego rodzaju transakcji możesz ustawić inny sposób autoszczędzania.

  Pamiętaj: pieniądze w ramach Autooszczędzania odkładają się tylko jeśli masz dodatnie saldo na koncie.

 • Autooszczędzanie zadziała dla wybranych przez Ciebie transakcji, np. wszystkich płatności kartą do konta. Wybierz swój sposób:

  • stała kwota od transakcji, wybierasz „3 zł” - 3 złote trafiają na wskazane przez Ciebie konto przy każdej transakcji
  • procent od każdej transakcji, wybierasz „10%” – od tej pory 10% wartości każdej transakcji trafi na wskazane przez Ciebie konto, np. płacisz w sklepie 9,99 zł - na konto trafi 99 gr
  • zaokrąglenie do pełnej kwoty (od 1 do 99 gr), np. płacisz w sklepie 9,10 zł, zaokrąglimy transakcję do 10 zł - na wskazane konto trafi 90 gr.

Jak włączyć Autooszczędzanie

 • 1
  Przejdź do Moje produkty → Oszczędzanie → Autooszczedzanie
 • 2
  Wybierz rodzaj transakcji i sposób oszczędzania.
 • 3
  Wskaż konto, na którym chcesz odkładać drobne kwoty.
  Potwierdź aktywację Autooszczędzania narzędziem autoryzacji.
Grafika do linku

Po aktywowaniu usługi, możesz zmieniać sposoby oszczędzania dla swoich transakcji w serwisie iPKO lub aplikacji IKO.

Pytania i odpowiedzi

 • Nie – włączenie, korzystanie i wyłączenie Autoszczędzania jest bezpłatne.
 • Tylko młodzież w wieku 13-17 lat, korzystająca z PKO Konta dla Młodych. Dzieci poniżej 13 roku życia, korzystające z PKO Konta Dziecka nie mogą samodzielnie aktywować Autooszczedzania.
 • Tak, możesz zrobić to bezpłatnie, w dowolnym momencie, bezpośrednio w serwisie iPKO lub aplikacji IKO.
 • Nie, pieniądze w ramach Autooszczędzania odkładają się tylko, jeśli masz dodatnie saldo na koncie.
 • W takim przypadku system nie odłoży pieniędzy.
 • Nie można wyłączyć tej usługi czasowo.
 • Nie. Można jednak wyłączyć usługę dla rodzaju transakcji. W serwisie iPKO przechodząc do ustawień Autooszczędzania z zakładki Oszczędzanie lub menu swojego konta (ikona z 3 kropkami) możesz edytować sposób oszczędzania i wyłączyć usługę dla wybranego rodzaju transakcji, np. płatności mobilnych. Możesz również wyłączyć usługę dla rodzaju transakcji w aplikacji IKO, wybierając ścieżkę Moje produkty → Oszczędzanie → Autooszczędzanie.
 • Możesz przekazywać oszczędności na dowolne konta w PKO Banku Polskim (poza walutowymi lub rachunkami VAT) w tym konta dla dzieci oraz konta Inteligo. Możesz również wspierać konta Fundacji PKO Banku Polskiego.

Aplikacja (mobilna) IKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

Serwis (internetowy) iPKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

Przelew

Definicja prawna

to określenie na polecenie przelewu. Jest to usługa płatnicza polegająca na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.

Co to dla Ciebie znaczy?

Transakcja płatnicza w formie bezgotówkowej, która polega na przekazaniu pieniędzy pomiędzy kontami prowadzonymi w różnych instytucjach płatniczych.

Karta do konta

Definicja prawna

to określenie na obsługę karty debetowej. Jest to usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika.

Co to dla Ciebie znaczy?

Korzystanie z karty debetowej do konta, np.: do zapłaty w sklepach i do wypłaty i wpłaty gotówki.