Limity dla transakcji zlecanych przez serwis internetowy iPKO oraz serwis telefoniczny iPKO

Informację o przekroczeniu limitu maksymalnego otrzymasz w trakcie transakcji. Zarejestrowane transakcje internetowe powyżej limitu maksymalnego będą potwierdzane i realizowane w usłudze bankowości telefonicznej u konsultanta serwisu telefonicznego iPKO. Dodatkowo, jako działanie zwiększające bezpieczeństwo, wybrane transakcje o różnej wartości są kierowane do dodatkowego potwierdzenia poprzez kontakt telefoniczny konsultanta serwisu telefonicznego PKO Banku Polskiego. 

Limit dzienny jest dodatkowym zabezpieczeniem i obejmuje transakcje zlecane przez serwis internetowy iPKO oraz serwis telefoniczny iPKO.
 • Limit dzienny ogranicza kwotę transakcji w danym dniu, ale nie obejmuje:
  • polecenia przelewu natychmiastowego
  • transakcji kartą płatniczą
  • transakcji zlecanych w aplikacji mobilnej IKO
 • Limity dzienne mogą być indywidualne dla każdego współposiadacza rachunku (każdy wyznacza własny) i pełnomocnika (wyznacza właściciel rachunku).
 • Limity dzienne można zmieniać w serwisie internetowym iPKO lub przez serwis telefoniczny iPKO po połączeniu z konsultantem. Zmiany będą obowiązywać od razu po zatwierdzeniu.

 

Limit dzienny a polecenie przelewu z datą przyszłą

Przelew z datą przyszłą obniża Twój limit dzienny w dniu zlecania przelewu. Jeżeli za przelew będzie pobrana opłata, nie obniży ona kwoty limitu. 

 

Limit dzienny a zlecenie stałe

Utworzenie lub modyfikacja zlecenia stałego obniża Twój limit dzienny w dniu zlecenia, a nie w dniu realizacji przelewu. Jeżeli kwota zlecenia przekracza dopuszczalny limit na dany dzień, nie będziemy mogli jej zrealizować.

Jak sprawdzić limit dzienny i kwotę do wykorzystania?

1
W serwisie iPKO przejdź do Moje produkty → Konta
2
Wybierz konto, które Cię interesuje, a następnie kliknij Szczegóły

Jak zmienić limit dzienny na koncie w serwisie iPKO?

1
W serwisie iPKO przejdź do Ustawienia → Konta lub do Moje produkty → Konta
2
Wybierz konto, w którym chcesz zmienić limit, a następnie kliknij Szczegóły → Zmień limit

Limity w aplikacji mobilnej IKO


Możesz dostosować limity do swoich potrzeb. Dopasuj limity do swoich potrzeb – maksymalny limit dzienny to:

 • 3 000 zł dla przelewów na numer telefonu
 • 10 000 zł dla przelewów zwykłych
 • 20 000 zł dla płatności sklepach stacjonarnych, internetowych i wypłat z bankomatów

Liczba operacji powiązanych z kodem BLIK, w tym przelewów na telefon, to 100 sztuk na dzień, nawet jeśli masz podaną wyższą wartość w swoich Ustawieniach w serwisie iPKO.

 

Maks. dzienna liczba transakcji 
(ustawienia "domyślne" / "komfortowe" / "zawsze z kodem PIN")

Maks. dzienna kwota transakcji 
(ustawienia "domyślne" / "komfortowe" / "zawsze z kodem PIN")

Kwota 1 transakcji bez kodu PIN
(ustawienia "domyślne" / "komfortowe")

Przelew na telefon

20 / 100 / 10

3 000 zł / 3 000 zł / 150 zł

50 zł / bez limitu

Przelew na konto

20 / 100/ 10

3 000 zł / 10 000 zł / 150 zł

50 zł / bez limitu

Płatność BLIK w internecie

20 / 100 / 10

3 000 zł /  20 000 zł / 300 zł

50 zł / bez limitu

Płatność zbliżeniowa BLIKIEM

-

10 000 zł / 20 000 zł / 300 zł

-

Płatność BLIKIEM w sklepie (terminal)

20 / 100 / 10

3 000 zł / 20 000 zł / 300 zł

100 zł / bez limitu

Wypłaty BLIKIEM z bankomatu

20 / 100 / 10

3 000 zł / 20 000 zł / 300 zł

100 zł / bez limituPotwierdzanie transakcji z kodem BLIK bez logowania do aplikacji

  Transakcja na kwotę 0,01-50,00 zł Transakcja na kwotę 50,01 zł lub więcej
Transakcja w terminalu płatniczym kodem lub czekiem BLIK

Pierwsze 3 transakcje – potwierdzenie przyciskiem „TAK”; 4-ta i kolejne transakcje – potwierdzenie kodem PIN

Potwierdzenie kodem PIN
Wypłata z bankomatu kodem lub czekiem BLIK
Potwierdzenie kodem PIN Potwierdzenie kodem PIN
Płatności internetowe kodem lub czekiem BLIK
Potwierdzenie kodem PIN Potwierdzenie kodem PIN

Limity przelewów potwierdzanych biometrią

1
W IKO przejdź do swojego profilu, wejdź w Ustawienia → Biometria → Logowanie i autoryzacja → Autoryzacja operacji biometrią → Limit autoryzacji biometrią (opcja widoczna po włączeniu autoryzacji biometrią)
2
Wpisz nową kwotę limitu i zatwierdź ją PIN-em do IKO
Maksymalna kwota pojedynczej transakcji, którą możesz potwierdzić biometrią (face ID, odcisk palca), to 500 PLN.