Doładowanie telefonu
na kartę

Doładuj dowolny telefon komórkowy na kartę w aplikacji IKO lub serwisie iPKO

 • Wybierzesz swojego operatora spośród wielu dostępnych
 • ustaw doładowanie cykliczne, aby automatycznie doładowywać swój telefon  
 • skorzystasz z promocji operatorów

Jak doładować telefon?

W aplikacji IKO

 • 1

  Zaloguj się do aplikacji mobilnej IKO

  Wejdź w Płatności → Doładowanie telefonu i wybierz Jednorazowe doładowanie

  W aplikacji IKO możesz również wykonać doładowanie zdefiniowane, ale dodać je tylko w iPKO.
 • 2

  Wypełnij dane doładowania

  Podaj operatora, numer telefonu i kwotę, zapoznaj się z regulaminem i zaakceptuj jego treść
 • 3

  Zatwierdź doładowanie PIN-em do aplikacji

W serwisie iPKO

 • 1

  Zaloguj się do serwisu iPKO

  Wejdź w Usługi  → e-Zakupy → Doładuj telefon  → Nowe lub Płatności → Doładowania → Telefon komórkowy → Nowe

 • 2

  Wypełnij dane doładowania

  Podaj operatora, numer telefonu i kwotę, zapoznaj się z regulaminem i zaakceptuj jego treść

 • 3

  Zatwierdź operację narzędziem autoryzacji

W bankomacie

 • 1

  Włóż kartę do bankomatu i podaj PIN

 • 2

  Wybierz z menu nazwę operatora i wskaż kwotę doładowania

 • 3

  Dwukrotnie wprowadź numer telefonu komórkowego

  Potwierdzeniem doładowania telefonu jest wydruk z bankomatu oraz otrzymany od operatora SMS

Jak dodać numer zdefiniowany?

Jak dodać numer zdefiniowany?

 • 1

  Zaloguj się do serwisu iPKO

  Wejdź w Usługi  → e-Zakupy → Doładuj telefon  → Zdefiniowane  → Dodaj doładowanie zdefiniowane lub Płatności → Doładowania → Telefon komórkowy → Zdefiniowane  → Dodaj doładowanie zdefiniowane

 • 2

  Podaj wymagane dane

 • 3

  Zatwierdź dyspozycję narzędziem autoryzacji

  Po autoryzacji numer pojawi się na liście zdefiniowanych

Jak zrealizować doładowanie zdefiniowane?

W aplikacji IKO

 • 1

  Zaloguj się do aplikacji mobilnej IKO

  Wejdź w Płatności  → Doładowanie telefonu i wybierz numer z listy zdefiniowanych, wcześniej dodany w serwisie iPKO

 • 2

  Sprawdź poprawność uzupełnionych już danych i podaj kwotę

 • 3

  Zatwierdź doładowanie

W serwisie iPKO

 • 1

  Zaloguj się do serwisu iPKO

  Wejdź w Usługi  → e-Zakupy → Doładuj telefon  → Zdefiniowane lub Płatności → Doładowania → Telefon komórkowy → Zdefiniowane i wybierz Doładuj przy numerze zdefiniowanym z listy

 • 2

  Sprawdź poprawność uzupełnionych już danych i podaj kwotę

 • 3

  Zatwierdź doładowanie

Jak ustawić doładowanie cykliczne?

Jak ustawić doładowanie cykliczne?

 • 1

  Zaloguj się do serwisu iPKO

  Wejdź w Usługi  → e-Zakupy → Doładuj telefon  → Cykliczne  → Dodaj doładowanie cykliczne lub Płatności → Doładowania → Telefon komórkowy → Cykliczne  → Dodaj doładowanie cykliczne

 • 2

  Podaj wymagane dane

  Wybierz, czy chcesz ustawić doładowanie w cyklach, np. co miesiąc, czy w konkretnych dniach oraz do kiedy ma być realizowane automatycznie

 • 3

  Zatwierdź doładowanie narzędziem autoryzacji

  Po autoryzacji doładowanie pojawi się na liście doładowań cyklicznych

Dodatkowe informacje

 • Sieć komórkowaDostępne nominały doładowań (kwoty brutto) w serwisie iPKO i aplikacji IKODostępne nominały (kwoty brutto)
  w bankomatach PKO Banku Polskiego SA
  Plus, Plush5 zł  - 150 zł

  5 zł, 10 zł, 30 zł, 40 zł, 50 zł, 100 zł, 150 zł

  T-Mobile5 zł - 500 zł

  10 zł, 25 zł, 50 zł, 70 zł, 100 zł, 150 zł, 300 zł

  heyah5 zł - 500 zł10 zł, 20 zł, 30 zł, 50 zł, 100 zł, 150 zł, 300 zł
  Orange, nju mobile5 zł, 10 zł, 30 zł, 40 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł5 zł, 10 zł, 30 zł, 40 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł
  Play5 zł - 300 zł5 zł, 10 zł, 20 zł, 30 zł, 50 zł, 100 zł, 150 zł
  Virgin Mobile5 zł, 10 zł, 30 zł, 50 zł, 100 zł, 150 zł5 zł, 10 zł, 30 zł, 50 zł, 100 zł, 150 zł


  Szczegóły dotyczące warunków świadczenia usług przez operatorów usług przedpłaconych (prepaid) są określone w aktualnym cenniku usług poszczególnych operatorów.

 • E-faktura za doładowanie to faktura w wersji elektronicznej wystawiona przez PKO BP Finat sp. z o.o. na życzenie klienta. E-fakturę możesz zamówić w momencie zlecania doładowania lub w historii doładowań w serwisie iPKO (opcja dostępna do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało kupione doładowanie telefonu).

  Do wystawienia e-faktury należy podać NIP (obowiązkowy w przypadku firmy), nazwę firmy/imię i nazwisko oraz adres nabywcy faktury i potwierdzić operację narzędziem autoryzacyjnym

  Faktura zostanie wystawiona w formie elektronicznej i udostępniona do pobrania następnego dnia w serwisie iPKO:

  1. Zaloguj się do serwisu iPKO: Wejdź w Usługi → e-Zakupy → Doładuj telefon → Historia lub Płatności → Doładowania → Telefon komórkowy → Historia
  2. Wybierz opcję Wystaw fakturę przy wskazanym doładowaniu
  3. Zatwierdź zamówienie faktury narzędziem autoryzacji

   

  Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej możliwe jest zamówienie faktury po upływie 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało kupione doładowanie telefonu, do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało kupione doładowanie. Należy przesłać wniosek o jej wystawienie do PKO BP Finat sp. z o.o. na adres poczty elektronicznej pok@finat.pl lub adres korespondencyjny PKO BP Finat sp. z o.o., ul. Chmielna 89, 00-805 Warszawa. Wniosek o wystawienie faktury za doładowanie powinien koniecznie zawierać dane doładowania, czyli datę doładowania, numer telefonu, identyfikator operacji i kwotę oraz dane nabywcy faktury: imię i nazwisko, adres i opcjonalnie NIP.