Grafika

Karta wielowalutowa

  • Masz jedną kartę do konta osobistego i kont walutowych
  • Wypłacasz gotówkę oraz płacisz w kraju i za granicą, też przez internet, bez przewalutowania1
  • Nie płacisz za wydanie karty

Jak zamówić kartę wielowalutową z nowym wizerunkiem?

1
Zamów online
Przejdź do wniosku w serwisie iPKO (Karty → Twoja karta wielowalutowa) lub aplikacji IKO (Mój Bank → Karty)
2
Wybierz wizerunek
W naszej galerii wybierz wizerunek, który najbardziej Ci się podoba
3
Aktywuj kartę

Kartę otrzymasz pocztą. Nadaj jej PIN w serwisie iPKO lub aplikacji IKO. Podczas pierwszych zakupów, włóż kartę do terminala i potwierdź płatność PIN-em, w celu pełnej aktywacji karty

Galeria wizerunków

Grafika Góry

Góry

Grafika Rafa

Rafa

Grafika Tukan

Tukan

Koszt wydania karty z wizerunkiem z galerii - 14,90 zł

1Za wypłaty gotówki w walutach obcych z bankomatów ich operatorzy mogą pobierać opłaty. Dodatkowo gdy nie skorzystano z funkcji wielowalutowej karty, wypłaty gotówki w walutach obcych, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej dla płatności gotówkowych, wiążą się z pobraniem prowizji za przewalutowanie. Zasady przewalutowania operacji zawierają Ogólne warunki prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA. Wysokość prowizji za przewalutowanie transakcji dostępna jest w Taryfie prowizji i opłat.

Warunki, jakie należy spełnić, żeby nie doszło do przewalutowania:

  • Transakcja musi być realizowana w walucie PLN, EUR, GBP, USD, CHF, DKK, NOK, SEK, CZK, HUF
  • Bank prowadzi dla Klienta rachunek w walucie operacji (jednej z wyżej wymienionych), który jest podpięty do karty w chwili realizacji transakcji
  • Na rachunku walutowym muszą się znajdować środki wystarczające do dokonania transakcji
  • Klient nie skorzysta z usługi DCC (Dynamiczne Przeliczanie Walut) dostępnej w niektórych bankomatach albo terminalach płatniczych.
Serwis (internetowy) iPKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

Aplikacja (mobilna) IKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

Wydanie karty

Definicja prawna

to określenie na wydanie karty płatnicznej. Jest to usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy.

Co to dla Ciebie znaczy?

Usługa, w ramach której wydajemy kartę płatniczą.