Karta wielowalutowa

 • Masz jedną kartę do konta osobistego i kont walutowych
 • Wypłacasz gotówkę oraz płacisz w kraju i za granicą, też przez internet, bez przewalutowania1
 • Nie płacisz za wydanie karty
 • Visa Benefit masz dostęp do atrakcyjnych rabatów 

Płać kartą Visa i weź udział w loterii

Zarejestruj kartę Visa w loterii od 15.04 do 31.05.2024 r. Możesz wygrać wyjazd na Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie. Regulamin loterii organizowanej przez Unique One sp. z o.o. na visa.pl

Jak zamówić kartę wielowalutową z nowym wizerunkiem?

 • 1
  Zamów online
  Przejdź do wniosku w serwisie iPKO (Karty → Twoja karta wielowalutowa) lub aplikacji IKO (Mój Bank → Karty)
 • 2
  Wybierz wizerunek
  W naszej galerii wybierz wizerunek, który najbardziej Ci się podoba
 • 3
  Aktywuj kartę

  Kartę otrzymasz pocztą. Nadaj jej PIN w serwisie iPKO lub aplikacji IKO. Podczas pierwszych zakupów, włóż kartę do terminala i potwierdź płatność PIN-em, w celu pełnej aktywacji karty

Galeria wizerunków

Grafika Góry

Góry

Grafika Rafa

Rafa

Grafika Tukan

Tukan

Pytania i odpowiedzi

 • Wszystkie transakcje płatnicze:

  • dokonane przy użyciu karty są uwzględniane na wyciągu z rachunku, do którego została wydana karta i obciążają rachunek klienta z datą ich dokonania.
  • obciążają rachunek klienta z datą ich dokonania.

  W przypadku korzystania z funkcji wielowalutowej, kiedy dokonano podpięcia rachunków walutowych w EUR, GBP, USD, CHF, DKK, SEK albo NOK do karty, transakcje wykonane w tych walutach zostaną rozliczone automatycznie na tych rachunkach, bez kosztów przewalutowania. W przypadku braku środków na rachunku walutowych transakcja zostanie przewalutowana i rozliczona na rachunku głównym w PLN, z wyjątkiem sytuacji, w których transakcja jest realizowana bez blokady środków, wówczas nastąpi obciążenie konta walutowego.

  W przypadku gdy klient nie korzysta z funkcji wielowalutowej albo transakcja płatnicza jest w walutach innych niż EUR, GBP, USD, CHF, DKK, SEK albo NOK:

  • Transakcje płatnicze przy użyciu kart wydanych w ramach organizacji płatniczej Visa, dokonane w walutach obcych są przeliczane przez organizację płatniczą Visa na walutę polską według kursów stosowanych w dniu dokonania transakcji. Kursy walutowe stosowane przez organizację płatniczą Visa dostępne są tutaj
  • Transakcje płatnicze przy użyciu kart wydanych w ramach organizacji płatniczej Mastercard, dokonane w walutach obcych, dla których PKO Bank Polski:
   • prowadzi własną Tabelę kursów – są przeliczane na złote polskie według kursów sprzedaży pieniądza z dnia dokonania transakcji płatniczej,
   • nie prowadzi własnej Tabeli kursów – są przeliczane na walutę polską przez organizację płatniczą Mastercard według kursów stosowanych przez tę organizację w dniu dokonania transakcji. Kursy walutowe stosowane przez organizację płatniczą Mastercard dostępne są tutaj
 • Planujesz wyjazd do innego kraju? Dowiedz się, jak uniknąć dodatkowych opłat

   

  Usługa DCC – co to i jak działa?

  • DCC to Dynamic Currency Conversion, czyli dynamiczna wymiana walut
  • To usługa, która pozwala wybrać walutę rozliczenia podczas płatności w sklepie lub wypłaty kartą z bankomatu za granicą
  • Przy przewalutowaniu na PLN właściciel terminala płatniczego, czyli urządzenia w którym za pomocą karty dokonujesz zapłaty lub właściciel bankomatu, przeliczy kwotę po kursie, który może być wyższy

   

  Na co zwrócić uwagę podczas płatności za granicą?

  • Jeśli płacisz kartą w terminalu płatniczym – poproś sprzedawcę o rozliczenie transakcji w walucie lokalnej, w EUR
  • Jeśli wypłacasz gotówkę z bankomatu – odrzuć usługę DCC i wybierz rozliczenie w walucie lokalnej, EUR

   

  Co warto wiedzieć?

  • Jeśli masz konto walutowe z podpiętą do niego kartę wielowalutową, odrzuć propozycję zmiany transakcji na PLN
  • Rozpoznamy, gdy zapłacisz za granicą w danej walucie i pobierzemy pieniądze z Twojego konta w tej walucie bez przeliczania na PLN

   

  Opłata surcharge – co to jest?

  • To opłata właścicieli bankomatu i jest niezależna od nas – nie wszystkie bankomaty mają tę opłatę
  • Zanim wypłacisz pieniądze, na ekranie bankomatu powinna pojawić się informacja o wysokości dodatkowej opłaty – możesz ją zaakceptować i wypłacić gotówkę lub zrezygnować z wypłaty i poszukać innego bankomatu
  • Komunikaty mogą wyświetlać się w lokalnym języku, dlatego w razie potrzeby użyj translatora w telefonie, aby je przetłumaczyć
 • Dzięki chargeback, czyli procedurze obciążenia zwrotnego,  masz szansę odzyskać pieniądze z transakcji zrealizowanej kartą. Aby uruchomić procedurę chargeback musisz złożyć reklamację w Banku. Chargeback prowadzimy w oparciu o regulacje Visa lub Mastercard. Przykładowe sytuacje, w których możemy wystąpić o zwrot w Twoim imieniu: 

  • sklep internetowy nie dostarczył Ci zamówionego towaru
  • wycieczka, lot, koncert opłacone kartą, zostały odwołane
  • sklep obciążył Cię podwójnie za ten sam zakup
  • bankomat innego banku nie wydał Ci gotówki, a wypłata obciążyła Twoje konto

   

  Co zrobić w celu złożenia reklamacji?

  • Najpierw spróbuj rozwiązać problem z dostawcą usługi – historia korespondencji z dostawcą przyda Ci się do złożenia u nas reklamacji
  • Przy składaniu reklamacji podaj: datę transakcji, jej kwotę i walutę, nazwę dostawcy usługi, numer swojej karty i opis sytuacji
  • Możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje lub dokumenty

   

  Kiedy rozpoczynamy procedurę chargeback?

  Po złożeniu przez Ciebie reklamacji, zgłosimy Twoją sprawę do dostawcy usługi za pośrednictwem Visa lub Mastercard i spróbujemy w Twoim imieniu odzyskać pieniądze – odezwiemy się do Ciebie tak szybko, jak to będzie możliwe i poinformujemy Cię o wynikach procedury chargeback.  Nie wszystkie transakcje kartą mogą być objęte procedurą chargeback, ale nie oznacza to automatycznego odrzucenia reklamacji – każdą sprawę rozpatrujemy indywidualnie. Pamiętaj, złóż reklamację niezwłocznie, mamy ograniczony czas na wystąpienie z procedurą chargeback.

Serwis (internetowy) iPKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

Aplikacja (mobilna) IKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

Wydanie karty

Definicja prawna

to określenie na wydanie karty płatnicznej. Jest to usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy.

Co to dla Ciebie znaczy?

Usługa, w ramach której wydajemy kartę płatniczą.

Koszt wydania karty z wizerunkiem z galerii - 14,90 zł

1 Za wypłaty gotówki w walutach obcych z bankomatów ich operatorzy mogą pobierać opłaty. Dodatkowo gdy nie skorzystano z funkcji wielowalutowej karty, wypłaty gotówki w walutach obcych, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej dla płatności gotówkowych, wiążą się z pobraniem prowizji za przewalutowanie. Zasady przewalutowania operacji zawierają Ogólne warunki prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA. Wysokość prowizji za przewalutowanie transakcji dostępna jest w Taryfie prowizji i opłat.

Warunki, jakie należy spełnić, żeby nie doszło do przewalutowania:

 • Transakcja musi być realizowana w walucie PLN, EUR, GBP, USD, CHF, DKK, NOK, SEK, CZK, HUF
 • Bank prowadzi dla Klienta rachunek w walucie operacji (jednej z wyżej wymienionych), który jest podpięty do karty w chwili realizacji transakcji
 • Na rachunku walutowym muszą się znajdować środki wystarczające do dokonania transakcji
 • Klient nie skorzysta z usługi DCC (Dynamiczne Przeliczanie Walut) dostępnej w niektórych bankomatach albo terminalach płatniczych.