LOKATA CZY FUNDUSZ? JUŻ NIE MUSISZ WYBIERAĆ!

Program Inwestycyjny Autolokacja III

 • Atrakcyjna lokata na początek z oprocentowaniem 6% w skali roku na 6 miesięcy. Pieniądze z lokaty co miesiąc trafiają do wybranego funduszu, więc odsetki naliczamy od aktualnej wartości lokaty. Jeżeli zerwiesz lokatę przed końcem umowy, stracisz odsetki1

 • Dywersyfikacja oszczędności - dzielimy Twoje pieniądze pomiędzy lokatę i wybrany fundusz
 • Inwestowanie dopasowane do Twoich potrzeb - wybierasz 1 z 8 funduszy obligacji lub akcji
 • Stały dostęp do swoich pieniędzy - w razie potrzeby możesz sprzedać część inwestycyjną Autolokacji lub zerwać lokatę

Jak działa Autolokacja?

 • 1
  Wpłata

  Wpłacasz minimum 5 000 zł, żeby otworzyć lokatę i kupić fundusz. Zrobisz to wygodnie w serwisie iPKO, aplikacji IKO lub naszym oddziale

 • 2
  Wybór funduszu

  Wybierasz z pośród 8 fundusz inwestycyjny

 • 3
  Przelew wpłaty

  W dniu otwarcia Programu przelewamy 1/7 z Twojej wpłaty do części inwestycyjnej

 • 4
  Inwestycja

  Pieniądze z lokaty przenosimy w 6 równych częściach przez kolejne 6 miesięcy do wybranego przez Ciebie funduszu. Przy czym ostatnia część będzie równa kwocie, która została na lokacie - nic za to nie płacisz

   

Grafika do linku

Po 6 miesiącach Twoje pieniądze są w całości na wybranym funduszu. Zamykamy lokatę, a odsetki z lokaty przelewamy na Twoje konto

Jak otworzyć Autolokację III?

 • 1
  Zaloguj się
  Jeżeli posiadasz konto osobiste, w serwisie iPKO lub aplikacji IKO przejdź kolejno do: Moje produkty → Inwestowanie → Fundusze inwestycyjne → Oferta funduszy
 • 2
  Określ profil inwestora
  Wypełnij ankietę, dzięki której określisz swój profil inwestora.
 • 3
  Dokonaj wyboru oferty
  Ofercie funduszy wybierz Emerytura i inne. Następnie wybierz, który z nich Cię interesuje

Fundusze dostępne w Autolokacji III

Masz do wyboru 8 subfunduszy zróżnicowanych pod względem klas aktywów oraz profilu ryzyka i realizowanej strategii inwestycyjnej.
Wypełnij ankietę MiFID, a dowiesz się czy i które fundusze są dla Ciebie odpowiednie.

Koszty związane z Autolokacją III

Opłata za przystąpienie do Programu Autolokacja III

 • w ramach promocji do 30 czerwca 2024 r. (standardowo 1%)
  0%

Opłata jest pobierana przez PKO TFI z pierwszej transzy przelewu środków na rejestr. 

Zakończenie inwestycji, czyli sprzedaż funduszy w ramach programu bez opłat. Min. kwota to 500 zł

Opłata stała oraz zmienna za zarządzanie: poziom opłat zgodnie z prospektem informacyjnym PKO Parasolowy – fio oraz Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID) dostępnymi na pkotfi.pl

Opłaty związane z obsługą lokaty w ramach WPI Autolokacja III

Wyjaśniamy objaśnienia

1 Odsetki naliczamy (kapitalizujemy) na koniec okresu umownego. Od zysku z Twojej lokaty pobieramy 19% podatek dochodowy.

Oprocentowanie lokaty w ramach WPI Autolokacja III

Autolokacja III  to połączenie 6-miesięcznej lokaty  i wybranego przez Ciebie funduszu inwestycyjnego. 6-miesięcznej lokaty oprocentowanej jak w Autolokacji III nie możesz założyć oddzielnie. Możesz znaleźć podobną lokatę, ale o niższym oprocentowaniu. 

Z Autolokacji III mogą skorzystać osoby w wieku od 18 do 75 lat, dla których jest on odpowiedni w rozumieniu Regulacji MiFID

Główne ryzyka związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne znajdziesz w zakładce Inwestowanie w fundusze inwestycyjne a Ryzyko.

Dodatkowo Autolokacja III dedykowana jest dla osób które:

 • akceptują ryzyko inwestycyjne związane z utratą przynajmniej części zainwestowanych środków, wynikające z docelowego przeniesienia wszystkich wpłaconych na lokatę pieniędzy do wybranego funduszu
 • akceptują mechanizm cyklicznego, comiesięcznego przenoszenia wpłaconych na lokatę i oprocentowanych zgodnie z umową lokaty pieniędzy do wybranego funduszu

Inwestowanie wiąże się z szansą na zysk, ale również z ryzykiem utraty przynajmniej części wpłaconych pieniędzy. Więcej dowiesz się z Broszury MiFID, Dokumentu zawierającego kluczowe informacje (KID) oraz prospektów informacyjnych. Pełna nota prawna