Pomagaj z nami w aplikacji IKO

Pomagaj z nami

Połącz siły z Fundacją PKO Banku Polskiego i wspieraj szczytne cele - wybierz inicjatywę i ustaw zlecenie stałe w aplikacji IKO

Wybierz inicjatywę bliską swojemu sercu

Grafika w kafelku PKO Bieg Charytatywny

PKO Bieg Charytatywny

To ogólnopolski bieg sztafetowy pod hasłem „Pomagamy z każdym krokiem”, w którym zaangażowanie zawodników przeliczane jest na pomoc dla najbardziej potrzebujących

Grafika w kafelku Zdrowie

Zdrowie

Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa (BAHK) to ogólnopolska akcja społeczna, której celem jest wychowanie kolejnych pokoleń honorowych dawców krwi

Grafika w kafelku Nadzieja

Nadzieja

Zwiększ szanse osób zagrożonych wykluczeniem oraz podaruj wsparcie dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i dorosłych wychowanków domów dziecka i rodzin zastępczych

Grafika w kafelku Edukacja

Edukacja

Wesprzyj projekty w obszarze nauki i przyczyń się do podniesienia poziomu edukacji i jej dostępności dla dzieci i młodzieży w Polsce

Grafika w kafelku Pomoc dla Ukrainy

Pomoc dla Ukrainy

Przekaż wsparcie dla Ukrainy

Grafika w kafelku Domy samotnej matki

Domy samotnej matki

Pomóż w utrzymaniu i funkcjonowaniu domów samotnej matki

Zacznij pomagać

 • 1
  Zaloguj się do aplikacji IKO

  Wejdź w Więcej → Pomagaj z namiPomagaj z Fundacją PKO Banku Polskiego

 • 2
  Wybierz inicjatywę

  Wpisz kwotę przelewu i podaj, jak często i jak długo mamy realizować Twoje zlecenie

 • 3
  Potwierdź zlecenie stałe

  Kliknij Ok w aplikacji lub wpisz jednorazowy kod

Grafika do linku Więcej na stronie Ministerstwa Finansów

Jeśli chcesz skorzystać z odliczenia od dochodu/przychodu darowizny na cele pożytku publicznego, nie zmieniaj tytułu przelewu

Więcej na stronie Ministerstwa Finansów

Aplikacja (mobilna) IKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

Przelew

Definicja prawna

to określenie na polecenie przelewu. Jest to usługa płatnicza polegająca na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.

Co to dla Ciebie znaczy?

Transakcja płatnicza w formie bezgotówkowej, która polega na przekazaniu pieniędzy pomiędzy kontami prowadzonymi w różnych instytucjach płatniczych.