Przenieś konto do PKO Banku Polskiego

Przenieś konto do PKO Banku Polskiego

Dołącz do ponad 10 milionów naszych klientów
 • Szybki proces online - otwórz konto w naszym banku, złóż dyspozycję o przeniesienie rachunku lub usług płatniczych, a resztę formalności załatwimy za Ciebie
 • Możemy przenieść Twoje saldo oraz wszystkie lub wybrane przez Ciebie usługi płatnicze
 • Jeżeli chcesz, poinformujemy o zmianie konta bankowego Twojego pracodawcę i inne wskazane przez Ciebie instytucje

Jak przenieść konto do PKO Banku Polskiego

2
Złóż Dyspozycję przeniesienia rachunku/usług płatniczych w serwisie iPKO
Zdecyduj, czy chcesz przenieść wszystkie czy wybrane usługi płatnicze i wybierz zakres przeniesienia. Poinformuj nas, czy Twój dotychczasowy bank ma przekazać nam wykaz istniejących zleceń stałych i poleceń zapłaty.
3
Przeniesiemy Twoje konto bankowe i dopełnimy formalności
Wybierz tylko rachunek docelowy i podaj instytucje, które chcesz, aby nasz bank powiadomił o zmianie Twojego rachunku.
Jak przenieść konto video

Jak przenieść konto lub usługi płatnicze w serwisie iPKO?

Pytania i odpowiedzi

 • 0 zł
 • Jeśli podasz nam adresy instytucji, które chcesz powiadomić o nowym numerze konta, powiadomimy je w Twoim imieniu.
 • Pamiętaj, żeby zaktualizować numer konta i wydanej do niego karty w subskrypcjach i aplikacjach (np. UBER, Netflix). Poinformuj też ubezpieczyciela, przedszkole lub szkołę.
 • Wystarczy, że złożysz odpowiednią dyspozycję w oddziale lub iPKO. Możemy przenieść Twoje saldo i wszystkie lub wybrane zlecenia stałe, polecenia przelewu oraz polecenia zapłaty.
 • Tak 
 • Tak. Współwłaściciele konta muszą pojawić się jednak jednocześnie w oddziale, by złożyć wniosek o przeniesienie oraz upoważenienie do przeniesienia rachunku płatniczego.
  1. Dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość, którym posługujesz się w swoim banku.
  2. Numer konta w dotychczasowym banku.
  3. Adresy instytucji, które chcesz, by nasz bank powiadomił o Twoim nowym numerze konta, np. pracodawcy, ZUS-u, Urzędu Skarbowego.
  4. Dane wierzycieli (nazwa, adres, identyfikator) oraz identyfikatory płatności, jeśli chcesz przenieść polecenie zapłaty.
  5. Nazwa i numer rachunku odbiorcy, jeśli chcesz przenieść zlecenia stałe.
 • Przeniesienie konta zajmuje nam 12 dni od dnia złożenia wniosku, jeśli nie pojawią się żadne utrudnienia. Samo przeniesienie zazwyczaj zajmuje nam 5 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnych informacji od Twojego dotychczasowego banku.

Nie przeniesiemy Twojego konta z dotychczasowego banku jeśli:

 • masz niespłacony kredyt na dotychczasowym rachunku
 • masz wykorzystany limit, saldo ujemne lub blokadę rachunku
 • podpis na wniosku o przeniesienie konta jest rozbieżny z podpisem w Twoim dotychczasowym banku
 • na rachunku zarejestrowano zajęcie egzekucyjne
 • nie została wskazana zagraniczna instytucja innego rachunku do wypłaty świadczeń
 • na dotychczasowym rachunku masz zarejestrowane postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej lub złożyłeś wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.