Jak otworzyć konto osobiste?

Jak otworzyć konto osobiste?


Otwórz konto bankowe przez internet.

Wybierz, jak podpisać umowę – potwierdź tożsamość online na selfie lub odbierz przesyłkę kurierską z umową.

Jakich danych potrzebuję do otwarcia konta?

Przygotuj poniższe dane, a bez problemu wypełnisz wniosek o konto:

 • Imię i nazwisko, nazwisko rodowe
 • Imię i nazwisko panieńskie matki
 • Data i miejsce urodzenia, obywatelstwo 
 • PESEL
 • Seria i numer dowodu osobistego
 • Numer telefonu komórkowego (polskiego operatora) 
 • Adres e-mail
 • Adres zamieszkania i adres korespondencyjny

Jeśli jesteś podatnikiem innego kraju – np. USA, przygotuj swój podatkowy numer identyfikacyjny.

Pamiętaj!

 • Jeśli zakładasz konto wspólne,
  podaj we wniosku również dane współwłaściciela konta.
 • Jeśli zakładasz konto dla osoby niepełnoletniej,
  podaj we wniosku dane opiekuna prawnego/rodzica, natomiast zamiast dowodu/paszportu dziecka możesz wprowadzić dane legitymacji szkolnej.
 • Jeśli chcesz przekształcić konto / dodać pełnomocnika konta,
  prosimy o wizytę w placówce PKO Banku Polskiego. Dodanie pełnomocnika jest możliwe przez serwis iPKO tylko wtedy, gdy jest on już klientem PKO Banku Polskiego i ma on dostęp do serwisu iPKO.

Jak otworzyć konto?

1
Złóż wniosek o konto osobiste
Złóż wniosek o konto osobiste w wybrany sposób: w iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO
2
Przejdź do zawarcia umowy online

Jeśli otwierasz konto na selfie:
Twoje konto będzie aktywne po zawarciu umowy. W e-mailu prześlemy Ci dane logowania do serwisu internetowego iPKO i aplikacji mobilnej IKO

Jeśli otwierasz konto w opcji „kurier”:
W ciągu 2 dni roboczych od zawarcia umowy kurier dostarczy Ci kartę debetową (jeżeli była zamówiona) oraz 1 dokument do podpisania: Potwierdzenie Twojej tożsamości i wzór podpisu

3
Aktywuj dostęp online

Aktywuj dostęp online do konta osobistego przez serwis internetowy iPKO lub aplikację mobilną IKO, a zyskasz dostęp do swoich środków

Aplikacja IKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

Serwis iPKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

1Od momentu podpisania umowy przez klienta do czasu okazania dokumentu tożsamości w oddziale klient może korzystać z konta w ograniczonym trybie tj.:
 • dzienny limit transakcji do rachunku wynosi 10 000 PLN (nie można go znieść)
 • brak możliwości zarządzania limitami karty debetowej wydanej do tego rachunku
 • brak możliwości korzystania z e-urzędu i całej funkcjonalności administracji państwowej np. złożenia wniosku 500+
 • brak możliwości zamówienia więcej niż jednej karty debetowej do rachunku z wyjątkiem zastrzeżenia i jednoczesnego zamówienia kolejnej karty
 • brak możliwości zmiany limitów dla aplikacji IKO