Czym jest plik „cookie”?

Cookies (ciasteczka) to małe pliki zapisywane na urządzeniu użytkownika przez strony internetowe, które są przez niego odwiedzane. W plikach cookie zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce, z której korzysta użytkownik może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji stron internetowych.
Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Informacje zawarte w plikach cookies zawierają dane o aktywności użytkownika w Internetowym serwisie, z którego zostały wysłane. Są zapisywane na nośniku pamięci urządzenia końcowego np. komputera, tabletu, telefonu komórkowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania strony do preferencji użytkownika.
PKO Bank Polski S.A. (Bank) może łączyć informacje zebrane na podstawie plików cookies z innymi posiadanymi przez siebie danymi  klientów (tylko w odniesieniu do klientów Banku) o ile klient wyrazi zgodę i  nie wyłączy obsługi swoich plików cookies, w celu przygotowania oferty produktów lub usług Banku jak najlepiej dopasowanych do oczekiwań klienta.

Zablokowanie przez użytkownika zapisywania plików cookies w przeglądarce urządzenia z którego korzysta lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli urządzenie mobilne użytkownika posiada system iOS, w celu korzystania z pełnej wersji Internetowych serwisów informacyjnych niezbędne jest włączenie obsługi plików cookies.

W zależności od czasu na jaki instalowane są pliki cookies dzielimy je na:          

 1. cookies sesyjne,  tymczasowe - niezapisywane na dysku, potrzebne by utrzymać kontekst sesji użytkownika; są one bardzo często wykorzystywane przez różne serwisy ze względu na specyfikę protokołu HTTP, którym transmitowane są strony www,
 2. cookies stałe - czyli takie, które nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i mogą być wykorzystane przez serwis w przyszłości, wśród nich wyróżniamy:
  • cookies w obrębie danej domeny (first party) - serwis konfiguruje cookies tylko na własne potrzeby,
  • cookies w obrębie zewnętrznej domeny (third party) -  serwis umieszcza cookies żeby mogły być wykorzystane w innych serwisach.

W zależności od celu w jakim Bank wykorzystuje pliki cookies, dzielimy je na podstawowe, analityczne i marketingowe:    

 1. cookie podstawowe – instalowane są jeśli użytkownik wyraził zgodę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na swoim urządzeniu telekomunikacyjnym. W ramach cookies podstawowych wyróżniamy techniczne i analityczne: 
 • cookies techniczne – są niezbędne, aby strona www mogła prawidłowo działać i wykorzystywane są przez Bank m.in. żeby:
 1. zapewnić bezpieczeństwo transakcji w systemie bankowości internetowej,
 2. zapewnić odpowiednie wyświetlanie strony – w zależności od wykorzystywanego urządzenia,
 3. zapamiętać, czy użytkownik wyraził zgodę na wyświetlanie niektórych treści.
 • cookies analityczne – są niezbędne dla Banku do rozliczeń z partnerami biznesowymi, pomiaru efektywności działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych oraz w celu ulepszania funkcjonowania strony internetowej i wykorzystywane są przez Bank, żeby:
 1. badać statystyki dotyczące ruchu na stronie www.pkobp.pl,
 2. wykrywać różnego rodzaju nadużycia,
 3. ograniczyć niektóre działania marketingowe m.in. aby ochronić użytkowników przed wielokrotnym wyświetlaniem tej samej reklamy,
 4. mierzyć – bez identyfikowania danych osobowych - skuteczność akcji prowadzonych na rzecz Banku, np. w sieci reklamowej Google, w programach partnerskich
 5. rozliczać się z partnerami biznesowymi za usługi reklamowe w oparciu o zarejestrowane akcje świadczone na życzenie użytkowników

cookies marketingowe - zapisywane są na urządzeniu tylko w przypadku, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. Przy wykorzystaniu tych plików cookies stosownie do preferencji użytkowników w zakresie wyboru usług, na podstawie danych posiadanych przez Bank, w tym zachowania użytkowników na stronach internetowych Banku,  Bank profiluje reklamy wyświetlane zarówno na zewnętrznych serwisach internetowych, jak i na serwisach internetowych Banku.

 

Wchodząc na stronę internetową Banku można nie wyrazić zgody na wykorzystywanie przez Bank plików cookies w celach marketingowych. Wówczas jednak reklamy Banku wyświetlane na stronie internetowej Banku nie będą dopasowywane do preferencji użytkownika.

Włączanie lub usuwanie lub blokowanie plików cookies w Internetowych serwisach informacyjnych Banku

Internetowe serwisy informacyjne Banku korzystają z plików cookies zgodnie z dokonanymi indywidualnie przez Użytkownika ustawieniami przeglądarki zainstalowanej w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. Korzystanie z Internetowych serwisów informacyjnych Banku bez zmiany w przeglądarce ustawień dotyczących cookies oznacza potwierdzenie zapoznania się z powyższymi informacjami i akceptację plików cookies.

Jeżeli Użytkownik Internetowych serwisów informacyjnych nie akceptuje plików cookies,  może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies. Może to jednak spowodować niepoprawne wyświetlanie zawartości strony www.

Korzystanie z Internetowych serwisów informacyjnych z włączoną w przeglądarce obsługą plików cookies  oznacza, że pliki te zapisane będą w pamięci urządzenia użytkownika.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej użytkownika lub na poniższych stronach.

Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Internetowych serwisach informacyjnych, nie chcą żeby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Internetowym serwisie informacyjnym.


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

Inspektor Ochrony Danych

W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych, adres: Inspektor Ochrony Danych, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO”(https://www.pkobp.pl/rodo/).

Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania przez PKO Bank Polski S.A. danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Banku, w zakładce „RODO” (https://www.pkobp.pl/rodo/).

Drukuj