Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Warto wiedzieć coś więcej o RODO - dlatego przygotowaliśmy dla Państwa poniższe informacje. Informacje na bieżąco będą uzupełniane dlatego prosimy o odwiedzanie naszej strony.

Co to jest RODO?
Od kiedy RODO obowiązuje?
Ważne pojęcia zawarte w RODO
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku
Prawa osób, których dane dotyczą
W jaki sposób Bank będzie realizował prawa osób, których dane dotyczą?
W jakiej formie Bank udziela odpowiedzi na temat praw osób, których dane dotyczą?
W jakim terminie Bank udzieli informacji na temat praw osób, których dane dotyczą?
Czy Bank chroni moje dane osobowe?
Inspektor Ochrony Danych
Udostępnienie danych osobowych
Udostępnianie danych osobowych BIK S.A.
Czy moje dane są przekazywane do państwa trzeciego?
Okresy przetwarzania danych
Spółki z Grupy Kapitałowej
Podmioty współpracujące
Bezpieczeństwo
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj