Projekty badawczo-rozwojowe

Jakie działania zrealizowaliśmy w PKO Banku Polskim z dofinansowaniem?

Projekty europejskie

 • Tytuł projektu: Uruchomienie w PKO Banku Polskim usług wykorzystujących tokeny i smart kontrakty w oparciu o technologię blockchain.

  Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0756/18

  Projekt realizowany w Centrali oraz 65 oddziałach w woj. łódzkim.

  Okres realizacji projektu: 2019-06-01 do 2021-11-30

  Wartość projektu to: 13 364 635.51 PLN, w tym dofinansowanie z UE to 6 627 277.68 PLN

  Głównym celem projektu jest opracowanie platformy do świadczenia usług z wykorzystaniem tokenów i smart kontraktów na bazie technologii blockchain. Planowana do opracowania platforma umożliwi kontrolę emisji i obrotu tokenami oraz ograniczy możliwości spekulacji na wyemitowanych tokenach,

  Realizację projektu zaplanowano w 7 etapach. Projekt rozpoczyna się od badań przemysłowych, które będą realizowane przez 3 etapy projektu, mające na celu zdobycie nowej wiedzy w zakresie tworzenia założeń dla funkcjonowania usług tokenizacji i smart kontraktów w technologii blockchain. W kolejnych etapach prowadzone będą prace rozwojowe.

  Ważną częścią niniejszego projektu będzie badanie uwarunkowań prawnych nowej technologii w sektorze bankowości.

 • Tytuł projektu: BIOPUAP – chmurowy system uwierzytelniania biometrycznego

  Numer projektu: POIR.01.01.01-0092/19

  Projekt realizowany w Centrali oraz oddziałach w woj. pomorskim.

  Okres realizacji projektu: 2020-01-10 do 2022-06-30.

  Wartość projektu to: 10 968 785,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE to 5 244 005,25 PLN

  Głównym celem projektu jest umożliwienie klientom PKO BP korzystania z multimodalnej biometrii w oddziałach Banku, a także w kanałach mobilnych. W wyniku realizacji projektu powstaną rozwiązania umożliwiające klientowi pozostawienie swoich próbek biometrycznych w oddziale stacjonarnym Banku lub kanale mobilnym. Daje to możliwość weryfikacji tożsamości klienta bez posiadania przez niego przy sobie dokumentów. Realizacja projektu bezpośrednio wpłynie na wzmocnienie procesu uwierzytelniania tożsamości dla operacji realizowanych przez klientów i pracowników Banku. W konsekwencji poprawie ulegnie zwiększenie bezpieczeństwa usług bankowych ale także usług społecznych świadczonych za pomocą Profilu Zaufanego. Projekt będzie realizowany w ramach czterech etapów badawczych – dwa etapy zaplanowano jako badania przemysłowe i kolejne dwa jako prace rozwojowe.

 • Tytuł projektu: Modele i techniki zarządzania poprawnością i aktualnością danych podstawowych klientów/obywateli w dużej instytucji finansowej przy wykorzystaniu modelowania samouczącego.

  Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0287/19

  Projekt realizowany w Centrali oraz oddziałach w woj. wielkopolskim.

  Okres realizacji projektu: 2020-04-01 do 2022-07-31.

  Wartość projektu to: 13 853 653,75 PLN, w tym dofinansowanie z UE to 5 541 461,50 PLN

  Głównym celem projektu jest opracowanie:

  • metodyki czyszczenia danych o klientach banku,
  • Centralnego Rejestru Klientów,
  • algorytmu samouczącego się do wykrywania i eliminowania zduplikowanych rekordów o klientach,
  • modelu predykcji starzenia się danych o klientach. Rezultatem projektu będzie nowy produkt, który będzie wykorzystywany w codziennej pracy banku.

  W zamyśle Wnioskodawcy ma być to Centralny Rejestr Klientów, który będzie zawierał dane o klientach pochodzące z wielu źródeł. Rejestr będzie zawierał dane poprawne, spójne i z akceptowalną przez użytkownika liczbą duplikatów. Będzie także zawierał procedury i mechanizmy jego utrzymywania tj. zapewnienie aktualności i poprawności przechowywania w nich danych.
 • Tytuł projektu: Model audytu oparty na metodyce ciągłej oceny ryzyka i mechanizmów kontrolnych z wykorzystaniem metod statystycznych i sztucznej inteligencji

  Projekt realizowany w Centrali oraz oddziałach w woj. małopolskim.

  Numer projektu: POIR.01.01.01-00-1284/20

  Okres realizacji projektu: 2021-03-01 do 2023-08-31.

  Wartość projektu to: 13 227 912,04 PLN, w tym dofinansowanie z UE to 5 291 164,82 PLN

  Przedmiotowy projekt ma na celu przeprowadzenie prac rozwojowych umożliwiających rozwój modelu audytu wewnętrznego polegający na uzupełnieniu go o ciągłą, automatyczną ocenę ryzyka i funkcjonowania mechanizmów kontrolnych z wykorzystaniem metod statystycznych i sztucznej inteligencji (tzw. audyt ciągły). Zaprojektowany i stworzony zostanie prototypu Platformy audytu ciągłego złożonej z modułów dotyczących:

  • wyliczania KRI,
  • modeli predykcji KRI,
  • pomiaru efektywności mechanizmów kontrolnych.
Projekty współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój
 
 

Projekty krajowe

 • Tytuł projektu: System uwierzytelniania i dostarczania cyfrowej tożsamości w banku PKO BP

  Numer projektu: MAZOWSZE/0057/19

  Projekt realizowany w Centrali.

  Okres realizacji projektu: 2020-02-01 do 2021-09-30.

  Wartość projektu to: 8 600 952,50 PLN, w tym dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju to 3 968 569,75 PLN

  Celem projektu jest opracowanie prototypu systemu, który znacznie zwiększy poziom bezpieczeństwa użytkowników (nie tylko w sieci) i uprości korzystanie z usług zdalnych poprzez zastosowanie zaawansowanych, wieloskładnikowych i skalowalnych metod uwierzytelniania oraz przechowywania i zarządzania cyfrową tożsamością z użyciem sieci blockchain.