Poziomy dostępu

  • Złóż wniosek o dostęp do aplikacji mobilnej IKO i serwisu internetowego iPKO. Wystarczy, że masz ukończone 18 lat, polskie obywatelstwo i mieszkasz w Polsce
  • Korzystaj z wybranych funkcji aplikacji IKO i serwisu iPKO, możesz, np. wymieniać waluty, złożyć wniosek o kredyt hipoteczny lub pożyczkę

Porównaj poziomy dostępu

 

Pasywny

Ograniczony

Pełny

Podgląd stanu konta

Podgląd stanu konta

tak

Podgląd stanu konta

tak

Podgląd stanu konta

tak

Podgląd historii transakcji

Podgląd historii transakcji

tak

Podgląd historii transakcji

tak

Podgląd historii transakcji

tak

Definiowanie, modyfikacja i usuwanie odbiorców przelewów

Definiowanie, modyfikacja i usuwanie odbiorców przelewów

tak

Definiowanie, modyfikacja i usuwanie odbiorców przelewów

tak

Definiowanie, modyfikacja i usuwanie odbiorców przelewów

tak

Zmiana hasła

Zmiana hasła

tak

Zmiana hasła

tak

Zmiana hasła

tak

Zmiana narzędzi autoryzacji

Zmiana narzędzi autoryzacji

tak

Zmiana narzędzi autoryzacji

tak

Zmiana narzędzi autoryzacji

tak

Aktywowanie, zamawianie i usuwanie kart kodów jednorazowych

Aktywowanie, zamawianie i usuwanie kart kodów jednorazowych

tak

Aktywowanie, zamawianie i usuwanie kart kodów jednorazowych

tak

Aktywowanie, zamawianie i usuwanie kart kodów jednorazowych

tak

Blokowanie, odblokowanie autoryzacji kodami SMS

Blokowanie, odblokowanie autoryzacji kodami SMS

tak

Blokowanie, odblokowanie autoryzacji kodami SMS

tak

Blokowanie, odblokowanie autoryzacji kodami SMS

tak

Blokowanie dostępu do serwisu iPKO, aplikacji IKO lub infolinii

Blokowanie dostępu do serwisu iPKO, aplikacji IKO lub infolinii

tak

Blokowanie dostępu do serwisu iPKO, aplikacji IKO lub infolinii

tak

Blokowanie dostępu do serwisu iPKO, aplikacji IKO lub infolinii

tak

Zmiana danych korespondencyjnych

Zmiana danych korespondencyjnych

tak

Zmiana danych korespondencyjnych

tak

Zmiana danych korespondencyjnych

tak

Wysyłanie wiadomości do banku

Wysyłanie wiadomości do banku

tak

Wysyłanie wiadomości do banku

tak

Wysyłanie wiadomości do banku

tak

Dostęp do konta Bankowy OFE

Dostęp do konta Bankowy OFE

tak

Dostęp do konta Bankowy OFE

tak

Dostęp do konta Bankowy OFE

tak

Pobranie wyciągu

Pobranie wyciągu

tak

Pobranie wyciągu

tak

Pobranie wyciągu

tak

Płatności

Płatności

-

Płatności

tak

Płatności

tak

Zmiana zestawień do konta

Zmiana zestawień do konta

-

Zmiana zestawień do konta

tak

Zmiana zestawień do konta

tak

Realizacja polecenia przelewu w ramach rachunków powiązanych

Realizacja polecenia przelewu w ramach rachunków powiązanych

-

Realizacja polecenia przelewu w ramach rachunków powiązanych

tak

Realizacja polecenia przelewu w ramach rachunków powiązanych

tak

Dokonywanie polecenia przelewu (w tym do ZUS i US)

Dokonywanie polecenia przelewu (w tym do ZUS i US)

-

Dokonywanie polecenia przelewu (w tym do ZUS i US)

-

Dokonywanie polecenia przelewu (w tym do ZUS i US)

tak

Definiowanie, modyfikacja, usuniecie zleceń stałych

Definiowanie, modyfikacja, usuniecie zleceń stałych

-

Definiowanie, modyfikacja, usuniecie zleceń stałych

-

Definiowanie, modyfikacja, usuniecie zleceń stałych

tak

Definiowanie, modyfikacja, usunięcie płatności (w tym do ZUS i US)

Definiowanie, modyfikacja, usunięcie płatności (w tym do ZUS i US)

-

Definiowanie, modyfikacja, usunięcie płatności (w tym do ZUS i US)

-

Definiowanie, modyfikacja, usunięcie płatności (w tym do ZUS i US)

tak

Utworzenie, usunięcie przelewu zagranicznego lub walutowego

Utworzenie, usunięcie przelewu zagranicznego lub walutowego

-

Utworzenie, usunięcie przelewu zagranicznego lub walutowego

-

Utworzenie, usunięcie przelewu zagranicznego lub walutowego

tak

Zakładanie, modyfikacja, zerwanie lokat

Zakładanie, modyfikacja, zerwanie lokat

-

Zakładanie, modyfikacja, zerwanie lokat

-

Zakładanie, modyfikacja, zerwanie lokat

tak

Złożenie wniosku kredytowego

Złożenie wniosku kredytowego

-

Złożenie wniosku kredytowego

-

Złożenie wniosku kredytowego

tak

Odwołanie polecenia zapłaty

Odwołanie polecenia zapłaty

-

Odwołanie polecenia zapłaty

-

Odwołanie polecenia zapłaty

tak

Odwołanie polecenia przelewu oczekującego na realizację

Odwołanie polecenia przelewu oczekującego na realizację

-

Odwołanie polecenia przelewu oczekującego na realizację

-

Odwołanie polecenia przelewu oczekującego na realizację

tak

Spłacanie zadłużenia karty kredytowej

Spłacanie zadłużenia karty kredytowej

-

Spłacanie zadłużenia karty kredytowej

-

Spłacanie zadłużenia karty kredytowej

tak

Doładowanie telefonów komórkowych

Doładowanie telefonów komórkowych

-

Doładowanie telefonów komórkowych

-

Doładowanie telefonów komórkowych

tak

Płatności Płacę z iPKO

Płatności Płacę z iPKO

-

Płatności Płacę z iPKO

-

Płatności Płacę z iPKO

tak

Zakup/odkupienie jednostek funduszy inwestycyjnych

Zakup/odkupienie jednostek funduszy inwestycyjnych

-

Zakup/odkupienie jednostek funduszy inwestycyjnych

-

Zakup/odkupienie jednostek funduszy inwestycyjnych

tak

Zakup ubezpieczenia

Zakup ubezpieczenia

-

Zakup ubezpieczenia

-

Zakup ubezpieczenia

tak

 
Grafika do linku Zobacz konta firmowe

Poziomy dostępu do konta Twojej firmy?

Poziomy dostępu ułatwiają obsługę kont firmowych. Właściciel konta firmowego może np. udzielić ograniczonego dostępu do konta, aby mogli wykonywać przelewy tylko do stałych odbiorców

Zobacz konta firmowe

Aplikacja (mobilna) IKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

Infolinia

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości telefonicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii, która umożliwia m.in.: sprawdzenie salda konta, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

Przelew walutowy, zagraniczny

Definicja prawna

to określenie na polecenie przelewu w walucie obcej. Jest to usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro.

Co to dla Ciebie znaczy?

Transakcja płatnicza w formie bezgotówkowej, która polega na przekazaniu waluty innej niż złoty oraz euro pomiędzy rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez polskie instytucje płatnicze.

Serwis (internetowy) iPKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

Serwis telefoniczny

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości telefonicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii, która umożliwia m.in.: sprawdzenie salda konta, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

Wyciąg

Definicja prawna

to określenie na sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych. Jest to usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.

Co to dla Ciebie znaczy?

Przygotowanie na Twoje zlecenie zestawienia transakcji wykonanych na rachunku z danego okresu.