Upewnij się, czy na czas promocji masz:

Sprawdź Regulamin promocji

Organizatorem promocji jest PKO Bank Polski. Promocja trwa od 08.09.2020 r. do 08.10.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli 3000 nagród.

 

Na stronie używamy nazw handlowych. Sprawdź, jak te terminy są definiowane w wykazie usług reprezentatywnych.

Zamieszczone w regulaminie pojęcia „konkurs” i „promocja”, na potrzeby regulaminu, mają takie samo znaczenie i używane są zamiennie.