Jak to działa

MINIMALNA KWOTA WPŁATY TO 50

ŚRODKI MOŻESZ WPŁACAĆ W DOGODNYM DLA SIEBIE TERMINIE, ZALEŻNIE  OD SWOICH MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH.
MAKSYMALNA KWOTA JAKĄ MOŻESZ WPŁACIĆ W ROKU 2020 NIE  MOŻE BYĆ WIĘKSZA NIŻ 6272,40

Ulga podatkowa

Rozliczając podatek dochodowy, możesz odliczyć wpłaty dokonywane na rachunek PKO IKZE.

ULGA PODATKOWA ZA 2020 ROK WYNOSI MAKSYMALNIE 2007,17

WPŁATY DOKONANE NA RACHUNEK PKO IKZE MOŻESZ ODLICZYĆ OD DOCHODU I OBNIŻYĆ SWÓJ PODATEK O

17 lub 32%

WPŁACONEJ KWOTY ZALEŻNIE OD STAWKI, WEDŁUG KTÓREJ SIĘ ROZLICZASZ.

Korzyści z PKO IKZE

PREFERENCYJNY PODATEK W WYSOKOŚCI 10%

Preferencyjny, zryczałtowany podatek, w wysokości 10% kwoty wypłacanych z IKZE środków, przysługuje pod warunkiem ukończenia przez oszczędzającego 65 lat i wpłacania środków przez minimum 5 dowolnie wybranych lat.

Brak podatku od spadku i darowizn

Brak podatku od zysków kapitałowych

Elastyczność wpłat

Sami decydujemy ile chcemy wpłacić i kiedy (minimalna kwota wpłaty to 50 zł). 

Odliczenie od dochodu

Wpłaty dokonane na IKZE w każdym roku możemy odpisać od dochodu.

Dziedziczenie zgromadzonych środków

Spadkobiercy lub osoby uprawnione do otrzymania środków z IKZE dokonując ich wypłaty płacą 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.

Dostępność środków w każdym momencie

Środki zgromadzone na IKZE możesz też wypłacić przed osiągnieciem 65 lat i niezależnie od liczby lat, w których dokonywałeś wpłat. W takiej sytuacji zapłacisz od nich podatek dochodowy, którego wysokość jest zależna od skali podatkowej, w której się rozliczasz.

Kto może skorzystać z ulgi

Z ulgi podatkowej na IKZE może skorzystać każda osoba fizyczna rozliczająca się podatkowo w Polsce na zasadach ogólnych, ryczałtu i podatku liniowego.

Jak możesz przystąpić do PKO IKZE

Wypełnij elektroniczny formularz: www.pkopte.pl/formularz/IKZE

Zweryfikujemy Twój formularz i wyślemy do Ciebie dwa egzemplarze umowy.

Podpisz i odeślij oba egzemplarze, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w korespondencji.

Przedstawiciel podpisze umowę, którą następnie odeślemy do Ciebie.

Pliki do pobrania

 

PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna, która zarządza aktywami PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, w ramach którego prowadzi IKE i IKZE, informuje, że fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego w przyszłości. Towarzystwo pobiera opłaty związane z umową o prowadzenie IKZE.

Szczegóły dotyczące ryzyk, opłat oraz zasad inwestowania w fundusz na www.pkopte.pl.