Stabilný partner

 

Najväčšia banka v Poľsku

Už viac ako 100 rokov podporujeme firemných a individuálnych klientov. Podľa stress testov EBA 2018 sme z hľadiska kapitálu najbezpečnejšou bankou v Európe.

Technologický šampión

Implementujeme moderné riešenia a spolupracujeme so startupmi. Vytvorili sme jednu z najlepších mobilných bankových aplikácií na svete (podľa Retail International Banking v rokoch 2018 a 2019.

Expert na miestnom trhu

Delíme sa o naše skúsenosti. Spolupracujeme so štátnymi organizáciami zo Slovenska a Poľska a s poradnými subjektmi, ktoré podporujú podnikanie na miestnom trhu.


 

Komplexné riešenia

 

Služby v regióne CEE

Spájame podnikanie v strednej a východnej Európe - poskytujeme služby klientom na území Slovenska, Česka, Poľska, Nemecka a Ukrajiny.

Financovanie konzorcií

Sme súčasťou najväčších investícií v regióne CEE. Financujeme projekty v spolupráci s inými bankami a právnymi či finančnými poradcami.

Medzinárodný cash pooling

Kapitálovým skupinám pôsobiacim na Slovensku, v Nemecku, Česku alebo Poľsku sprístupňujeme cash pooling. Táto služba umožňuje o. i. doplnenie chýbajúcich finančných prostriedkov jednej spoločnosti z prebytku druhej spoločnosti zo skupiny (aj v rôznych menách).

Spoločné elektronické bankovníctvo

Na Slovensku a v Poľsku poskytujeme rovnaké transakčné služby iPKO biznes. Umožňuje to riadiť financie medzinárodnej skupiny prostredníctvom jedného nástroja.

Služby v troch jazykoch

V pobočke v Bratislave poskytujeme služby v 3 jazykoch - slovenčine, poľštine a angličtine. Vďaka tomu sa klienti môžu ľahšie rozhodovať a plniť miestne formálne požiadavky.

Rýchle prevody

Prevody medzi našimi účtami otvorenými pre firmy na Slovensku, v Poľsku, Nemecku a Česku sa realizujú okamžite. Naši klienti môžu využívať aj expresné zahraničné prevody SWIFT GPI s informáciou o zaúčtovaní finančných prostriedkov u druhej strany.


 

Kontaktujte nás

 

PKO BP S.A.,
pobočka zahraničnej banky
Pribinova 10
811 09 Bratislava
Slovak Republic

SWIFT kód BPKOSKBB


 

PKO Bank Polski na iných trhoch

 

Pobočka v Nemecku

Spoločnosť PKO Bank Polski S.A. Niederlassung Deutschland so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom pomáha firmám rozvíjať podnikanie na území Nemeckej spolkovej republiky.

Viac

Pobočka v Česku

Spoločnosť PKO BP S.A., Czech Branch so sídlom v Prahe podporuje rozvoj podnikov na území Česka.

Viac

Kredobank na Ukrajine

Univerzálna banka so sídlom v Ľvove. Vlastníkom 100 % akcií Kredobanku je PKO Bank Polski.

Viac

Korešpondenčné bankovníctvo

Banka PKO Bank Polski realizuje priame prevody v 23 menách s 1300 bankami na celom svete. Spravuje účty v Poľsku pre viac ako 230 zahraničných bánk.

Bankové služby v Poľsku

Vo Varšave pôsobí tím, ktorý sa špecializuje na služby pre medzinárodné korporácie pôsobiace na území Poľska.

Viac

Produkty

Transakčné bankovníctvo

Financovanie a služby pre obchod

Ďalšie informácie

Novinky

Povinne zverejňované údaje

 

Informácie uvedené na stránke majú informačný, reklamný charakter, a nepredstavujú obchodnú ponuku v zmysle článku 66 Občianskeho zákonníka, služby investičného poradenstva ani odporúčania týkajúce sa finančných nástrojov alebo ich emitentov v zmysle zákona o obchodovaní s finančnými nástrojmi, a nie sú ani formou poskytovania služieb daňového poradenstva ani právnej pomoci.