Głosowanie Internautów odbywa się w ramach organizowanego przez PKO Bank Polski Konkursu SKO dla szkół i nauczycieli.

Konkurs SKO dla szkół i nauczycieli:

  • jest realizowany co roku od ponad 50 lat,
  • jego celem jest praktyczna edukacja ekonomiczna uczniów oraz docenienie najaktywniejszych szkół i Nauczycieli-Opiekunów SKO z tych szkół,
  • rywalizacja odbywa się w dwóch etapach: regionalnym oraz krajowym,
  • na etapie krajowym w rywalizacji zmierzy się 10 najlepszych szkół podstawowych z całej Polski,
  • oceniane są całoroczne działania szkół wpisujące się w idee SKO, np. promocja oszczędzania, przedsiębiorczości, nauka ekologii, zdrowego odżywiania, cyberbezpieczeństwa oraz prowadzenie bloga na platformie SzkolneBlogi.pl,
  • nowością bieżącej edycji było wprowadzenie nowego kryterium mającego na celu zmierzenie poziomu edukacji ekonomicznej w praktyce w danej szkole poprzez udział w ogólnopolskim „Teście wiedzy SKO”,
  • w roku szkolnym 2019/2020 łącznie nagrodzono 315 szkół oraz 450 nauczycieli. Kwota przyznanych nagród wyniosła blisko milion złotych.

 
***

Szkolne Kasy Oszczędności (SKO) to największy, najstarszy i najbardziej innowacyjny na rynku program edukacyjny dla dzieci w wieku 5-13 lat. Dzięki przeprowadzonej w latach 2010-2012 rewitalizacji SKO stało się synonimem nowoczesnej edukacji, w ramach której najmłodsi uczą się, m.in. przedsiębiorczości, ekologii, zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności czy cyberbezpieczeństwa, a to wszystko pod wspólnym mianownikiem jakim jest oszczędzanie. Współczesne SKO to również atrakcyjna oferta produktowa, serwis bankowości elektronicznej dla dzieci oraz platforma blogowa http://www.szkolneblogi.pl/ udostępniona przez Bank szkołom uczestniczącym w programie. Aktualnie w prowadzonym przez PKO Bank Polski programie SKO uczestniczy około 4,5 tys. szkół podstawowych z całego kraju (co trzecia taka placówka w Polsce), a oferta edukacyjna dociera do 1 miliona uczniów.

Drukuj