Głosowanie Internautów odbywa się w ramach organizowanego przez PKO Bank Polski Konkursu SKO dla szkół i nauczycieli.

W realizowanym od pół wieku konkursie co roku bierze udział kilkaset szkół i nauczycieli z całej Polski. Tradycyjnie kolejne edycje odbywają się na szczeblu regionalnym oraz krajowym. Konkurs ma na celu wyróżnienie tych szkół i nauczycieli, którzy w programie SKO wykazali się największą aktywnością i pomysłowością. Listę placówek oraz osób nagrodzonych w etapie regionalnym znaleźć można na stronie internetowej Banku w zakładce SKO. Na szczeblu krajowym w rywalizacji zmierzy się 10 najlepszych szkół podstawowych oraz nauczycieli z całej Polski.

10 prezentacji laureatów etapu regionalnego oceni specjalnie powołana w tym celu Komisja Konkursowa, która zadecyduje o tym, która szkoła zdobędzie nagrodę główną w Konkursie, czyli 20 tys. zł. Laureat drugiego miejsca otrzyma 15 tys. zł, a trzeciego – 10 tys. zł. Podobnie jak w ubiegłych latach, również w obecnej edycji Konkursu, na swoich faworytów można głosować za pośrednictwem sieci Internet. Szkoła, która zdobędzie w ten sposób najwięcej głosów, otrzyma Nagrodę Internautów - 10 tys. zł.

***
Szkolne Kasy Oszczędności (SKO) to największy, najstarszy i najbardziej innowacyjny na rynku program edukacyjny dla dzieci w wieku 5-13 lat. Dzięki przeprowadzonej w latach 2010-2012 rewitalizacji SKO stało się synonimem nowoczesnej edukacji, w ramach której najmłodsi uczą się, m.in. przedsiębiorczości, ekologii, zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności czy cyberbezpieczeństwa, a to wszystko pod wspólnym mianownikiem jakim jest oszczędzanie. Współczesne SKO to również atrakcyjna oferta produktowa, serwis bankowości elektronicznej dla dzieci oraz platforma blogowa http://www.szkolneblogi.pl/ udostępniona przez Bank szkołom uczestniczącym w programie. Aktualnie w prowadzonym przez PKO Bank Polski programie SKO uczestniczy około 4,5 tys. szkół podstawowych z całego kraju (co trzecia taka placówka w Polsce). Swoje konta w serwisie internetowym SKO posiada około 135 tys. dzieci, a oferta edukacyjna dociera do 1 miliona uczniów.

Drukuj