Celem Konkursu jest praktyczna edukacja ekonomiczna uczniów oraz docenienie najaktywniejszych szkół i Nauczycieli-Opiekunów SKO z tych szkół.

Konkurs:

• jest realizowany co roku od ponad 50 lat,
• odbywa się w dwóch etapach: regionalnym i krajowym,
polega m.in. na przygotowaniu prezentacji elektronicznej opisującej całoroczne działania szkół wpisujące się w idee SKO, np. promocja oszczędzania, nauka ekologii, cyberbezpieczeństwa, prowadzenie bloga na platformie SzkolneBlogi.pl, udział w Teście wiedzy SKO.

W etapie krajowym konkursu Internauci wybierają 1 z 10 najlepszych prac konkursowych ze szkół podstawowych z całej Polski.

Zagłosuj

 
***

Szkolne Kasy Oszczędności PKO Banku Polskiego (SKO) to kompleksowy program edukacyjny dla dzieci w wieku 5-13 lat. Uczniowie uczestniczący w programie oprócz tematyki oszczędzania i finansów zdobywają wiedzę dotyczącą:

  • przedsiębiorczości,
  • ekologii i oszczędzania zasobów naturalnych,
  • zdrowego stylu życia,
  • niemarnowania żywności,
  • cyberbezpieczeństwa,
  • zasad udzielania pierwszej pomocy,
  • korzystania z produktów oraz usług bankowych (konto, serwis internetowy).
Drukuj