2020-05-14

Uvažujete o rozvoji svého podnikání v Polsku? Na zahraniční investory čeká mnoho obchodních příležitostí, ale především velký, stabilní a bezpečný trh se vzdělanými zaměstnanci.

Investiční klima v Polsku

Ve světových zprávách, žebříčcích a studiích je pozice Polska v regionu a celé Evropě velmi dobrá. Podle žebříčku Global Best to Invest 2019 si Polsko udrželo velmi vysoké 5. místo a počet projektů přímých zahraničních investic realizovaných v tomto roce vzrostl na 163 ze 140 v předchozím roce1. Polsko předstihly pouze významné mocnosti jako: Čína, Německo, Velká Británie a Indie.

Polsko je bezpečné místo k investování. Dobré investiční klima, které zde panuje, ukazují také výsledky průzkumu provedeného již po dvanácté Polskou agenturou pro investice a obchod. Až 94% zahraničních společností, které se zúčastnily průzkumu, se vyjádřilo, že by si znovu vybraly Polsko jako místo pro své podnikání.

Místo dopravních tras

Polsko se nachází na křižovatce evropských obchodních cest ,na tzv. Nové hedvábné stezce. To usnadňuje přístup na trhy členských států Evropské unie, východoevropských a skandinávských zemí. Díky své poloze se Polsko může stát nejen místem pro Vaše investice, ale také centrem pro expanzi do dalších zemí. Mezi hlavní obchodní partnery Polska patří: Německo, Česká republika, Nizozemsko, Francie, Itálie, Rusko, Čína, Velká Británie, Belgie a Švédsko.

Distribuční centra mnoha světových společností se nacházejí v Polsku již řadu let. Podnikání v Polsku se soustřeďuje hlavně do několika aglomerací: Hornoslezský metropolitní svazek (2,2 milionu obyvatel), Varšava (cca 2 miliony obyvatel), Trojměstí (Gdaňsk, Sopoty, Gdyně, přibližně 1,3 milionu obyvatel), Krakov (0,9 milionu), Vratislav (0,64 milionu), Poznaň (0,5 milionu).

Obchodní potenciál Polska

Zahraniční investoři označují za jednu z hlavních polských silných stránek velikost vnitřního trhu. Kupní síla spotřebitelů, kterých je v Polsku více než 38 milionů, každým rokem roste. Dynamicky se v Polsku rozvíjí také sektor služeb a trh komerčních nemovitostí.

Polsko se také dlouhodobě rozvíjí v oblasti silniční infrastruktury. Na mnoho míst v zemi se dostanete rychle a pohodlně. V důsledku toho se na obchodní mapě Polska v posledních letech objevily zcela nové lokality, o kterých dosud potenciální investoři nezvažovali. Polsko díky svému dynamickému rozvoji rychle dohnalo sousední země a pro investora z České republiky nebo Slovenska nepochybně představuje vhodnou alternativu k německému trhu.

Stabilita a bezpečnost

Růst HDP v Polsku v roce 2018 činil 5,1%. Míra nezaměstnanosti v zemi od roku 2013 systematicky klesá a již několik let se drží v rozmezí 5–7%. Je to jedna z nejrychleji se rozvíjejících zemí v Evropské unii.

Výhodou polské ekonomiky jsou lidské zdroje, tj. dostupnost kvalifikovaného personálu, který ovládá cizí jazyky, při atraktivních mzdových nákladech. Dobře vzdělaní polští ekonomové, inženýři, IT specialisté a vědci jsou cennými a vyhledávanými zaměstnanci IT společností, výzkumných a vývojových center a vědeckých ústavů.

Polsko je oblíbenou a vyhledávanou turistickou destinací. V roce 2018 navštívilo zemi 19,6 milionu turistů. Turisté v Polsku oceňují nejen atraktivní místa, ale i bezpečnost. Podle údajů Hlavního statistického úřadu (GUS) patří mezi nejoblíbenější destinace největší města: Varšava, Krakov, Vratislav a Gdaňsk a horská a rekreační střediska: Svinoústí, Mezizdroje, Kolobřeh a Zakopané. Kromě prohlídky památek je dalším cílem zahraničních turistů v Polsku nakupování!

Příznivé místo pro podnikání a kulturu

V září 2018 vstoupil v Polsku v platnost nový systém podpory investic – Polská investiční zóna. Nová pravidla umožňují využívat podporu bez ohledu na umístění investičního projektu, a nikoli – jako tomu bylo doposud – pouze nachází-li se projekt ve vybrané zóně. Díky těmto změnám může daňové výhody pro investory získat více společností, včetně mikro podniků, malých a středních firem.

Poláci jsou velmi otevření k sousedním zemím. Díky kulturní blízkosti je navazování vztahů mezi národy snadné.

Moderní prostředí

Polsko je technologicky dobře rozvinuté. V tomto ohledu se za posledních 30 let hodně změnilo. Zavedlo nejmodernější technologie, a proto je IT infrastruktura více rozvinutá než v ostatních západoevropských zemích (např. průměrná rychlost internetu je v Polsku vyšší než ve Velké Británii nebo Itálii). Bankovnictví je stejně sofistikované jako v České republice a na Slovensku (téměř 66% obyvatel platí bezhotovostně, z toho nakupuje 7% telefonicky a 62% online). A co víc, v polských továrnách často naleznete jedny z nejmodernějších strojů v Evropě.

 

Autor: Remigiusz Górski

 

1Žebříček sestavený americkou výzkumnou společností Conway Analytics s přihlédnutím k investicím v hodnotě přesahující 1 milion USD, vytvářející minimálně 20 nových pracovních míst a 1 tis. m2 nového prostoru.