2020-05-11

Česká republika a Polsko jsou stále významnějšími obchodními partnery. Oba státy ukazují, že dokážou efektivně využít to nejlepší, co mohou po ekonomické stránce nabídnout.

Hodnota polských přímých zahraničních investic (dále PZI) v roce 2018 v České republice dosáhla podle Polské národní banky 2,4 miliardy EUR, české PZI v Polsku dosáhly 1,8 miliardy EUR. Důležité je, že v obou případech tyto ukazatele stabilně rostou. Ve srovnání s rokem 2013 došlo u polských PZI v České republice k nárůstu o 53,9%, u českých PZI v Polsku dokonce o 564% .

Polsko využívá příhodné polohy poblíž zemí západní Evropy, kvalifikované pracovní síly, ale i dobře rozvinutého finančního trhu. Česká republika také představuje velmi zajímavé místo pro PZI ve střední Evropě.

Česká ekonomika se může pochlubit dlouhodobě nejnižší úrovní nezaměstnanosti ze zemí Evropské unie. V roce 2018 byla míra zaměstnanosti české populace ve věkové skupině 15–64 let pátou nejvyšší v Evropské unii (obsadila 1. místo v případě mužů a 11. místo mezi ženami).

Polský export do České republiky a import z České republiky

Podle polského Hlavního statistického úřadu (GUS) vzrostl v roce 2019 celkový objem obchodu mezi Polskem a Českou republikou na rekordní úroveň 23,7 miliardy EUR, čímž se ve srovnání s rokem 2010 zvýšil o téměř 85,8 procenta. Analytici PKO Bank Polski předpokládají, že v roce 2020 česko-polská obchodní výměna dosáhne kolem 24,5 miliardy EUR.

Polskými exportními hity jsou součásti a vybavení osobních motorových vozidel, vznětové motory, nábytek, uhlí, tuhá paliva a měděné kabely. Od Čechů Poláci nejvíce kupují: osobní automobily včetně jejich dílů a příslušenství, nábytek, cyklické uhlovodíky, odpad a šrot ze železa a oceli.

Podnikání v Česku a Polsku

Zvláštní pozornost si zaslouží údaje týkající se podmínek podnikání v obou zemích.

V nejnovějším vydání žebříčku Světové banky Doing Business 2020, který srovnává podmínky podnikání ve 190 zemích světa, obsadilo Polsko 40. místo, zatímco Česká republika se umístila na 41. místě. V předchozím vydání žebříčku se Polsko umístilo na 33. pozici, zatímco Česká republika obsadila 35. pozici.

Statistiky žebříčku Doing Business 2020 ukazují, že v České republice je založení firmy obtížnější než v Polsku (Česká republika se umístila na 134. místě a Polsko na 128. místě).

Kromě značných rozdílům v počtu obyvatel a rozloze, existují také rozdíly v počtu firem v obou státech (v roce 2018 jich v Polsku bylo téměř 4,4 milionu, v České republice počet aktivních firem překročil 1,5 milionu). Potenciál trhu je patrný zejména z počtu OSVČ a je zde zjevná disproporce mezi oběma státy. V několikanásobně menší České republice (s rozlohou 78,9 tisíc km2, 10,7 milionu obyvatel) bylo v roce 2018 těchto podnikatelů více než 1 milion, zatímco v Polsku (312,7 tisíc km2, 38,4 milionu obyvatel) – o něco víc než 3,1 milionu. Stabilně roste také počet českých společností s polským kapitálem. Většina z nich jsou společnosti s ručením omezeným s nejnižším požadovaným základním kapitálem.

Odhadovaný počet Polákůžijících v České republice (déle než 3 měsíce) se od roku 2007 pohybuje mezi 7 a 10 tis. osob.

Obchodní potenciál České republiky a Polska

Srovnáme-li obě ekonomiky, je zjevné, že je pro ně vzájemná spolupráce výhodná. V nejbližších letech by měl počet spolupracujících firem z Polska a České republiky dynamicky růst. PKO Bank Polski díky své činnosti na obou trzích pomáhá rozvíjet podnikání, přičemž přizpůsobuje svoji nabídku podmínkám, s nimiž se potýkají podnikatelé v dané zemi.