2020-05-14

Kapitálová skupina, která prostřednictvím svých společností působí na různých trzích, potřebuje specifické bankovní služby. Seznamte se s příběhem našeho klienta, který má svoje pobočky v České republice, Polsku a Německu.

Výchozí situace

Náš významný zákazník, kapitálová skupina, která působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, Polsku a Německu, provádí transakce ve 4 hlavních měnách: PLN, EUR, CZK a USD. Dříve než zahájila spolupráci s PKO Bank Polski, dceřiné společnosti v každé zemi využívaly služeb místních bank a v omezené míře spolupracovaly v oblasti řízení likvidity.

Úkolem pro PKO Bank Polski bylo vytvoření mechanismu na podporu mateřské společnosti při řízení likvidity v kapitálové skupině, s přihlédnutím ke specifičnosti oblasti působení jednotlivých dceřiných společnosti a právním a daňovým předpisům jednotlivých zemí.

Řešení: mezinárodní cash pooling

Cash pooling je systém konsolidace zůstatků na bankovních účtech jednotlivých společností v rámci skupiny, který umožňuje vzájemné financování společností v rámci dostupných prostředků ve skupině a financování poskytnutého bankou.

V tomto případě se nabízí řešení v podobě víceměnového cash poolingu. Pokud některá společnost (v jakékoliv zemi) má potřebu financování v určité měně, použije se přebytek vytvořený jakoukoli společností skupiny ve stejné nebo jiné měně, případně lze využít víceměnové úvěrové linky poskytnuté bankou pro celou skupinu.

Řešení zohledňuje 4 měny (PLN, EUR, USD a CZK). Celý proces cash poolingu, včetně jeho fungování v průběhu dne, konsolidaci zůstatků na konci dne, reportingu (denní, měsíční), kalkulace a vypořádání úroků, je plně automatizován. Všechny společnosti jsou navíc propojeny společným systémem elektronického bankovnictví iPKO biznes, ke kterému mají přístup všechny společnosti ve skupině.

Jak je to možné?

PKO Bank Polski má vlastní zahraniční pobočky v Německu a České republice. Pobočky používají stejný informačním systému jako banka v Polsku. Platby mezi účty vedenými v rámci PKO Bank Polski v těchto třech zemích probíhají okamžitě, protože se jedná o interní platby. Pobočky navíc fungují na základě místních předpisů a dokumentace je vedena ve 3 jazycích (německy / česky, anglicky a polsky).