Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta Bank