Informacja na temat zgodności PKO Banku Polskiego SA z FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act)

Zgodnie z wymogami FATCA, PKO Bank Polski SA został zarejestrowany na stronie internetowej Urzędu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki (http://www.irs.gov/) pod następującymi danymi:

Nazwa: POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BP SA

Model: IGA 1A

Numer GIIN (Global Intermediary Identification Number): WPIM0Q.00000.LE.616

Status FATCA: REGISTERED DEEMED COMPLIANT FFI

 

Jeżeli powyższe informacje nie są wystarczające, prosimy o kontakt z jednostką biznesową PKO Banku Polskiego SA, z którą Państwo współpracują.

 

Informacja dla klienta instytucjonalnego - Obowiązki podatkowe związane z wdrożeniem ustawodawstwa FATCA

Informacja dla klienta indywidualnego – Obowiązki podatkowe związane z wdrożeniem ustawodawstwa FATCA