Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta-PKO Bank Polski SA