PKO Bank Polski jest największą instytucją finansową w Polsce, a także jedną z wiodących grup finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy niezaprzeczalnym liderem polskiego sektora bankowego, zarówno pod względem skali operacji, kapitału, aktywów, liczby klientów, jak i zasięgu sieci dystrybucji. Przez lata stale zwiększaliśmy  wartość dla naszych akcjonariuszy poprzez nasz rozwój  i stabilne zyski oraz konsolidację naszych udziałów rynkowych w kluczowych kategoriach biznesowych, zaskarbiając sobie zaufanie naszych klientów detalicznych i korporacyjnych.

Bankowość korporacyjna tam, gdzie jej potrzebujesz

Nieprzerwanie realizujemy nasza strategię wspierania polskich spółek, zarówno tych, operujących  już na rynkach zagranicznych, jak i tych, które dopiero do tego aspirują. Otwarcie naszego Oddziału w Pradze jest kolejnym krokiem w procesie rozwoju naszej sieci zagranicznej, rozpoczętym uruchomieniem Oddziału we Frankfurcie nad Menem  w grudniu 2015.

PKO Bank Polski, Czech Branch chce być  bankiem pierwszego wyboru dla polskich firm operujących na czeskim rynku i pomagać czeskim spółkom otwierać drzwi na polski rynek.

Ważnym elementem naszego szerokiego zestawu usług rozliczeniowych jest usługa płatności, dokonywanych w czasie rzeczywistym  między rachunkami w PKO Banku Polskim, niezależnie od ich lokalizacji, a także związane z nią rozmaite rozwiązania z zakresu  zarządzania gotówką. Zakres naszych usług będzie  stopniowo poszerzany  tak, by w pełni zadowolić oczekiwania  naszych drogich klientów zarówno w ich polskim, jak i międzynarodowym kontekście.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami PKO Banku Polskiego, Czech Branch.

Rachunki i depozyty
Rozliczenia
Kredyty
Cash management
Trade finance
Karty debetowe
Polsko-Czeskie stosunki gospodarcze
 • Według prognoz MFW w latach 2017-2020 tempo wzrostu gospodarczego Czech będzie
  zbliżone do wzrostu potencjalnego i osiągnie około 2,5% r/r.
 • W 2017 roku średnioroczny wskaźnik inflacji zwiększy się do 1,9% r/r. Prognozy MFW
  wskazują, że w latach 2018-2020 średnioroczna inflacja osiągnie poziom celu czeskiego
  banku centralnego (2,0%).
 • Od 2016 roku do 2019 roku przewiduje się stopniowe wygasanie nadwyżki w obrotach
  bieżących, a w 2020 roku oczekiwane jest pojawienie się deficytu w wysokości -0,3% PKB
 • Według wstępnych danych w 2016 roku polski eksport do Czech osiągnął poziom blisko
  12,1 mld EUR, zwiększając się o 1,2% r/r.
 • Polski import z Czech wyniósł, według danych wstępnych, w 2016 roku prawie
  7,3 mld UR, wzrastając o 4,6% w skali roku.
 • Poziom wzrostu gospodarczego Czech umożliwia utrzymanie się korzystnej sytuacji
  na rynku pracy i przewidywany jest spadek stopy bezrobocia.
 • Utrzymują się korzystne nastroje przedsiębiorców w Polsce i w Czechach wskazywane
  przez indeksy PMI dla przemysłu.

Więcej

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO

Indywidualnie przypisani do każdego klienta opiekunowie służą pomocą w zakresie m.in.:

 • informacji o istniejących rachunkach i produktach,
 • informacji o saldach i obrotach na rachunku,
 • wątpliwości lub zapytań,
 • zgłoszenia reklamacji,
 • aktualnych i archiwalnych kursów walut,
 • potwierdzenia zrealizowanej transakcji,
 • zaświadczenia o prowadzeniu rachunku,
 • informacji dla audytora.

Do dyspozycji Państwa jest również Zespół Wsparcia Bankowości Elektronicznej, gdzie uzyskają Państwo pomoc m.in. w zakresie:

 • instrukcji użytkownika,
 • definiowania listy odbiorców,
 • generowania wyciągów elektronicznych,
 • odblokowania tokena.

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego służy Państwu pomocą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Zapraszamy do kontaktu!

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego
Plac Wolności 3
61-914 Poznań, Polska
CZ 800 022 676
PL +48 61 855 94 19
e-mail: ckk.poznan2@pkobp.pl

Zespół Wsparcia Bankowości Elektronicznej
CZ 800 022 676
PL +48 61 855 94 94
e-mail: ipkobiznes@pkobp.pl