komunikaty

2013.02.01

ZMIANA OPROCENTOWANIA OFERTY DEPOZYTOWEJ

Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2013 r.  zmianie ulega oprocentowanie następujących produktów depozytowych:

 1. Rachunek lokaty terminowej 3−miesięcznej odnawialnej i nieodnawialnej;
 2. Rachunek lokaty 3−miesięcznej odnawialnej i nieodnawialnej na nowe środki;
 3. Rachunek lokaty terminowej 1+3+5M;
 4. Rachunek lokaty terminowej 2+4+6M;
 5. Rachunek lokaty terminowej 1+3+5M na nowe środki;
 6. Rachunek lokaty terminowej 2+4+6M na nowe środki;
 7. Rachunek lokaty terminowej 3+3M;
 8. Rachunek lokaty terminowej 6+6M;
 9. Rachunek lokaty terminowej 9+9M;
 10. Rachunek lokaty terminowej 3−miesięcznej;
 11. Rachunek lokaty terminowej 6 i 12−miesięcznej – Ekstra lokata;
 12. Rachunek lokaty 9-miesięcznej Progresja 9M;
 13. Rachunek lokaty inwestycyjnej 6 i 12−miesięcznej z subfunduszami: PKO Akcji Plus, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus, PKO Zrównoważony Plus oraz PKO Papierów Dłużnych Plus;
 14. Rachunek lokaty inwestycyjnej 3,6 i 12−miesięcznej z subfunduszami: PKO Akcji Plus, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus, PKO Zrównoważony Plus, PKO Stabilnego Wzrostu Plus oraz PKO Papierów Dłużnych Plus;
 15. Lokaty terminowe na rachunkach oszczędnościowych i na rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych o stałej stopie procentowej;
 16. Wkłady na terminowych książeczkach oszczędnościowych imiennych
  o stałej stopie procentowej;
 17. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” o stałej stopie procentowej, oferowany
  od 1 stycznia 2012 r.  
 18. Rachunek lokacyjny KORZYŚĆ (przeznaczony dla spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów, zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami.)

Aktualne stawki oprocentowania są dostępne na stronie internetowej www.pkobp.pl oraz w Katalogu Informacyjnym Banku dostępnym w Oddziale.